Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Psychologia  
Kierunki humanistyczne
PSYCHOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Pedagogiki i Psychologii
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski, j. obcy; egzamin ustny: biologia
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Staffa 1
Telefon, fax: (0-52)362-01-88
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test wiedzy ogólnej i rozumienia tekstu pisanego
Adres: 80-343 Gdańsk, Pomorska 68
Telefon, fax: (0-58)557-06-75; (0-58)557-05-31 w. 263
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Pedagogiki i Psychologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. polski, elementy wiedzy o świecie współczesnym, biologia, wiedza o kulturze
Adres: 40-126 Katowice, Grażyńskiego 53 pok. 120, 124, 125
Telefon, fax: (0-32)258-94-82
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Pedagogiki i Psychologii
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. polski, elementy wiedzy o świecie współczesnym, biologia, wiedza o kulturze
Adres: 40-126 Katowice, Grażyńskiego 53 pok. 120, 124, 125
Telefon, fax: (0-32)258-94-82
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Filozoficzny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test wiedzy ogólnej i umiejętności studiowania, test z lektury podanej przez Inst. Psychologii
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filozoficzny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: test umiejętności studiowania
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: psychologia stosowana
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test z wiadomości ogólnych w ramach minimum programowego szkoły średniej; test sprawności umysłowej; test rozumienia tekstu psychologicznego; test zainteresowań psychologicznych (będzie dotyczyć lektury, którą poda Instytut)
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: psychologia stosowana
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin testowy (50% limitu dla osób, które nie zostały przyjęte na studia dzienne z braku miejsc); sprawność umysłowa, zainteresowania psychologiczne (pytania na podst. podanej lektury)
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska (test), j. obcy nowożytny; egzamin ustny: matematyka, historia, biologia z higieną i ochroną środowiska (do wyboru)
Adres: 20-950 Lublin, al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-04-32
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Filozofii i Socjologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z historii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie; rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o społeczeństwie
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-81; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Filozofii i Socjologii
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-81; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Nauk o Wychowaniu
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: pisemny test psychologiczny; test z j. obcego; egzamin pisemny: test z j. polskiego, biologii, historii (dwa do wyboru)
Adres: 90-553 Łódź, Kopernika 55
Telefon, fax: (0-42)637-16-43; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Nauk o Wychowaniu
Specjalizacja: psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: pisemny test psychologiczny; test z j. obcego; egzamin pisemny: test z j. polskiego, biologii, historii (dwa do wyboru)
Adres: 90-553 Łódź, Kopernika 55
Telefon, fax: (0-42)637-16-43; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Nowy Sącz 
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
Typ studiów: studia dzienne jednolite magisterskie
Kryteria przyjęć: Kwalifikacja na studia oparta jest na liście rankingowej utworzonej w oparciu o wyniki z egzaminu dojrzałości (pod uwagę brany jest: język polski oraz jeden przedmiot z listy przedmiotów obowiązkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie).
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Zielona 27
Telefon, fax: (0 18)  44-99-102,103
Adres WWW: http://www.wsb-nlu.edu.pl/

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Historyczno-Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: testy: z wiedzy ogólnej, dwa spośród trzech do wyboru bloków przedmiotowych - rachunek prawdopodobieństwa + biologia, j. polski+historia, j. angielski oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia lub historia; rozumienie i interpretacja tekstu
Adres: 60-569 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Warszawa 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: Podstawą przyjęcia kandydata do SWPS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy prowadzone są przez pracowników SWPS.
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-815 Warszawa, Chodakowska 19/31
Telefon, fax: (22)517-96-00
Adres WWW: http://www.swps.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Filozofii Chrześcijańskiej
Specjalizacja: psychologia ekologiczna, psychologia kliniczna i osobowości, psychologia ogólna i psychodiagnostyka, psychologia pracy i stresu; psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodzinna; psychologia sądowa i penitencjarna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, matematyka, biologia; rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do studiów w uczelni wyznaniowej
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtei 5
Telefon, fax: (0-22)39-91-46; (0-22)845-17-42

Wydzial: Filozofii Chrześcijańskiej
Specjalizacja: psychologia ekologiczna, psychologia kliniczna i osobowości, psychologia ogólna i psychodiagnostyka, psychologia pracy i stresu; psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodzinna; psychologia sądowa i penitencjarna
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtei 5
Telefon, fax: (0-22)39-91-46; (0-22)845-17-42

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Psychologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z wiedzy ogólnej obejmujący: biologię, historię, j. polski, matematykę; j. obcy (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski)
Adres: 00-183 Warszawa, Stawki 5/7
Telefon, fax: (0-22)831-31-06
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Psychologii
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-183 Warszawa, Stawki 5/7
Telefon, fax: (0-22)831-31-06
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin wstępny: test wiedzy ogólnej z zakresu: j. polskiego, biologii, historii i matematyki; wypełnienie testu dot. treści wysłuchanego wykładu z zakresu problematyki psychologicznej
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Telefon, fax: (0-71)375-22-74; (0-71)375-22-23
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: test dot. treści wysłuchanego wykładu z zakresu problematyki psychologicznej
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Telefon, fax: (0-71)375-22-74; (0-71)375-22-23
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach