Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Socjologia  
Kierunki humanistyczne
SOCJOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Historyczno-Socjologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia powszechna i Polski XXw. , wiedza o społeczeństwie i problemach współczesnego świata, punktacja za średnią ocen na: historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy (jeden z kongresowych lub białoruski)
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 4
Telefon, fax: (0-85)745-74-97; (0-85)745-74-37
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Historyczno-Socjologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 4
Telefon, fax: (0-85)745-74-97; (0-85)745-74-37
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia Polski i powszechna XIX i XXw., wiedza o społeczeństwie; rozmowa kwalifikacyjna: najnowsza historia powszechna i wiedza o społeczeństwie
Adres: 80-343 Gdańsk, Pomorska 68
Telefon, fax: (0-58)557-06-75
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia Polski i powszechna XIX i XXw., wiedza o społeczeństwie, staż pracy
Adres: 80-343 Gdańsk, Pomorska 68
Telefon, fax: (0-58)557-06-75
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia (nowożytna i najnowsza), j. obcy; egzamin ustny: j. polski (literatura XIX i XXw.), historia (nowożytna i najnowsza z elementami wiedzy o społeczeństwie)
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Specjalizacja: praca socjalna
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: wiedza o społeczeństwie, problemy i kwestie społeczne
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podst. oceny na dyplomie ze studiów licencjackich oraz rozmowy na temat przyszłej pracy magisterskiej
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Specjalizacja: praca socjalna
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: do granicy limitu (200) na podstawie złożonych dokumentów; w razie przekroczenia limitu - rozmowa kwalifikacyjna dotycząca kwestii społecznych
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (dla absolwentów WZSS o specjalności: praca socjalna, socjologia ogólna, zarządzanie pracą socjalną)
Kryteria przyjęć: średnia ocen na dyplomie i średnia ocen ze studiów licencjackich oraz rozmowa na temat przyszłej pracy magisterskiej
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (dla absolwentów licencjackich studiów o kierunku zarządzanie i marketing zrealizowany przy Szkolę Zarządzania UŚ)
Kryteria przyjęć: średnia ocen ze studiów licencjackich oraz rozmowa na temat przyszłej pracy magisterskiej
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Filozoficzny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test wiedzy ogólnej i umiejętności studiowania
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filozoficzny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) z historii XXw. I wiedzy o społeczeństwie
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filozoficzny
Specjalizacja: praca socjalna
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o społeczeństwie
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie, eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska (test), j. obcy nowożytny; egzamin ustny: matematyka, historia, geografia z elementami wiedzy o społeczeństwie (do wyboru)
Adres: 20-950 Lublin, Al.Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-04-32
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne licencjackie, zaoczne magisterskie (Stalowa Wola)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy, matematyka, geografia, biologia
Adres: 20-950 Lublin, Al.Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-04-32
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Filozofii i Socjologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test); historia Polski, wiedza o społeczeństwie; egzamin ustny: wiedza o społeczeństwie
Adres: 20-031 Lublin, pl. M.Skłodowskiej- Curie 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-81; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Filozofii i Socjologii
Typ studiów: zaoczne magisterskie (grupa lubelska i bialsko- podlaska)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o społeczeństwie
Adres: 20-031 Lublin, pl. M.Skłodowskiej- Curie 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-81; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia powszechna i Polski XIX i XXw.; wiedza o społeczeństwie
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Specjalizacja: pomoc społeczna i praca socjalna; aktywizacja społeczności lokalnych; zasoby ludzkie; socjologia stosunków politycznych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: test z wiedzy o społeczeństwie
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: licencjaci socjologii UŁ z oceną bardzo dobrą lub dobrą plus - bez egzaminu; pozostali - rozmowa kwalifikacyjna na podstawie listy lektur
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Olsztyn 
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 10-106 Olsztyn, Wyzwolenia 30
Telefon, fax: (89)527-55-45; (89)527-56-77; (89)523-77-95
Adres WWW: http://www.wsiie.olsztyn.pl/

 Ostrowiec Świętokrzyski 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Pułanki 52
Telefon, fax: (0-41)263-21-10

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia powszechna oraz historia Polski; egzamin ustny: literatura polska i obca
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: literatura polska i obca
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: test z wiedzy o społeczeństwie
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Specjalizacja: studium pracy socjalnej
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości lektur socjologicznych
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Socjologiczno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test z zakresu najnowszej historii Polski i świata oraz wiedzy o społeczeństwie
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)62-66-76; (0-17) 62056-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Socjologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: współczesne zagadnienia społeczno - gospodarcze Polski i świata
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)62-66-76; (0-17) 62056-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Socjologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: średnia ocen z egzaminów na studiach licencjackich, łącznie z egzaminem dyplomowym
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)62-66-76; (0-17) 62056-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: socjologia
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia powszechna i Polski od 1918 r. , wiedza o społeczeństwie; rozmowa kwalifikacyjna: motywacja wyboru studiów
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)423-39-19
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: praca socjalna
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: wiedza o społeczeństwie; rozmowa kwalifikacyjna: motywacja wyboru studiów
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)423-39-19
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: praca socjalna
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen: średnia z egzaminów za okres 3 lat studiów licencjackich i rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)423-39-19
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: socjologia zachowań ludzkich
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)423-39-19
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: socjologia zachowań ludzkich
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs cen dyplomowych
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)423-39-19
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: doradztwo psychospołeczne
Typ studiów: wieczorowe licencjackie, wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ustalenie predyspozycji kandydata do studiów
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)423-39-19
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 70-476 Szczecin, Al.Wojska Polskiego 63
Telefon, fax: (0-91)433-77-36

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia powszechna i Polski XXw. , wiedza o społeczeństwie lub matematyka (do wyboru); egzamin ustny na temat wskazanych lektur i jednej wybranej przez kandydata o tematyce społeczno - kulturalnej; absolwenci kończący szkołę z wyróżnieniem nie zdają egzaminu pisemnego
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)611-48-57
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny na temat 2 wybranych spośród 4 wskazanych lektur i jednej wybranej przez kandydata o tematyce związanej z funkcjonowaniem wsi
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)611-48-57
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: polityka socjalna, socjologia ogólna, polityka rozwoju obszarów wiejskich Europy
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: otwarty nabór, ew. konkurs świadectw: wszystkie oceny z egzaminu maturalnego oraz końcowa z historii
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)611-48-57
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny na podstawie listy lektur
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)611-48-57
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Tychy 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 43-100 Tychy, pl. Św. Anny 2
Telefon, fax: (0-32)227-34-40

 Tyczyn 
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 36-002 Tyczyn, Kościuszki 4
Telefon, fax: (0-17)229-11-13

 Wałbrzych 
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 58-309 Wałbrzych, Westerplatte 39
Telefon, fax: (0-74)43-63-23

 Warszawa 
Collegium Civitas w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII p.
Telefon, fax: (0 22) 656 71 82
Adres WWW: http://www.civitas.edu.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: Podstawą przyjęcia kandydata do SWPS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy prowadzone są przez pracowników SWPS.
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-815 Warszawa, Chodakowska 19/31
Telefon, fax: (22)517-96-00
Adres WWW: http://www.swps.edu.pl

Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: Podstawą przyjęcia kandydata do SWPS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy prowadzone są przez pracowników SWPS.
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-815 Warszawa, Chodakowska 19/31
Telefon, fax: (22)517-96-00
Adres WWW: http://www.swps.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Filozofii i Socjologii
Specjalizacja: socjologia
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test - matematyka lub historia; egzamin pisemny (test): wiedza o społeczeństwie - zakres tematyczny udostępniony na 3 miesiące przed egzaminem
Adres: 00-046 Warszawa, Nowy Świat 69
Telefon, fax: (0-22)826-09-62; (0-22)826-03-81 w. 152
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Specjalizacja: stosowane nauki społeczne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny test z j. polskiego, wiedzy o społeczeństwie z elementami historii; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-721 Warszawa, Podchorążych 20
Telefon, fax: (0-22)841-60-77; (0-22)841-31-19
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Specjalizacja: stosowane nauki społeczne
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-721 Warszawa, Podchorążych 20
Telefon, fax: (0-22)841-60-77; (0-22)841-31-19
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Specjalizacja: pielęgniarstwo społeczne (dla absolwentów szkół pielęgniarskich)
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom pielęgniarki lub położnej i posiadanie świadectwa dojrzałości; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-721 Warszawa, Podchorążych 20
Telefon, fax: (0-22)841-60-77; (0-22)841-31-19
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające w zakresie public relatins
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata nauk humanistycznych i społecznych ; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-721 Warszawa, Podchorążych 20
Telefon, fax: (0-22)841-60-77; (0-22)841-31-19
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie, z możliwością podjęcia magisterskich studiów uzupełniających na kierunku Zarządzanie i Marketing
Informacje dodatkowe: Jest to socjologia o charakterze biznesowym. uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 59
Telefon, fax: (0 22) 519-21-00; (0 22) 814-11-56
Adres WWW: http://www.kozminski.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski, egzamin ustny: j. polski, historia z elementami historii powszechnej; rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o problemach współczesnej Polski
Adres: 51-149 Wrocław, Koszarowa 3
Telefon, fax: (0-71)326-10-01 w. 36, 31
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Specjalizacja: służby socjalne
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiadomości z wybranej pozycji lektur; predyspozycje kandydata do pracy w charakterze pracownika socjalnego
Adres: 51-149 Wrocław, Koszarowa 3
Telefon, fax: (0-71)326-10-01 w. 36, 31
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Specjalizacja: komunikacja aspołeczna i badanie rynku
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiadomości z wybranej pozycji lektur; predyspozycje kandydata do pracy w ośrodkach badania opinii publicznej, redakcjach mediów
Adres: 51-149 Wrocław, Koszarowa 3
Telefon, fax: (0-71)326-10-01 w. 36, 31
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Nauk Pedagogicznych i Społecznych
Specjalizacja: socjologia instytucji i organizacji, socjologia społeczności lokalnych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski, j. obcy; egzamin ustny: wiedza o społeczeństwie
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w.1126
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów i wniesienia pierwszej opłaty
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w.1126
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach