Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Teologia  
Kierunki humanistyczne
TEOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: kapłańska
Typ studiów: dzienne magisterskie (6 lat)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z wiadomości katechetyczno- teologicznych na poziomie szkoły średniej (lista lektur)
Adres: 31-004 Kraków, Franciszkańska 1
Telefon, fax: (0-12)421-89-45
Adres WWW: http://www.pat.krakow.pl

Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: katechetyczno-pastoralna
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 lat)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z wiadomości katechetyczno - teologicznych na poziomie szkoły średniej (lista lektur)
Adres: 31-004 Kraków, Franciszkańska 1
Telefon, fax: (0-12)421-89-45
Adres WWW: http://www.pat.krakow.pl

Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: katechetyka
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z wiadomości katechetyczno- teologicznych na poziomie szkoły średniej (lista lektur)
Adres: 31-004 Kraków, Franciszkańska 1
Telefon, fax: (0-12)421-89-45
Adres WWW: http://www.pat.krakow.pl

Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: muzyka liturgiczna
Typ studiów: dzienne licencjackie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z wiadomości katechetyczno - teologicznych na poziomie szkoły średniej oraz praktyczny
Adres: 31-004 Kraków, Franciszkańska 1
Telefon, fax: (0-12)421-89-45
Adres WWW: http://www.pat.krakow.pl

Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: sztuka liturgiczna
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z wiadomości katechetyczno - teologicznych na poziomie szkoły średniej oraz praktyczny
Adres: 31-004 Kraków, Franciszkańska 1
Telefon, fax: (0-12)421-89-45
Adres WWW: http://www.pat.krakow.pl

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Teologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: podstawowe prawdy wiary; egzamin ustny: dogmatyka, teologia moralna, historia Kościoła - zakres szkoły średniej, ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II
Adres: 20-950 Lublin, Al.Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)445-38-41
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Teologii
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: podstawowe prawdy wiary; egzamin ustny: dogmatyka, teologia moralna, historia Kościoła - zakres szkoły średniej, ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II
Adres: 20-950 Lublin, Al.Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)445-38-41
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Teologii
Specjalizacja: nauki o rodzinie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: podstawowe prawdy wiary; egzamin ustny: dogmatyka, teologia moralna, historia Kościoła - zakres szkoły średniej, ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II
Adres: 20-950 Lublin, Al.Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)445-38-41
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

 Łomianki 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Instytut Studiów nad Rodziną
Specjalizacja: nauki o rodzinie
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska, egzamin ustny: liteartura polska oraz wiadomości religijne; rozmowa kwalifikacyjna (na studia dzienne) oceniająca predyspozycje do studiów w uczelni wyznaniowej,
Adres: 05-092 Łomianki, Baczyńskiego 9
Telefon, fax: (0-22)751-38-99

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Teologii
Specjalizacja: pedagogiczna
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy religijnej
Adres: 10-447 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)523-89-46
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Teologii
Specjalizacja: pedagogiczna
Typ studiów: pomagisterskie licencjackie - kościelne
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku teologia
Adres: 10-447 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)523-89-46
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: kapłańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy religijnej
Adres: 45-342 Opole, Drzymały 1a
Telefon, fax: (0-77)453-72-55; (0-77)454-93-84
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: katechetyczno-pastoralna
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy religijnej
Adres: 45-342 Opole, Drzymały 1a
Telefon, fax: (0-77)453-72-55; (0-77)454-93-84
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Poznań 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Wydzial: Papieski Wydział Teologiczny św. Wojciecha w Poznaniu
Typ studiów: magisterskie (5 i 6 lat)
Adres: 61-611 Poznań, Wieżowa 2/4
Telefon, fax: (0-61)85-17-194
Adres WWW: http://www.pat.krakow.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: katechetyczno-pastoralna, kapłańska
Typ studiów: dzienne magisterskie (6 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowania problematyką teologiczną, orientacji w problemach społecznych, zaangażowanie w życie Kościoła; wypowiedź na wylosowany temat; prezentacja dowolnie wybranej książki o tematyce religijnej
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: katechetyczno-pastoralna
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowania problematyką teologiczną, orientacji w problemach społecznych, zaangażowanie w życie Kościoła; wypowiedź na wylosowany temat; prezentacja dowolnie wybranej książki o tematyce religijnej
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: muzyka kościelna
Typ studiów: dzienne zawodowe (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowania problematyką teologiczną, orientacji w problemach społecznych, zaangażowanie w życie Kościoła; wypowiedź na wylosowany temat; prezentacja dowolnie wybranej książki o tematyce religijnej
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: muzyka kościelna
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające 3 - letnie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowania problematyką teologiczną, orientacji w problemach społecznych, zaangażowanie w życie Kościoła; wypowiedź na wylosowany temat; prezentacja dowolnie wybranej książki o tematyce religijnej
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Tarnów 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Wydzial: Instytut Teologiczny w Tarnowie
Specjalizacja: studium do kapłaństwa, teologia dla świeckich
Typ studiów: dzienne magisterskie (6 lat)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny
Adres: 33-100 Tarnów, Kapitulna 3
Telefon, fax: (0-14)622-33-31
Adres WWW: http://www.pat.krakow.pl

 Warszawa 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: teologia ewangelicka, prawosławna i starokatolicka
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska, j. obcy (test); rozmowa kwalifikacyjna - elementy literatury polskiej oraz historii Polski i powszechnej, i wiedzy konfesyjnej
Adres: 00-246 Warszawa, Miodowa 21
Telefon, fax: (0-22)831-95-97

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 lat)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna i test (ogólna wiedza religijna i humanistyczna)
Adres: 02-532 Warszawa, Rakowiecka 61
Telefon, fax: (0-22)848-91-31

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Teologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 - letnie), zaoczne magisterskie (6 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska, egzamin ustny: liteartura polska oraz wiadomości religijne; rozmowa kwalifikacyjna (na studia dzienne) oceniająca predyspozycje do studiów w uczelni wyznaniowej,
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-92-82

Wydzial: Teologiczny
Specjalizacja: Studium Akcji Katolickiej
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-92-82

 Wrocław 
Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
Typ studiów: magisterskie (5 lat)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-329 Wrocław, pl. Katedralny 1
Telefon, fax: (0-71)322-99-70

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach