Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Wychowanie muzyczne  
Kierunki humanistyczne
WYCHOWANIE MUZYCZNE
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Pedagogiki i Psychologii
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny: gra na fortepianie, słuch muzyczny, sprawność manualno- głosowa, sprawność rytmiczna
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza 30
Telefon, fax: (0-52)341-19-00
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Cieszyn 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: (fortepian i dowolny inny instrument); egzamin pisemny testowy: wiedza o kulturze muzycznej, egzamin ustny: historia i zasady muzyki (limit - 40)
Adres: 43-400 Cieszyn, Bielska 62, pok. 101
Telefon, fax: (0-33)85-209-31 w. 185
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z kształcenia słuchu (limit - 80)
Adres: 43-400 Cieszyn, Bielska 62, pok. 101
Telefon, fax: (0-33)85-209-31 w. 185
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Wychowania Artystycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian praktyczny; określenie predyspozycji słuchowych, manualnych; rozmowa kwalifikacyjna , zademonstrowanie dowolnego zróżnicowanego programu na fortepian
Adres: 42-201 Częstochowa, Jasnogórska 62
Telefon, fax: (0-34)365-68-16
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Wychowania Artystycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs dokumentacji osiągnięć kandydata; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 42-201 Częstochowa, Jasnogórska 62
Telefon, fax: (0-34)365-68-16
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Kalisz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych, gra na fortepianie lub innym instrumencie
Adres: 62-800 Kalisz, al. Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91; (0-62)757-58-63
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne) dla absolwentów 4 - letnich studiów licencjackich IPA w Kaliszu
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o muzyce, metodyki nauczania
Adres: 62-800 Kalisz, al. Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91; (0-62)757-58-63
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie) dla absolwentów studiów licencjackich
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o muzyce, metodyki nauczania
Adres: 62-800 Kalisz, al. Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91; (0-62)757-58-63
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiadomości z zasad muzyki, form muzycznych, historii muzyki, polskiego folkloru muzycznego, sprawdzian uzdolnień: ocena predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych, gra na fortepianie
Adres: 25-029 Kielce, Krakowska 11
Telefon, fax: (0-41)361-99-58
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Artystyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian praktyczny; określenie predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych oraz przygotowania instrumentalnego kandydat powinien wykonać: utwór techniczny, polifoniczny oraz jedną część formy cyklicznej; egzamin teoretyczny ustny: wiedza o muzyce: historia muzyki z literaturą, formy muzyczne, zasady muzyki, polski folklor muzyczny
Adres: 20-601 Lublin, al. Kraśnicka 2a
Telefon, fax: (0-81)743-21-14 w. 112
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian uzdolnień: gra na fortepianie lub innym instrumencie, predyspozycje słuchowe
Adres: 10-447 Olsztyn, B. Glowackiego 17
Telefon, fax: (0-89)527-64-28; (0-89)523-44-844
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian praktyczny: gra na fortepianie, zdolności manualne, badanie głosu i słuchu, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 35-959 Rzeszów, ks. J. Jałowego 24
Telefon, fax: (0-17)853-62-34; (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Pedagogiczny
Specjalizacja: muzyka szkolna, prowadzenie zespołów wokalno - instrumentalnych i tanecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian praktyczny: gra na fortepianie, zdolności manualne, badanie głosu i słuchu, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 35-959 Rzeszów, ks. J. Jałowego 24
Telefon, fax: (0-17)853-62-34; (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: sprawdzian uzdolnień do dyrygowania, predyspozycji słuchowych, wykonanie dwóch utworów na instrumencie, rozmowa kwalifikacyjna z historii muzyki, historii kultury i sztuki, z zasad muzyki
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)484-60-71 w. 245
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Artystyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian praktyczny: gra na instrumencie, zdolności manualne, badanie głosu i słuchu, egzamin pisemny: z zakresu wiedzy o muzyce z uwzględnieniem poprawności języka polskiego, j. obcy; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaświadczenie od foniatry o dobrym stanie zdrowia aparatu głosowego przedstawienie audiogramu wykluczającego ewentualność chorób i uszkodzeń aparatu słuchowego
Adres: 65-077 Zielona Góra, Ogrodowa 3b
Telefon, fax: (0-68)320-79-64
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Artystyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: zaświadczenie od foniatry, sprawdzian praktyczny: predyspozycje głosowe, manualne, słuchowe, gra na instrumencie; na podstawie złożonych dokumentów i wniesienia opłaty aż do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 65-077 Zielona Góra, Ogrodowa 3b
Telefon, fax: (0-68)320-79-64
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach