Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Wychowanie plastyczne  
Kierunki humanistyczne
WYCHOWANIE PLASTYCZNE
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Cieszyn 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian praktyczny z malarstwa i rysunku; egzamin pisemny i ustny: wiedza o sztuce i kulturze (limit - 75)
Adres: 43-400 Cieszyn, Bielska 62, pok. 129
Telefon, fax: (0-33)85-20-157; (0-33)852-09-31 do 34
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian praktyczny z rysunku (limit - 110)
Adres: 43-400 Cieszyn, Bielska 62, pok. 129
Telefon, fax: (0-33)85-20-157; (0-33)852-09-31 do 34
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Wychowania Artystycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo, kompozycja; egzamin ustny: wiadomości o sztuce i kulturze, sprawdzian wrażliwości artystycznej
Adres: 42-201 Częstochowa, Jasnogórska 62
Telefon, fax: (0-34)365-68-16
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Wychowania Artystycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: osobista prezentacja prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 42-201 Częstochowa, Jasnogórska 62
Telefon, fax: (0-34)365-68-16
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Kalisz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: sprawdzian uzdolnień plastycznych (malarstwo i rysunek)
Adres: 62-800 Kalisz, al. Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91; (0-62)757-58-63
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne) dla absolwentów 4 - letnich studiów licencjackich IPA w Kaliszu
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o sztuce, metodyki nauczania
Adres: 62-800 Kalisz, al. Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91; (0-62)757-58-63
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie) dla absolwentów studiów licencjackich
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o sztuce, metodyki nauczania
Adres: 62-800 Kalisz, al. Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91; (0-62)757-58-63
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia sztuki i kultury; ocena prac (I etap) egzamin praktyczny: malarstwo i rysunek (II etap)
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 593
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata z plastyki; egzamin praktyczny: malarstwo, rysunek; rozmowa kwalifikacyjna z historii sztuki i kultury
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 593
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny: malarstwo, rysunek; rozmowa kwalifikacyjna z historii sztuki i kultury
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 593
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Artystyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian praktyczny: rysunek- postać ludzka (kredka, ołówek, węgiel), malarstwo (martwa natura wykonana w dowolnej technice) lub rzeźba (postać ludzka wykonana w glinie); egzamin pisemny i ustny: wiedza o sztuce i kulturze
Adres: 20-601 Lublin, al. Kraśnicka 2a
Telefon, fax: (0-81)525-95-31 w. 125
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny: malarstwo, rysunek, egzamin ustny: wiadomości z historii sztuki
Adres: 10-447 Olsztyn, B. Glowackiego 17
Telefon, fax: (0-89)527-64-28; (0-89)523-44-844
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 10-447 Olsztyn, B. Glowackiego 17
Telefon, fax: (0-89)527-64-28; (0-89)523-44-844
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo
Adres: 10-447 Olsztyn, B. Glowackiego 17
Telefon, fax: (0-89)527-64-28; (0-89)523-44-844
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 10-447 Olsztyn, B. Glowackiego 17
Telefon, fax: (0-89)527-64-28; (0-89)523-44-844
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Historyczno-Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian praktyczny: percepcja wizualna i uzdolnienia plastyczne; egzamin ustny: wiadomości o sztuce i kulturze
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny z rysunku, rzeźby lub malarstwa; egzamin ustny: historia sztuki i kultury
Adres: 35-959 Rzeszów, ks. J. Jałowego 24
Telefon, fax: (0-17)853-62-34; (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 35-959 Rzeszów, ks. J. Jałowego 24
Telefon, fax: (0-17)853-62-34; (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Sztuk Pięknych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin czteroetapowy: kwalifikacja prac plastycznych (kandydat powinien złożyć teczkę z 10 rysunkami w oryginale oraz 10 prac z innych dyscyplin plastycznych); egzamin praktyczny: malarstwo, rysunek, egzamin pisemny: wiadomości o sztuce i kulturze współczesnej; egzamin ustny: historia sztuki
Adres: 87-100 Toruń, Sienkiewicza 30/32
Telefon, fax: (0-56)622-59-71; (0-56)622-70-51 do 52
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Sztuk Pięknych
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin dwuetapowy: praktyczny: malarstwo, rysunek; egzamin ustny: wiadomości o sztuce i kulturze
Adres: 87-100 Toruń, Sienkiewicza 30/32
Telefon, fax: (0-56)622-59-71; (0-56)622-70-51 do 52
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Sztuk Pięknych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin dwuetapowy: kwalifikacja prac plastycznych (kandydat powinien złożyć teczkę z 10 rysunkami w oryginale oraz 10 obrazów lub rzeźb); rozmowa kwalifikacyjna: wiadomości o sztuce i kulturze, bieżące wydarzenia kulturalne
Adres: 87-100 Toruń, Sienkiewicza 30/32
Telefon, fax: (0-56)622-59-71; (0-56)622-70-51 do 52
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Artystyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: ocena prac kandydata; egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo, kompozycja; egzamin pisemny: wiedza o sztuce z uwzględnieniem poprawności j. polskiego; j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna: zagadnienia z zakresu estetyki
Adres: 65-077 Zielona Góra, Ogrodowa 3b
Telefon, fax: (0-68)320-79-64
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Artystyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: przegląd prac kandydata z dowolnych dziedzin plastycznych; egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 65-077 Zielona Góra, Ogrodowa 3b
Telefon, fax: (0-68)320-79-64
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Artystyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: przegląd prac kandydata z dowolnych dziedzin plastycznych; egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 65-077 Zielona Góra, Ogrodowa 3b
Telefon, fax: (0-68)320-79-64
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach