Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Biblioteko-znawstwo i informacja naukowo-techniczna  
Kierunki humanistyczne
BIBLIOTEKO-ZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: historia Polski z elementami historii powszechnej lub historia literatury polskiej z elementami literatury powszechnej
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)346-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie kolejności złożenia dokumentów
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)346-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka lub historia; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o książce, prasie, bibliotece oraz predyspozycji zawodowych
Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
Telefon, fax: (0-32)256-24-22
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie (dla absolwentów pomaturalnych szkół bibliotekarstwa i księgarstwa oraz SN)
Kryteria przyjęć: według kolejności zapisów
Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
Telefon, fax: (0-32)256-24-22
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka lub historia
Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
Telefon, fax: (0-32)256-24-22
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów ukończenia studiów zawodowych (licencjat), rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej oraz wybranej specjalizacji
Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
Telefon, fax: (0-32)256-24-22
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: biblioteki szkolne i publiczne, dziennikarstwo z prasoznawstwem
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: historia literatury polskiej i współczesne życie kulturalne; wiedza o społeczeństwie
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: biblioteki szkolne i publiczne, dziennikarstwo z prasoznawstwem
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: biblioteki szkolne i publiczne, dziennikarstwo z prasoznawstwem
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podst. kolejności złożenia dokumentów, aż do wyczerpania limitu
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (z możliwością zakończenia studiów po 3 latach z dyplomem licencjata)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: literatura polska z elementami wiedzy o książce i bibliotekach
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie (z możliwością zakończenia studiów po 3 latach z dyplomem licencjata)
Kryteria przyjęć: wg zgłoszeń
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie ( 4 - letnie) dla absolwentów SN oraz 2 - letnich szkół pomaturalnych o profilu kulturalno - oświatowym, bibliotekarskim, księgarskim, poligraficznym oraz animatorów kultury
Kryteria przyjęć: wg zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc (90)
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Typ studiów: dzienne 3 - letnie licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: krytyczne omówienie dowolnie wybranego utworu literackiego; charakterystyka dowolnej biblioteki (naukowej, publicznej, fachowej, szkolnej lub pedagogicznej) oraz uzasadniona logicznie propozycja jej modernizacji
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Typ studiów: dzienne 2 - letnie magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: motywacja wyboru kierunku studiów w kontekście uzasadnienia dołączonego do podania studenta
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata, motywacja wyboru kierunku studiów w kontekście uzasadnienia dołączonego do podania studenta
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: historia Polski, historia literatury polskiej bądź matematyka (zamiennie za jeden z wymienionych przedmiotów)
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (j. polski, historia)
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.umwm.edu.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Nauk Historycznych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: historia literatury polskiej i powszechnej lub historia Polski i powszechna, indywidualne zainteresowania kandydata problematyką książki i współczesnej biblioteki
Adres: 87-100 Toruń, pl. Tetralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-77-95
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Nauk Historycznych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku większej od limitu liczby kandydatów będą brane pod uwagę staż pracy w bibliotece, dotychczasowe wykształcenie bibliotekarskie, oceny na świadectwie maturalnym: j. polski, historia, dwa j. obce
Adres: 87-100 Toruń, pl. Tetralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-77-95
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Nauk Historycznych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku większej od limitu liczby kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca program studiów zawodowych bibliotekoznawczych
Adres: 87-100 Toruń, pl. Tetralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-77-95
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin składający się z krótkiej wypowiedzi pisemnej na wylosowany temat; odpowiedź na dwa pytania kierunkowe (ogólna problematyka kultury, książki i społecznego obiegu informacji); wypowiedź dot. interpretacji treści wybranych lektur. Na ich podst. oceniana będzie ogólna wiedza humanistyczna, predyspozycje i motywacje podjęcia studiów informacyjnych oraz językowa sprawność komunikowania się kandydata
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin, na którym będzie sprawdzana ogólna wiedza humanistyczna, ogólna orientacja w zakresie społecznego obiegu informacji, znajomość i umiejętność interpretacji treści co najmniej trzech wybranych lektur.Egzamin obejmuje dwa pytania kierunkowe (ogólna problematyka kultury, książki i społecznego obiegu informacji); wypowiedź dot. interpretacji treści wybranych lektur
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test sprawdzający ze znajomości 2 lektur wybranych przez kandydata; rozmowa kwalifikacyjna: wiedza w zakresie literatury i kultury polskiej XIX i XXw.; motywacja wyboru kierunku studiów
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - punktacja za staż w bibliotece, zdobyte dotąd wykształcenie biblioteczne, oceny z j. polskiego i historii na świadectwie maturalnym
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach