Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Dziennikarstwo  
Kierunki humanistyczne
DZIENNIKARSTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Typ studiów: dzienne dwustopniowe (3 - letnie licencjackie i 2 -letnie magisterskie uzupełniające)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (2 testy): 1. j. polski, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o języku i sprawności językowej, wiedzy o kulturze i bieżących wydarzeniach kulturalnych, 2. wiedza o społeczeństwie, o Polsce i świecie współczesnym oraz bieżących wydarzeniach politycznych, podstawy wiedzy o mediach
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131, 1132
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o społeczeństwie, j. polski, bieżące wydarzenia polityczne i kulturalne- podstawy wiedzy o mediach
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131, 1132
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata w zakresie dziennikarstwa i kom. Społecznej lub innym humanistycznym; rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o społeczeństwie , j. polski, bieżące wydarzenia polityczne i kulturalne oraz orientacja w dziedzinie komunikowania i mediów w Polsce i na świecie, dorobek dziennikarski
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131, 1132
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Łódź 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Typ studiów: dzienne, wieczorowe, zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-222 Łódź, Rewolucji 1905r. Nr 64
Telefon, fax: (0-42)632-28-06

 Warszawa 
Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: egzamin predyspozycyjny sprawdzający uzdolnienia kandydata do wykonywania zawodu dziennikarza, składający się z 5 części: 1) test faktograficzny: wiadomości z zakresu kultury, polityki, historii 2) adiustacja językowo - stylistyczna tekstu 3) polemika z tekstem, 4) sprawozdanie z konferencji prasowej (lub panelu), 5) sprawdzian wiedzy o mediach w Polsce; j. obcy (test); egzamin ustny: wiadomości o Polsce i świecie współczesnym (z elementami historii, polityki, geografii), wiedza o mediach polskich i zagranicznych
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Typ studiów: dzienne 2 - letnie dla osób z dyplomem magisterskim
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukaacji Towarzystaw Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu
Wydzial: Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
Specjalizacja: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 53-611 Wrocław, Strzegomska 47
Telefon, fax: (0 71)354-60-62,(0 71)355-14-38
Adres WWW: http://www.dziennikarstwo.dswe.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca wiedzę o mediach w Polsce i świecie, problemy współczesnej kultury i polityki
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)340-22-25; (0-71)340-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: napisanie tekstu na zadany temat w wybranym gatunku publicystyczny; rozmowa kwalifikacyjna jw.
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)340-22-25; (0-71)340-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach