Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Etnologia  
Kierunki humanistyczne
ETNOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Cieszyn 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: geografia lub historia
Adres: 43-400 Cieszyn, Bielska 62
Telefon, fax: (0-33)852-09-31 do 34 w. 113
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: geografia, historia, j. polski
Adres: 43-400 Cieszyn, Bielska 62
Telefon, fax: (0-33)852-09-31 do 34 w. 113
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test wiedzy ogólnej, test umiejętności studiowania
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-77-62
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. obcy; egzamin ustny: historia lub j. polski
Adres: 90-131 Łódź, Lindleya 3/5
Telefon, fax: (0-42)678-40-83; (0-42)635-40-86
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby chętnych: konkurs średniej ocen na świadectwie dojrzałości z historii, j. polskiego
Adres: 90-131 Łódź, Lindleya 3/5
Telefon, fax: (0-42)678-40-83; (0-42)635-40-86
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin testowy w zakresie elementów historii, wiedzy o społeczeństwie i elementów geografii
Adres: 61-809 Poznań, św. Marcina 78
Telefon, fax: (0-61)853-67-09 w. 126
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na świadectwie dojrzałości
Adres: 61-809 Poznań, św. Marcina 78
Telefon, fax: (0-61)853-67-09 w. 126
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Nauk Historycznych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia (XIX-XXw.) lub j. polski (XIX-XXw.); rozmowa kwalifikacyjna z zainteresowań etnologicznych kandydata
Adres: 87-100 Toruń, pl. Tetralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-77-95
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia z elementami wiedzy ogólnohumanistycznej (test), j. obcy (test): j. angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski -do wyboru
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna ora ze średnią co najmniej 4,0 z pracy dyplomowej i ze studiów
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): wiedza humanistyczna; rozmowa kwalifikacyjna: zainteresowanie kandydata etnologią
Adres: 50-145 Wrocław, szewska 48
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-145 Wrocław, szewska 48
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach