Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Filologia polska  
Kierunki humanistyczne
FILOLOGIA POLSKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura (esej interpretacyjny utworu poetyckiego); egzamin ustny; literatura polska (historia i współczesność) i nauka o języku
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 4
Telefon, fax: (0-85)745-74-37
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z literatury polskiej i (historia i współczesność) nauki o języku
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 4
Telefon, fax: (0-85)745-74-97; (0-85)745-74-37
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: interpretacja utworu literackiego, zadania z nauki o języku, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie, magisterskie i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podst. Kolejności złożenia dokumentów potwierdzonych dowodem wpłaty
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: literatura i gramatyka; konkurs świadectw: j. polski
Adres: 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. obcy, j. polski, historia
Adres: 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Elbląg 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydzial: Instytut Języków Obcych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. Polski
Adres: 82-300 Elbląg, Grunwaldzka 137
Telefon, fax: (0-55)239-88-20

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski (test z zakresu literatury polskiej z elementami literatury powszechnej oraz wiedzy o języku); egzamin ustny: j.polski (literatura polska z elementami literatury powszechnej, wiedza o języku), historia Polski
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 23
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (dla absolwentów studiów zawodowych spoza UG)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w zakresie ukończonej specjalności polonistycznej; punkty za ocenę na dyplomie
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (dla absolwentów kolegiów nauczycielskich w Suwałkach i Elblągu oraz 3 -letnich studiów licencjackich w UG)
Kryteria przyjęć: wg ilości uzyskanych punktów: z średniej ocen ze studiów (1/2), oceny pracy licencjackiej (1/4), oceny z egzaminu licencjackiego (1/4)
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: eksternistyczne licencjackie
Kryteria przyjęć: przyjęcie na VI semestr następuje na podstawie zaliczenia V semestru w Kolegium Nauczycielskim w Elblągu i Suwałkach
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Gorzów Wielkopolski 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Wydzial: Instytut Nauczycielski w Gorzowie Wielkopolskim
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski; dodatkowe kryterium przy równej ilości punktów - konkurs świadectw: j. polski ( średnia wszystkich ocen)
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Kazimierza Wielkiego 13-15
Telefon, fax: (0-95)721-60-39

 Jelenia Góra 
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Specjalizacja: język polski
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii literatury polskiej z elementami powszechnej oraz gramatyki j. polskiego; zaoczne- na podst. złożonych dokumentów
Adres: 58-500 Jelenia Góra, 1 Maja 43
Telefon, fax: (0-75)752-55-41

 Kalisz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o dawnej i współczesnej literaturze polskiej, wiedza o języku polskim, orientacja w problematyce społeczno - kulturalnej
Adres: 62-800 Kalisz, Al.Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91

Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów
Adres: 62-800 Kalisz, Al.Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91

Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające dla absolwentów studiów licencjackich filologii polskiej na UAM
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie licencjackim z filologii polskiej
Adres: 62-800 Kalisz, Al.Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z j. polskiego w formie testu interpretacyjnego, stylistycznego, gramatycznego; egz. ustny: j. polski. Limit miejsc 240
Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
Telefon, fax: (0-32)256-24-22
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy; limit miejsc 130
Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
Telefon, fax: (0-32)256-24-22
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy; limit miejsc 130
Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
Telefon, fax: (0-32)256-24-22
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z dziedziny przyszłej pracy magisterskiej
Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
Telefon, fax: (0-32)256-24-22
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: literatura, nauka o języku, kultura masowa
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata z oceną dobrą; kolejność zgłoszeń
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Koszalin 
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 75-400 Koszalin, Piastowska 3
Telefon, fax: (0-94)341-05-74
Adres WWW: http://bwsh.edu.pl

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z literatury polskiej i elementów wiedzy o kulturze sztuce
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie z możliwością zakończenia studiów po 3 latach z tytułem licencjata
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z literatury polskiej i elementów wiedzy o kulturze sztuce
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata NK Języka Polskiego; kolejność zgłoszeń
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata z filologii polskiej 2,5 - let. WSP Kraków; kolejność zgłoszeń
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (2,5 -letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom magistra kierunku humanistycznego; kolejność zgłoszeń
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j.polski: gramatyka j. polskiego, historia literatury polskiej
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)420-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu wstępnego
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata, rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii i literatury polskiej
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii i literatury polskiej nauki o języku
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: teatrologia
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. Polski, obejrzenie i interpretacja przedstawienia teatralnego, rozmowa kwalifikacyjna dotycząca literatury polskiej
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: edytorska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j.polski: gramatyka j. polskiego, historia literatury polskiej
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Krosno 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Specjalizacja: język polski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny - historia literatury, gramatyka j. polskiego; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 38-400 Krosno, Ks. Piotra Skargi 1
Telefon, fax: (0-13)432-12-07

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Nauk Humanistycznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska (do wyboru tematy historycznoliterackie, lub interpretacja utworu jednego z autorów polskich); egzamin ustny z zakresu nauki o języku polskim i wiedzy o literaturze
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-89-23; (0-81)533-29-41
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie (grupa zamiejscowa w Białej Podlaskiej)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii literatury polskiej e elementami teorii literatury oraz z nauki o j. polskim
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (grupa lubelska, bialskopodlaska)
Kryteria przyjęć: zapisy do wyczerpania limitu
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (grupa sandomierska), zaoczne magisterskie uzupełniające (grupa lubelska i sandomierska)
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich na kierunku filologia polska o programie zgodnym z obowiązującym na Wydziale Humanistycznym UMCS i w WSP w Sandomierzu oraz Kolegium Języka Polskiego w Radomiu
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie dla cudzoziemców, głównie ze Wschodu prowadzone przez Centrum Języka Polskiego w Radomiu
Kryteria przyjęć: kwalifikację na warunkach stypendium rządu RP prowadzi Ministerstwo Edukacji
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łowicz 
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 99-400 Łowicz, 3 Maja 7
Telefon, fax: (0-46)837-47-78

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. polski
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu; w przypadku dużej liczby zgłoszeń średnia ocen z j. polskiego i historii na świadectwie dojrzałości
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w przypadku przekroczenia limitu miejsc
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu; w przypadku dużej liczby zgłoszeń średnia ocen z j. polskiego i historii na świadectwie dojrzałości
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: j.polski
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: średnia ocen z j. polskiego, historii i j. obcych na świadectwie dojrzałości
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-222 Łódź, Rewolucji 1905r. 64
Telefon, fax: (0-42)632-28-06
Adres WWW: http://www.wshe.lodz.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. polski
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy nowożytny
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: edukacja teatralna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. polski
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: folklorystyka, filologia słowiańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test z wiedzy o literaturze i języku polskim
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2255
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: wiedza o kulturze
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: literatura i wiedza o języku polskim
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2255
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Piotrków Trybunalski 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Filia Piotrków Trybunalski
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny j.polski (literatura polska i powszechna oraz wiedza o kulturze), egzamin ustny (literatura polska i powszechna oraz gramatyka); na podst złożonych dokumentów w przypadku małej liczby kandydatów
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37

Wydzial: Filia Piotrków Trybunalski
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna (literatura polska i powszechna, nauka o języku); na podst. Złożonych dokumentów w przypadku małej liczby kandydatów
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37

Wydzial: Filia Piotrków Trybunalski
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia dokumentów
Adres: Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Filologii Polskiej i Klasycznej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test kwalifikacyjny ze sprawności językowej i wiedzy o literaturze; rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o dawnej i współczesnej literaturze polskiej, wiedza o języku polskim, orientacja w problematyce społeczno - kulturalnej
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-36-44
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Filologii Polskiej i Klasycznej
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-36-44
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Filologii Polskiej i Klasycznej
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie licencjackim z filologii polskiej
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-36-44
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Pułtusk 
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Typ studiów: dzienne, zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 06-100 Pułtusk, Staszica 35
Telefon, fax: (0-23)692-50-82

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o literaturze, nauki o języku i wiedzy o kulturze współczesnej
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-64-88; (0-17)862-56-28 w. 1147

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii literatury polskiej i nauki o języku
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-64-88; (0-17)862-56-28 w. 1147

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata w zakresie filologii polskiej, na podst. złożonych dokumentów
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-64-88; (0-17)862-56-28 w. 1147

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (dla nauczycieli z wyższym magisterskim wykszt. humanist)
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-64-88; (0-17)862-56-28 w. 1147

 Sandomierz 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza (Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu)
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 27-600 Sandomierz, Krakowska 26
Telefon, fax: (0-15)832-60-81

 Siedlce 
Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski, średnia ocen z j. polskiego na świadectwie dojrzałości
Adres: 08-110 Siedlce, Żytnia 23
Telefon, fax: (0-25)643-11-44

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia polska nauczycielska
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: studia dzienne: egzamin pisemny: j. polski, studia zaoczne: kolejność zgłoszeń
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)842-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia polska z kulturoznawstwem
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: studia dzienne: egzamin pisemny: j. polski, studia zaoczne: kolejność zgłoszeń
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)842-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia polska z bibliotekoznawstwem i informacją naukową
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: studia dzienne: egzamin pisemny: j. polski, studia zaoczne: kolejność zgłoszeń
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)842-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia polska
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)842-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny - test gramatyczno - ortograficzno - interpunkcyjny, praca pisemna z interpretacji dzieła literackiego, egzamin ustny z j. polskiego
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc, po przekroczeniu limitu - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc, po przekroczeniu limitu - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc, po przekroczeniu limitu - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Tarnów 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Specjalizacja: język polski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski
Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza 8
Telefon, fax: (0-14)627-60-32

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski (analiza i interpretacja utworu literackiego); ustny: część literacka
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: wstęp wolny, jeśli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - konkurs świadectw: ocena z j. Polskiego - ostatnia klasa, pisemna i ustna część egzaminu maturalnego
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: do wyczerpania limitu, dyplom licencjacki
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Tyczyn 
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 36-020 Tyczyn, Kościuszki 2
Telefon, fax: (0-17)229-11-13
Adres WWW: http://www.wssg.rzeszow.pl

 Wałbrzych 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Specjalizacja: język polski
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Adres: 58-302 Wałbrzych, Kombatantów 20
Telefon, fax: (0-74)847-83-00

 Warszawa 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Nauk Humanistycznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. polski
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)839-77-63

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Polonistyki
Typ studiów: dzienne, zaoczne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemy z j. polskiego: z nauki o języku i wiedzy o literaturze
Adres: 00-322 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 428
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Polonistyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dla absolwentów studiów zaocznych licencjackich Polonistyki UW jako kontynuacja studiów
Adres: 00-322 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 428
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Polonistyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: absolwenci studiów magisterskich humanistycznych- na podst. Konkursu dyplomów magisterskich
Adres: 00-322 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 428
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Polonistyki
Typ studiów: zaoczne licencjackie (2,5 -letnie) - zmiana zawodu
Kryteria przyjęć: absolwenci studiów magisterskich humanistycznych - na podst. Konkursu dyplomów magisterskich
Adres: 00-322 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 428
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: Warszawa, Pandy 13
Telefon, fax: (0-22)823-66-23

 Włocławek 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 87-800 Włocławek, Piwna 3
Telefon, fax: (0-54)231-32-92

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne licencjackie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia literatury polskiej z elementami literatury powszechnej oraz historii Polski, historii kultury i kultury współczesnej i teorii literatury oraz sprawdzian z nauki o języku
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: absolwenci nauczycielskich kolegiów języka polskiego (Wrocław, Jelenia Góra); średnia ocen z trzech lat studiów; oceny z egzaminu licencjackiego; absolwenci innych kolegiów: test z historii i teorii literatury i językoznawstwa
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające dla absolwentów NKJP: wrocławskiego i jeleniogórskiego
Kryteria przyjęć: zdany egzamin licencjacki
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: dziennikarstwo
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata, średnia ocen
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: dziennikarstwo
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjacki w zakresie filologii polskiej, specjalność - dziennikarstwo
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski, egzamin ustny: j. polski
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie kolejności złożonych dokumentów
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata języka polskiego; na podst. kolejności złożonych dokumentów
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: dziennikarstwo
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski, j. obcy oraz sprawdzający predyspozycje dziennikarskie, egzamin ustny: j. polski, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia polska z filozofią
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. polski
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach