Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Filologie obce  
Kierunki humanistyczne
FILOLOGIE OBCE
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: rusycystyka
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: j. rosyjski (i angielski - na dzienne), punktacja za oceny na świadectwie maturalnym: j. polski, j. rosyjski (lub białoruski), oraz j. zachodnioeuropejski lub j. łaciński
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 4
Telefon, fax: (0-85)745-74-97; (0-85)745-74-37
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: białorutenistyka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna : j. białoruski (ewentualnie j. rosyjski lub gramatyka j. polskiego) oraz j. angielski lub niemiecki; punktacja za oceny na świadectwie maturalnym: j. polski, j. rosyjski (lub białoruski), oraz j. zachodnioeuropejski lub j. łaciński
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 4
Telefon, fax: (0-85)745-74-97; (0-85)745-74-37
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski; ustny; j. angielski
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 3
Telefon, fax: (0-85)745-75-16
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów zawodowych
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 3
Telefon, fax: (0-85)745-75-16
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: język francuski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. francuski (zakres szkoły średniej)
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 3
Telefon, fax: (0-85)745-75-16
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test gramatyczny) i ustny: j. angielski
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki; egzamin ustny: j. niemiecki, gramatyka j. polskiego i j. niemieckiego
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki; egzamin ustny: j. niemiecki, gramatyka j. polskiego i j. niemieckiego
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: praktyczna nauka j. niemieckiego
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne licencjackie po KN
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna wokół specjalizacji
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: lingwistyka stosowana o profilu: j. rosyjski i angielski
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: j. angielski
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: lingwistyka stosowana o profilu: j. rosyjski i niemiecki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: j. niemiecki
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Grabowa 2
Telefon, fax: (0-52)341-14-02; (0-52)342-20-25
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie
Specjalizacja: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski
Typ studiów: dzienne, zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-200 Częstochowa, Pułaskiego 4/6
Telefon, fax: (0-34)368-09-21
Adres WWW: http://www.wsjoe.czest.pl

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Specjalizacja: j. angielski, j. niemiecki
Typ studiów: dzienne, zaoczne licencjackie, podyplomowe dla nauczycieli (technologie informacyjne i multimedialne w edukacji, teaching english as a foreign language, nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, master of arts)
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-200 Częstochowa, Krasińskiego 14/24
Telefon, fax: (0-34) 366-53-94, 365-48-59, 324-59-12
Adres WWW: http://www.wsl.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test gramatyczno - leksykalny z j. niemieckiego, egzamin ustny: j. niemiecki
Adres: 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. obcy, j. polski, historia
Adres: 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia angielska (specjalizacja-język biznesu)
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: test gramatyczno- leksykalny z j. angielskiego; egzamin ustny: j. angielski
Adres: 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia angielska (specjalizacja-język biznesu)
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. obcy, j. polski, historia
Adres: 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Specjalizacja: filologia angielska, rosyjska, niemiecka
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-200 Częstochowa, 1 Maja 40
Telefon, fax: (0-34)368-30-53
Adres WWW: http://wsz.edu.pl

 Elbląg 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydzial: Instytut Języków Obcych
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski
Adres: 82-300 Elbląg, Grunwaldzka 137
Telefon, fax: (0-55)239-88-20

Wydzial: Instytut Języków Obcych
Specjalizacja: język niemiecki
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. niemiecki
Adres: 82-300 Elbląg, Grunwaldzka 137
Telefon, fax: (0-55)239-88-20

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski; egzamin ustny: j. angielski, j. polski, historia powszechna
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test gramatyczny z j. angielskiego na poziomie Cambridge Proficiency
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: eksternistyczne licencjackie
Kryteria przyjęć: przyjęcie na VI semestr następuje na podstawie zaliczenia V semestru w Kolegium Nauczycielskim w Elblągu, Suwałkach i Wałczu
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki (test leksykalno - gramatyczny); egzamin ustny: j. niemiecki, j. polski
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów NKJO w Gdańsku, Suwałkach i Elblągu kwalifikacji kandydatów dokonuje się na podstawie ocen obliczonych jako 1/2 średniej oceny ze studiów, 1/4 oceny pracy licencjackiej oraz 1/4 oceny z egzaminu licencjackiego; dla licencjatów innych kolegiów egzamin pisemny: j. niemiecki (test leksykalno -gramatyczny), egzamin ustny: j. niemiecki, do wyboru: literatura niemiecka, dydaktyka nauczania j. niemieckiego, językoznawstwo, krajoznawstwa
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: eksternistyczne licencjackie
Kryteria przyjęć: przyjęcie na VI semestr następuje na podstawie zaliczenia V semestru w Kolegium Nauczycielskim w Elblągu i Suwałkach
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia klasyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test do wyboru): historia i kultura starożytnej Grecji i Rzymu lub j. łaciński; rozmowa kwalifikacyjna: mitologia grecka i rzymska, gramatyka j. polskiego
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z j. francuskiego (test badający znajomość gramatyki, umiejętność wypowiedzi pisemnej na zadany temat, zrozumienie tekstu pisanego, zrozumienie tekstu ze słuchu; egzamin ustny: j. francuski (egzamin trzyczęściowy: streszczenie ustne krótkiego tekstu napisanego, wypowiedź na temat krótkiego tekstu, wypowiedź wylosowany wolny temat), j.polski (jedno pytanie z literatury, jedno z gramatyki), elementy historii Francji (jedno pytanie z zakresu szkoły średniej)
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. polskim na tematy dotyczące kultury, literatury (w tym rosyjskiej) i historii , konkurs świadectw: j. polski, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: slawistyka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): literatura polska z elementami literatury powszechnej oraz gramatyki j. polskiego, egzamin ustny: literatura polska z elementami literatury powszechnej oraz gramatyki j. polskiego
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski (test); egzamin ustny: j. angielski
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: zaoczne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: j. angielski
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: język francuski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski (test); egzamin ustny: j. francuski
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: język niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki (test); egzamin ustny: j. niemiecki
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55 pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Gorzów Wielkopolski 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Wydzial: Instytut Nauczycielski w Gorzowie Wielkopolskim
Specjalizacja: język niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. niemiecki
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Kazimierza Wielkiego 13-15
Telefon, fax: (0-95)721-60-39

 Jelenia Góra 
Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
Specjalizacja: język angielski, język niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test gramatyczno - leksykalny) i ustny: z języka kierunkowego; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu preorientacji zawodowej
Adres: 58-500 Jelenia Góra, 1 Maja 43
Telefon, fax: (0-75)752-55-41

 Kalisz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: j. angielski, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 62-800 Kalisz, al. Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Instytut Pedagogiczno-Artystyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne licencjackie (prowadzone przez Wydz. Neofilologii)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: j. angielski, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 62-800 Kalisz, al. Wolności 25
Telefon, fax: (0-62)757-64-91
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Katowice 
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne wieczorowe, zaoczne wieczorowe
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 40-594 Katowice, Gallusa 9
Telefon, fax: (0-32)207-92-11 do 14

 Kielce 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test: z j. niemieckiego; egzamin ustny: j. niemiecki
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test: z j. angielskiego; egzamin ustny: j. angielski
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia dokumentów
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: j. rosyjski biznesu
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia dokumentów
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach
Specjalizacja: język angielski i niemiecki
Typ studiów: dzienne, wieczorowe, zaoczne i wirtualne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 25-353 Kielce, Wesoła 52
Telefon, fax: (0-41)344-52-64

 Konin 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Specjalizacja: j. angielski
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: j. angielski - test pisemny; j. ustny - prezentacja umiejętności posługiwania się j. mówionym i zdolności komunikacyjnych; rozmowa kwalifikacyjna w j. polskim - ocena kultury językowej kandydata
Adres: 62-510 Konin, Przyjaźni 1
Telefon, fax: (0-63)249-72-40
Adres WWW: http://www.pwsz.konin.edu.pl

Specjalizacja: j. niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny - test gramatyczno - leksykalny oraz krótka wypowiedź pisemna na zadany temat; egzamin ustny: wypowiedzi na tematy z życia codziennego
Adres: 62-510 Konin, Przyjaźni 1
Telefon, fax: (0-63)249-72-40
Adres WWW: http://www.pwsz.konin.edu.pl

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne magisterskie z możliwością zakończenia po 3 latach z dyplomem licencjata
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski (streszczenie ze słuchu, test gramatyczny); egzamin ustny: j. francuski, j. polski
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów NKJF; wg zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc (25)
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów NKJF; egzamin ustny z j. francuskiego, w tym dotycząca wyboru specjalizacji
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: zaoczne licencjackie 1 - roczne
Kryteria przyjęć: dla absolwentów NKJF; egzamin ustny z j. francuskiego
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: język francuski (Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego)
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z j. francuskiego; egzamin ustny: j. francuski) rozmowa nt. wylosowanego tekstu)
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: język francuski (Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego)
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z j. francuskiego w tym test gramatyczny oraz test wyboru; egzamin ustny: j. francuski) rozmowa nt. wylosowanego tekstu)
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: język angielski (Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego)
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z j. angielskiego; egzamin ustny: j. angielski (rozmowa nt. wylosowanego tekstu)
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. rosyjskim lub polskim na temat zainteresowań kandydata literaturą i kulturą rosyjską; zaoczne - wg. zgłoszeń do wypełnienia limitu turą rosyjską; zaoczne - wg. zgłoszeń do wypełnienia limitu
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla kandydatów z dyplomem licencjata filologii rosyjskiej; wg zgłoszeń do wypełnienia limitu
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska z językiem niemieckim
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dla kandydatów z dyplomem licencjata filologii rosyjskiej; wg zgłoszeń do wypełnienia limitu; dodatkowo sprawdzian z j. niemieckiego
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski; egzamin ustny: j. angielski z elementami znajomości literatury, historii i kultury krajów anglosaskich
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim na temat tekstu z zakresu humanistyki- oceniane są: biegłość i poprawność językowa, wiedza ogólna dotycząca zagadnień kulturowych, predyspozycje kandydata do kontynuowania studiów na poziomie akademickim
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki; egzamin ustny: j. niemiecki- wymagana jest praktyczna biegła znajomość, j. polski
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna:sprawność językowa, tematyka pracy dyplomowej, podstawowe wiadomości z gramatyki opisowej j. niemieckiego, historii literatury niemieckojęzycznej i kultury niemieckiego obszaru językowego
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia hiszpańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski lub j. niemiecki, lub j. angielski, lub j. hiszpański, lub j. włoski, lub j. rosyjski; egzamin ustny: j. obcy wybrany na egzaminie pisemnym, j. polski
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia klasyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski lub j. niemiecki, lub j. angielski, lub j. hiszpański, lub j. włoski, lub j. rosyjski; egzamin ustny; elementy historii kultury antycznej
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia klasyczna w zakresie filologii greckiej i łacińskiej
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów wyższych lub 2 lata studiów na kierunku macierzystym ze średnią ocen 4,0; o kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie lub średnia ocen uzyskanych na macierzystym kierunku studiów
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia orientalna: arabistyka, indianistyka, japonistyka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. obcy do wyboru - j. francuski lub j. niemiecki, lub j. angielski, lub j. rosyjski, lub łaciński; rozmowa kwalifikacyjna: motywacja do wybranego kierunku, ogólna dojrzałość do studiów, podstawowe wiadomości o danym obszarze językowym (kultura, literatura, geografia, historia)
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia orientalna: iranistyka, turkologia
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: motywacja do wybranego kierunku, ogólna dojrzałość do studiów, podstawowe wiadomości o danym obszarze językowym (kultura, literatura, geografia, historia), zarys gramatyki polskiej
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski; egzamin ustny: j. francuski, j. polski z elementami gramatyki
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z j. francuskiego
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne magisterskie, eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dot. znajomości literatury polskiej rosyjskiej, motywacji wyboru kierunku
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia rumuńska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dot. zainteresowań językowych, literackich i humanistycznych, motywacja wyboru
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia słowiańska: bułgarska, chorwacka, serbska, czeska, słowacka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: literatura i gramatyka j. polskiego; punkty za ocenę z j. obcego na świadectwie dojrzałości
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia szwedzka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki, egzamin ustny: j. niemiecki, j. polski
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia ukraińska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dot. historii literatury polskiej, ogólnej wiedzy o wybranym kierunku
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia węgierska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiadomości o Węgrzech (geografia, historia, literatura), podstawowe pojęcia gramatyki, podstawowa orientacja w językach ugrofińskich
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia włoska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski lub j. niemiecki, lub j. angielski, lub j. hiszpański, lub j. włoski, lub j. rosyjski; egzamin ustny: język wybrany na egzaminie pisemnym, j. polski z elementami gramatyki
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: język hiszpański
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym do wyboru: j. francuski lub j. niemiecki, lub j. angielski, lub j. hiszpański, lub j. włoski, lub j. rosyjski
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: język włoski
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym do wyboru: j. francuski lub j. niemiecki, lub j. angielski, lub j. hiszpański, lub j. włoski, lub j. rosyjski
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne zawodowe, wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski; rozmowa kwalifikacyjna (w jęz. polskim) dotycząca materiałów o tematyce związanej z zawodem nauczyciela
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: język niemiecki
Typ studiów: dzienne zawodowe, wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. niemiecki
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Krosno 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Specjalizacja: j. angielski, j. niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny - test gramatyczno - leksykalny oraz wypracowanie/esej, ćwiczenie na rozumienie słuchu i tekstu pisanego, egzamin ustny: rozmowa odpowiednio w j. angielskim, w j. niemieckim
Adres: 38-400 Krosno, Ks. Piotra Skargi 1
Telefon, fax: (0-13)432-12-07

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Nauk Humanistycznych
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski, egzamin ustny: j. angielski, literatura polska z elementami historii literatury powszechnej i gramatyki j. polskiego
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-89-23; (0-81)533-29-41
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Nauk Humanistycznych
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. niemiecki; literatura polska, gramatyka j. polskiego
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-89-23; (0-81)533-29-41
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Nauk Humanistycznych
Specjalizacja: filologia klasyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. łaciński, egzamin ustny: j. łaciński, gramatyka łacińska, elementy historii i kultury antycznej; bez egzaminu - kandydaci z oceną minimum dobrą z j. łacińskiego na egzaminie maturalnym
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-89-23; (0-81)533-29-41
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Nauk Humanistycznych
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski, egzamin ustny: j. francuski, literatura polska z elementami historii literatury powszechnej
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-89-23; (0-81)533-29-41
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Nauk Humanistycznych
Specjalizacja: filologia słowiańska (rosyjska lub ukraińska)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-89-23; (0-81)533-29-41
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z j. angielskiego z elementami wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglosaskich, ustny - j. polski
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca wiedzę o kulturze, historię krajów anglosaskich, historię literatury i językoznawstwo ora metodykę nauczania jęz. angielskiego
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: język angielski (Kolegium Języka Angielskiego)
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z j. angielskiego z elementami wiedzy o kulturze i historii krajów anglosaskich, ustny - j. polski
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia białoruska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. białoruskim lub rosyjskim; sprawdzian językowy oraz kultura, literatura aktualne problemy Białorusi oraz współpraca z Polską; punktacja ocen na świadectwie dojrzałości z przedmiotów humanistycznych oraz j. obcego
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. niemiecki, egzamin ustny: j. niemiecki, j. polski
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. niemiecki, egzamin ustny: j. niemiecki, j. polski
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia romańska: romańska, iberystyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. francuski, egzamin ustny: j. francuski, j. polski
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: język francuski (Kolegium Języka Francuskiego)
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. francuski, egzamin ustny: j. francuski, j. polski
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska: tłumaczeniowa, bułgarystyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. rosyjskim: sprawdzian językowy oraz osiągnięcia, kultura, literatura i współczesne problemy Rosji oraz współpraca z Polską; punktacja ocen na świadectwie dojrzałości z przedmiotów humanistycznych oraz j. obcych
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia ukraińska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna (w j. ukraińskim lub rosyjskim): sprawdzian językowy oraz osiągnięcia, kultura, literatura i współczesne problemy Ukrainy oraz współpraca z Polską; punktacja ocen na świadectwie dojrzałości z przedmiotów humanistycznych oraz j. obcych
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski egzamin ustny: j. polski
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: j. angielski
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. niemiecki, egzamin ustny: j. polski
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: praktyczna znajomość j. niemieckiego z elementami gramatyki oraz wiedzy o literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia klasyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: j. łaciński z elementami kultury antycznej
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. francuski; egzamin ustny: j. polski.
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: tytuł licencjata; egzamin ustny: j. francuski
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne licencjackie, dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: j. rosyjski
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu; w przypadku dużej liczby zgłoszeń średnia ocen z j. polskiego i historii na świadectwie dojrzałości
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia słowiańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: język francuski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. francuski
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: język niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. niemiecki
Adres: 90-514 Łódź, T. Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)636-66-92; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Specjalizacja: język angielski i niemiecki
Typ studiów: dzienne wieczorowe, zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-222 Łódź, Rewolucji 1905r. 64
Telefon, fax: (0-42)632-28-06
Adres WWW: http://www.wshe.lodz.pl

 Nowy Sącz 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wydzial: Instytut Języków Obcych
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Nadbżeżna 77
Telefon, fax: (0-18)441-45-92

Wydzial: Instytut Języków Obcych
Specjalizacja: język niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. niemiecki
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Nadbżeżna 77
Telefon, fax: (0-18)441-45-92

 Olecko 
Wszechnica Mazurska w Olecku
Specjalizacja: lingwistyka stosowana
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie zawodowe
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 19-400 Olecko, pl. Zamkowy 3
Telefon, fax: (0-87)520-36-44

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: j. angielski
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: j. niemiecki
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów zawodowych tego samego kierunku; konkurs dyplomów
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska z językiem niemieckim
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: j. niemiecki, j. rosyjski
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska z językiem angielskim
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: j. angielski, j. rosyjski
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia wschodniosłowiańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z j. rosyjskiego i j,. polskiego z elementami historii powszechnej
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: j. rosyjski, j. polski
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia słowiańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: współczesne realia rosyjskie, znajomość wybitnych przedstawicieli kultury i nauki polskiej
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski i realioznawstwo; egzamin ustny: j. angielski
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: esej sprawdzający umiejętność pisania, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. niemiecki
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne licencjackie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: język biznesu
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: zintegrowany test z języków obcych (j. rosyjski + j. angielski lub j. niemiecki) oraz ze współczesnych europejskich stosunków polityczno- społeczno-ekonomicznych
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: język biznesu
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów dla absolwentów UO, rozmowa kwalifikacyjna ze znajomości j. rosyjskiego, angielskiego lub niemieckiego, podstaw ekonomii i pilotażu dla pozostałych
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Piła 
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne wieczorowe, zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 64-920 Piła, Sikorskiego 9
Telefon, fax: (0-67)212-73-10

 Piotrków Trybunalski 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Filia Piotrków Trybunalski
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z j. niemieckiego
Adres: Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37

Wydzial: Filia Piotrków Trybunalski
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z j. angielskiego (materiał leksykalny i gramatyczny); egzamin ustny: j. angielski (elementy kultury anglojęzycznej, komunikacja w j. angielskim)
Adres: Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37

 Płock 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Specjalizacja: j. angielski, j. niemiecki
Typ studiów: dzienne zawodowe i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny (konwersacja) na fil. angielską; ustny (konwersacja) na fil. niemiecką
Adres: 09-400 Płock, Łukasiewicza 11
Telefon, fax: (0-24)262-90-25

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Filologii Polskiej i Klasycznej
Specjalizacja: filologia klasyczna (dla kandydatów ze znajomością j. łacińskiego); fil. klasyczna i polska (dla kandyd. bez znajomości j. łacińskiego)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: j. łaciński lub zdolności językowe na podstawie znajomości języka nowożytnego, wiadomości z kultury, historii starożytnej, literatura starożytna i jej recepcja w literaturze polskiej
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Filologii Polskiej i Klasycznej
Specjalizacja: filologia chorwacka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test ze sprawności językowej; rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o literaturze i języku polskim, orientacja w problematyce kultury współczesnej i w specyfice wybranego kraju słowiańskiego
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Filologii Polskiej i Klasycznej
Specjalizacja: filologia serbska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test ze sprawności językowej; rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o literaturze i języku polskim, orientacja w problematyce kultury współczesnej i w specyfice wybranego kraju słowiańskiego
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Filologii Polskiej i Klasycznej
Specjalizacja: filologia słowiańska i polska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test ze sprawności językowej; rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o literaturze i języku polskim, orientacja w problematyce kultury współczesnej i w specyfice wybranego kraju słowiańskiego
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie z podziałem na 3 - letnie licencjackie i 2 - letnie magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski; egzamin ustny: j. angielski, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z j. angielskiego
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z j. angielskiego; rozmowa kwalifikacyjna z elementami wiedzy o j. polskim
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny; j. niemiecki, egzamin ustny: j. niemiecki, j. polski
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim i pisemna informacja dot. pracy dyplomowej
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia hiszpańska
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne magisterskie z podziałem na 3 - letnie licencjackie i 2 - letnie magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. hiszpański lub j. francuski; egzamin ustny: j. hiszpański lub j. francuski; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia węgierska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: znajomość j. obcych, wiedza o j. polskim i sprawność w zakresie polszczyzny, wiedza ogólna o Węgrzech
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne magisterskie z podziałem na 3 - letnie licencjackie i 2 - letnie magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: francuski; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. rosyjski
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w zakresie j. rosyjskiego
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia rosyjsko-angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. rosyjski, j. angielski
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia rosyjsko-ukraińska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. rosyjski
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia norweska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski lub j. niemiecki; egzamin ustny: j. angielski lub j. niemiecki, j. polski
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia duńska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski lub j. niemiecki; egzamin ustny: j. angielski lub j. niemiecki, j. polski
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości j. obcego lub polskiego (do wyboru), ogólnej wiedzy na temat zagadnień informacji naukowej i komunikacji
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: lingwistyka stosowana
Typ studiów: dzienne magisterskie z podziałem na 3 - letnie licencjackie i 2 - letnie magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dwuetapowa: 1. w j. niemieckim; 2. w j. angielskim lub rosyjskim (do wyboru)
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: lingwistyka stosowana
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu: stopnia opanowania j. niemieckiego, tematyki przedłożonej pracy dyplomowej
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: filologia litewska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości języków obcych, wiedza o j. polskimi sprawność w zakresie polszczyzny, wiedza ogólna (kultura, geografia, polityka) o Litwie i jej związkach kulturowych z Polską, zainteresowania kandydata
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: etnolingwistyka
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu: struktura gramatyczna j. polskiego, znajomość j. obcego, elementy matematyki lub historia, wiedza ogólna, zainteresowania, motywacje, hobby, sprawność językowa w zakresie polszczyzny
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Wydział Neofilologii
Specjalizacja: sinologia
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w celu sprawdzenia predyspozycji psychofizycznych, motywacji, uzdolnień plastycznych, słuchowych i pamięciowych; weryfikacja deklarowanych umiejętności i zainteresowań pod kątem przydatności kandydata na dany kierunek, głównie j. obcych; wiadomości z j. polskiego
Adres: 61-874 Poznań, al. Niepodległości 4
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski
Adres: 60-371 Poznań, Międzychodzka 5
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: język francuski
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. francuski
Adres: 60-371 Poznań, Międzychodzka 5
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Kolegium Języków Obcych
Specjalizacja: język niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. niemiecki
Adres: 60-371 Poznań, Międzychodzka 5
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski; egzamin ustny: j. angielski; elementy gramatyki j. polskiego
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z j. angielskiego
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki; egzamin ustny: j. niemiecki, elementy gramatyki j. polskiego
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata w zakresie j. niemieckiego; konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. niemiecki
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z j. rosyjskiego
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia rosyjska z j. angielskim, filologia rosyjska z j. niemieckim
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z j. rosyjskiego i odpowiednio z j. angielskiego lub j. niemieckiego
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16e
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: język rosyjski z językiem niemieckim; język rosyjski z j. angielskim
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości (j. rosyjski, j. niemiecki, j. angielski),
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)842-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: język niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: język niemiecki
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)842-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)842-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

 Sosnowiec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski; egzamin ustny: j. angielski, j.polski
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z dziedziny przyszłej pracy magisterskiej, do wyboru językoznawstwo, metodyka nauczania języków obcych
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające dla absolwentów Kolegium Języka Biznesu UŚ; Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z dziedziny językoznawstwa (limit miejsc - 20)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: kultura i literatura brytyjska i amerykańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski; egzamin ustny: j. angielski, j. polski (limit miejsc - 15)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki (test gramatyczny); egzamin ustny: j. niemiecki z elementami religioznawstwa
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii literatury, językoznawstwa i metodyki nauczania języka niemieckiego (limit miejsc - 30)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (po NKJN)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny do wyboru: literaturoznawstwo, językoznawstwo niemieckie, metodyka nauczania j. niemieckiego (limit miejsc - 40)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki (test gramatyczny); egzamin ustny: j. niemiecki z elementami religioznawstwa (limit miejsc - 20)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia klasyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: elementy historii i kultury antycznej (zakres wiadomości z historii i j. polskiego), j. łaciński, (limit miejsc - 15)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski; egzamin ustny: j. francuski, j.polski (limit miejsc - 25)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny- do wyboru: literatura francuska, językoznawstwo, metodyka nauczania j. francuskiego; dyplom licencjata o specjalności j. francuskiego lub filologii romańskiej (limity miejsc; dzienne - 45, zaoczne - 25)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z j. rosyjskiego (limit miejsc - 50)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia słowiańska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z wybranego nowożytnego j. obcego
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia słowiańska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z historii literatury lub gramatyki opisowej I - ego języka kierunkowego
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: języki południowosłowiańskie i zachodnioslowiańskie
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z teorii przekładu lub z gramatyki opisowej I - ego języka kierunkowego
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia włoska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. włoski; egzamin ustny: j. włoski, j. polski (limit miejsc - 25)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: filologia włoska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: językoznawstwo lub metodyka lub literatura (limit miejsc - po 25)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: język francuski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski; egzamin ustny; j. francuski, historia i geografia Francji (limit miejsc - 25)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: język francuski
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: językoznawstwo lub literatura (limit miejsc - 20)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: język hiszpański
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny - do wyboru: j. hiszpański, j. francuski, j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. rosyjski; egzamin ustny: j. obcy wybrany na egzaminie pisemnym, j. polski (limit miejsc - po 25)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: język hiszpański
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: językoznawstwo, literatura (limit miejsc - 20)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: język rosyjski (od podstaw)
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny - testowy z wybranego j. zachodnioeuropejskiego
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny w Sosnowcu
Specjalizacja: języki wschodniosłowiańskie (rosyjski i ukraiński; rosyjski i białoruski, rosyjski)
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny - test z j. rosyjskiego (limit miejsc - 40)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Kolegium Języka Biznesu
Specjalizacja: język angielski, język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski (zaawansowany i dla początkujących)
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) z wybranego języka kierunkowego; egzamin ustny: j. obcy zdawany na egz. pisemnym z elementami wiedzy o bieżących problemach społecznych, gospodarczych i politycznych. Dla grupy z j. rosyjskim początkującym egzamin pisemny i ustny z j. angielskiego, j. niemieckiego lub francuskiego
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Kolegium Języka Biznesu
Specjalizacja: język angielski, język niemiecki
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim lub niemieckim dotycząca podstawowych zagadnień z zakresu bieżących problemów społecznych, gospodarczych i politycznych
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żytnia 8 pok. 1-4
Telefon, fax: (0-32)291-72-31
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. niemiecki, egzamin ustny: j. niemiecki
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny z j. niemieckiego
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w j. niemieckim
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia słowiańska (filologia rosyjska, filologia rosyjska ze studiami zawodowymi z j. polskiego)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w zakresie ogólnej wiedzy o współczesnej Rosji krajach słowiańskich (położenie geograficzne, kultura materialna i duchowa, osiągnięcia nauki,, przemiany polityczne i ustrój); zainteresowania kandydata; motywacja wyboru studiów
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia słowiańska (filologia rosyjska, filologia rosyjska ze studiami zawodowymi z j. polskiego)
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obce nowożytne, najlepsze oceny na świadectwie
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. francuski
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Tarnów 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski
Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza 8
Telefon, fax: (0-14)627-60-32; (0-14)621-22-28 w.29

Specjalizacja: język francuski, język niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny odpowiednio: język niemiecki, język francuski
Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza 8
Telefon, fax: (0-14)627-60-32; (0-14)621-22-28 w.29

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test gramatyczno - słownikowy) może zawierać pytania z zakresu historii, geografii kultury angielskiego obszaru językowego i ustny: j. angielski, polega na przeczytaniu i zreferowaniu tekstu oraz na odpowiedzi na dwa pytania z zakresu: wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego (gł. Wielka Brytania i USA); tematów z życia codziennego
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna - stopień opanowania języka, wiedza w zakresie wybranej specjalizacji
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny dwuczęściowy: rozprawka w j. polskim na 1 z wybranych tematów; test gramatyczno - leksykalny z j. niemieckiego; ustny: konwersacja w j. niemieckim
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia klasyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu na podstawie listy lektur
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski (test gramatyczno - leksykalny z elementami rozumienia ze słuchu i wypowiedzi pisemnej); egzamin ustny 3 - stopniowy: literatura - ze znajomości wybranych 3 dzieł z listy lektur, j. francuski (wypowiedź na wylosowany temat, oraz komentarz do podanego rysunku lub historyjki obrazkowej), cywilizacja Francji - wybrany temat
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny 2 - częściowy: z j. polskiego i wybranego j obcego (angielski, niemiecki, francuski) - dla kandydatów bez znajomości j. rosyjskiego; z  j. polskiego i rosyjskiego (dla kandydatów ze znajomością j. rosyjskiego)
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia słowiańska (j. serbski)
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny 2 - częściowy: z j. polskiego i wybranego j obcego (angielski, niemiecki, francuski)
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia bałkańska (bułgarski i albański)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny 2 - częściowy (test): z j. polskiego i wybranego j obcego (angielski, niemiecki, francuski)
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: italianistyka
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny 2 - częściowy (test): z j. polskiego i wybranego j obcego (angielski, włoski, łacina, francuski)
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 3
Telefon, fax: (0-56)622-60-21 do 26
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Wałbrzych 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Specjalizacja: j. angielski, j. francuski
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Adres: 58-302 Wałbrzych, Kombatantów 20
Telefon, fax: (0-74)847-83-00

 Warszawa 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: Podstawą przyjęcia kandydata do SWPS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy prowadzone są przez pracowników SWPS.
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-815 Warszawa, Chodakowska 19/31
Telefon, fax: (22)517-96-00
Adres WWW: http://www.swps.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test - j. angielski, test sprawdzający predyspozycje do studiów filologicznych
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: na podst. pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego na studia dzienne
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: magisterskie pokolegialne zaoczne uzupełniające (dla absolwentów Nauczycielskich Kolegiów J. Angielskiego)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski i jeden temat do wyboru: językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. niemiecki, j. polski (wiedza o literaturze i o języku); egzamin ustny: j. niemiecki
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom absolwentów Kolegium Języka Niemieckiego wydany przez UW, oraz absolwentów tych NKJO, które zawarły porozumienie o opiece naukowej i dydaktycznej z IG UW (bez egzaminu)
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: j. francuski sprawdzający czynną znajomość j. francuskiego
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: filologia romańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom NKJF UW, absolwenci sekcji francuskich NKJO pod patronatem IR UW; kwalifikacja będzie przebiegać na podstawie konkursu przedstawionych dokumentów
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: filologia włoska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. włoski lub j. francuski, lub j. niemiecki, lub j. angielski; test sprawdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunkach humanistycznych; rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wskazanych lektur
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: filologia włoska
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. włoski lub j. francuski, lub j. niemiecki, lub j. angielski; rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wskazanych lektur
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: filologia węgierska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski, test z języka obcego ( j. francuski, lub j. niemiecki, lub j. angielski, lub j. rosyjski, lub j. węgierski)
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: iberystyka
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i test sprawdzający predyspozycje do studiowania na kierunkach humanistycznych; test: jeden j. obcy (j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. portugalski - do wyboru); rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca motywację do studiów iberystycznych oraz znajomość podstawowych zagadnień z historii i kultury (łącznie z literaturą) Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: orientalistyka: arabistyka, afrykanistyka, etiopistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka, japonistyka, koreanistyka, mongolistyka, sinologia, turkologia, filologia Wschodu Starożytnego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z j. polskiego (gramatyka), testy z dwóch j. obcych spośród: j. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego, rosyjskiego, łaciny (na japonistykę, indologię, sinologię, koreanistykę obowiązuje egzamin z j. angielskiego, drugi może być wybrany); rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: Europa Wschodnia, Azja Środkowa- Kaukaz
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (Studia Europy Wschodniej i Azji Środkowej)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjacki lub zaliczony trzeci rok studiów magisterskich (średnia 4,0); test z wiedzy o Europie Wschodniej XXw. z elementami wiedzy o okresach wcześniejszych: historia, polityka, narody i społeczeństwo, kultura, geografii demografia, gospodarka; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu objętego przez test; rozmowa kwalifikacyjna- znajomość j. angielskiego oraz j. rosyjskiego lub innego wschodnioeuropejskiego
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego ul. Nowy Świat 4
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z j. angielskiego oraz test w j. Polskim mający na celu określenie predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego ul. Nowy Świat 4
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: zaoczne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: jw., o ile limit nie zostanie wypełniony, we wrześniu odbędzie się dodatkowa rekrutacja w formie rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego ul. Ksawerów 13
Specjalizacja: język francuski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski; egzamin ustny: j. francuski
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego ul. Ksawerów 13
Specjalizacja: język francuski
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: j. francuski; rozmowa kwalifikacyjna w j. polskim
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języka Niemieckiego ul. Ksawerów 13
Specjalizacja: język niemiecki
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki; egzamin ustny: j. niemiecki; rozmowa kwalifikacyjna w j. polskim
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Nauczycielskie Kolegium Języka Niemieckiego ul. Ksawerów 13
Specjalizacja: język niemiecki
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: j. niemiecki; rozmowa kwalifikacyjna w j. polskim
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Wydział Polonistyki
Specjalizacja: filologia klasyczna
Typ studiów: dzienne licencjackie, dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: j. polski, historia, j. łaciński (lub j. obcy); rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-325 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 428
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Wydział Polonistyki
Specjalizacja: filologia klasyczna
Typ studiów: dzienne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: j. polski, historia lub geografia, j. obcy; test sprawdzający ogólną wiedzę o krajach słowiańskich
Adres: 00-325 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 428
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Wydział Polonistyki
Specjalizacja: filologia klasyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: oceny z dyplomu
Adres: 00-325 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 428
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
Specjalizacja: lingwistyka stosowana
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: dwa j. obce (do wyboru: j.angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski); egzamin ustny; j. obce, wybrane na egzaminie pisemnym
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 4
Telefon, fax: (0-22)847-13-32; (0-22)847-20-41 w. 150
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
Specjalizacja: lingwistyka stosowana
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjacki, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 4
Telefon, fax: (0-22)847-13-32; (0-22)847-20-41 w. 150
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 4
Telefon, fax: (0-22)847-13-32; (0-22)847-20-41 w. 150
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
Specjalizacja: filologia białoruska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; konkurs świadectw dojrzałości i ocena listu motywacyjnego
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 4
Telefon, fax: (0-22)847-13-32; (0-22)847-20-41 w. 150
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
Specjalizacja: filologia ukraińska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; konkurs świadectw dojrzałości i ocena listu motywacyjnego
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 4
Telefon, fax: (0-22)847-13-32; (0-22)847-20-41 w. 150
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
Specjalizacja: filologia ukraińska
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 4
Telefon, fax: (0-22)847-13-32; (0-22)847-20-41 w. 150
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Specjalizacja: język angielski, niemiecki
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-397 Warszawa, Pandy 13
Telefon, fax: (0-22)823-66-23

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. angielski, egzamin ustny: j. angielski, j. polski
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia angielska
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: przedłożenie projektu pracy badawczej; rozmowa kwalifikacyjna dot. projektu pracy badawczej
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. niemiecki, egzamin ustny: j. niemiecki, j. polski
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata filologii germańskiej UWr.
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (dla absolwentów Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych oraz WSP innych szkół)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjacki w zakresie nauczania j. niemieckiego
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia klasyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: tłumaczenie krótkiego tekstu łacińskiego, znajomość gramatyki j. łacińskiego, orientacja w kulturze, i historii świata starożytnego
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia romańska-profil francuski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. francuski
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia romańska-profil francuski
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia romańska-profil francuski
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich (pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci studiów w Uwr. oraz absolwenci NKJO pozostających pod opieką naukową Uwr.)
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia romańska-profil hiszpański
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: test z j. angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego (do wyboru), egzamin ustny: j. polski
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia romańska-profil hiszpański
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: absolwenci studiów Uwr. - na podstawie egzaminu licencjackiego, absolwenci innych ośrodków -konkurs dyplomów
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia romańska-profil włoski
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu przyjęć - test kwalifikacyjny (j. włoski, wiedza o Włoszech i kulturze włoskiej)
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia rosyjska
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; warunek przyjęcia dokumentów- ocena z j. rosyjskiego na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia słowiańska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny; j. obcy do wyboru: j. rosyjski, j. angielski, j. niemiecki; j. polski
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia niderlandzka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki lub j. angielski, egzamin ustny: j. niemiecki lub j. angielski; j. polski, rozmowa kwalifikacyjna: zainteresowanie kulturą niderlandzką, motywy wyboru kierunku
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia czeska
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, wiedza o społeczeństwie
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: filologia ukraińska
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, wiedza o społeczeństwie
Adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
Telefon, fax: (0-71)375-22-25; (0-71)375-25-13
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki; egzamin ustny: j. niemiecki, j. polski
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki; egzamin ustny: j. niemiecki
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. niemiecki; egzamin ustny: j. niemiecki
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia germańska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia dokumentów, aż do wyczerpania limitu
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: filologia rosyjska z j. polskim; filologia rosyjska z j. niemieckim
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: zainteresowanie kulturą rosyjską, motywy wyboru tego kierunku; kandydaci wybierający specjalności dodatkowe zdają egzamin z j. niemieckiego lub j. polskiego
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: język angielski
Typ studiów: dzienne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. angielski
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: język francuski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. francuski
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach