Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Filozofia  
Kierunki humanistyczne
FILOZOFIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia powszechna (test); rozmowa kwalifikacyjna na temat trzech lektur filozoficznych wybranych przez kandydata 9 w oparciu o wykaz lektur podanych przez Instytut Filozofii i Socjologii)
Adres: 80-343 Gdańsk, Pomorska 68
Telefon, fax: (0-58)557-06-75
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia powszechna (test) oraz staż pracy
Adres: 80-343 Gdańsk, Pomorska 68
Telefon, fax: (0-58)557-06-75
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: j. polski (literatura polska i powszechna XX w.); filozofia: egzamin z wybranej książki ze spisu lektur
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: przyjęcie na podstawie średniej ocen ze studiów licencjackich
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: do granicy limitu - na podst. zapisu; po przekroczeniu limitu - na podst. rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu wiedzy o społeczeństwie i ogólnej znajomości współczesnych problemów społeczno - politycznych
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kraków 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Wydzial: Filozoficzny
Specjalizacja: filozofia przyrody, filozofia człowieka, filozofia Boga i religii
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 lat)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy i przedmioty ścisłe, egzamin ustny z filozofii (3 pozycje z podanej listy lektur)
Adres: 31-004 Kraków, Franciszkańska 1
Telefon, fax: (0-12)422-98-04
Adres WWW: http://www.pat.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Filozoficzny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test wiedzy ogólnej, test umiejętności studiowania
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filozoficzny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podst. kolejności złożonych dokumentów
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie
Specjalizacja: filozofia ogólna, filozofia religii i ateizmu
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny na podst. lektury P. Lenartowicza SJ, J. Koszteyn; rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: uczelnia jest kościelną szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 31-501 Kraków, M. Kopernika
Telefon, fax: (0-12)429-44-16 w. 601 do 603; fax (0-12)423-00-38

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Filozofii
Specjalizacja: filozofia teoretyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie, eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: jeden przedmiot spośród: j. polski, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka; konkurs świadectw maturalnych
Adres: 20-950 Lublin, Al.Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-51-12
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Filozofii
Specjalizacja: filozofia przyrody
Typ studiów: dzienne magisterskie, eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: jeden przedmiot spośród: j. polski, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka; konkurs świadectw maturalnych
Adres: 20-950 Lublin, Al.Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-51-12
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Filozofii i Socjologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wybrana literatura spośród podanej przez wydział
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-81; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Filozofii i Socjologii
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-81; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Filozofii i Socjologii
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające (po licencjacie filozoficznym)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dot. ewentualnego wyboru specjalizacji oraz tematyki pracy magisterskiej
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
Telefon, fax: (0-81)537-54-81; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. obcy; egzamin ustny: j. polski lub historia, lub biologia, lub matematyka, lub fizyka
Adres: 90-131 Łódź, Lindleya 3/5
Telefon, fax: (0-42)635-40-83; (0-42)635-40-86
Adres WWW: http://www.umni.lodz.pl

Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, średnia ocen z przedmiotów egzaminu dojrzałości
Adres: 90-131 Łódź, Lindleya 3/5
Telefon, fax: (0-42)635-40-83; (0-42)635-40-86
Adres WWW: http://www.umni.lodz.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna na podst. listy lektur
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne 3 - letnie magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: ranking ocen na dyplomie licencjata
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Socjologiczno-Historyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna wg wykazu lektur; konkurs świadectw
Adres: 35-959 Rzeszów, T.Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Socjologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 35-959 Rzeszów, T.Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Socjologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (jako drugi kierunek)
Kryteria przyjęć: zaliczenie ostatniego semestru na aktualnym kierunku studiów, zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 35-959 Rzeszów, T.Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wydzial: Filozoficzno-Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: studia dzienne: rozmowa kwalifikacyjna; studia zaoczne: kolejność zgłoszeń
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)42-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia powszechna i Polski od 1918 r. , wiedza o społeczeństwie; rozmowa kwalifikacyjna: motywacja wyboru studiów
Adres: 70-383 Szczecin, Mickiewicza 18
Telefon, fax: (91)444-23-55
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: aksjologiczna (etyka i bioetyka), filozofia kultury i polityki, historyczno- filozoficzna, kognitywno-ontologiczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny ze znajomości 5 lektur wybranych z podanego wykazu lektur
Adres: 87-100 Toruń, Asnyka 2a
Telefon, fax: (0-56)611-48-57 do 25
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: aksjologiczna (etyka i bioetyka), filozofia kultury i polityki, historyczno- filozoficzna, kognitywno-ontologiczna
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy, matematyka
Adres: 87-100 Toruń, Asnyka 2a
Telefon, fax: (0-56)611-48-57 do 25
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: Podstawą przyjęcia kandydata do SWPS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy prowadzone są przez pracowników SWPS.
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-815 Warszawa, Chodakowska 19/31
Telefon, fax: (22)517-96-00
Adres WWW: http://www.swps.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Filozofii Chrześcijańskiej
Specjalizacja: ekologia człowieka i bioetyka, etyka, filozofia bytu, Boga i religii, filozofia przyrody, historia filozofii, logika i metodologia nauk, teoria poznania
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie (Studium Etyki)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska, egzamin ustny: literatura polska oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, biologia, historia; rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do studiów w uczelni wyznaniowej, zaoczne - konkurs świadectw
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-91-36

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Filozofii i Socjologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski, j. obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski lub hiszpański)
Adres: 00-046 Warszawa, Nowy Świat 69
Telefon, fax: (0-22)826-09-62
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Filozofii i Socjologii
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-046 Warszawa, Nowy Świat 69
Telefon, fax: (0-22)826-09-62
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: (test) historia współczesna oraz literatura polska; rozmowa kwalifikacyjna: dotycząca dwóch dowolnych lektur z listy podanej przez wydział
Adres: 50-149 Wrocław, Koszarowa 3
Telefon, fax: (0-71)326-10-01 w. 36, 31
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów i wniesienia opłaty
Adres: 50-149 Wrocław, Koszarowa 3
Telefon, fax: (0-71)326-10-01 w. 36, 31
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna na podst. poleconych lektur
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w.1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: wiedza o społeczeństwie
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna na podst. poleconych lektur
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w.1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach