Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Historia  
Kierunki humanistyczne
HISTORIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Historyczno-Socjologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia Polski i powszechna, punkty za średnią ocen z historii, j. polskiego, j. obcego i geografii (dla absolwentów techników - wiedza o społeczeństwie)
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 4
Telefon, fax: (0-85)745-74-97; (0-85)745-74-37
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Historyczno-Socjologiczny
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu
Adres: 15-420 Białystok, Liniarskiego 4
Telefon, fax: (0-85)745-74-97; (0-85)745-74-37
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: historia
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Przemysłowa 34
Telefon, fax: (0-52)342-42-34
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne licencjackie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Przemysłowa 34
Telefon, fax: (0-52)342-42-34
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia Polski, powszechna; konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia
Adres: 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: historia, j. polski, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia; egzamin ustny: historia
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55, pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: historia Polski i powszechna
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55, pok. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: testowy z historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, limit miejsc - 115
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podst. zapisów; do wyczerpania limitu miejsc (220)
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kielce 
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 25-435 Kielce, E. Orzeszkowej 15
Telefon, fax: (0-41)331-73-75

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: historia ogólna; historia społeczno-ekonomiczna; dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja; regionalizm i dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia Polski i powszechna od średniowiecza
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: historia ogólna; historia społeczno- ekonomiczna
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: historia ogólna; historia społeczno- ekonomiczna
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: historia ogólna; historia społeczno- ekonomiczna
Typ studiów: zaoczne licencjackie (dla absolwentów studiów wyższych po wszystkich kierunkach studiów z uprawnieniami do nauczania w szkole)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: historia ogólna; historia społeczno- ekonomiczna
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu
Adres: 25-509 Kielce, Leśna 16
Telefon, fax: (0-41)344-46-73
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Koszalin 
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 75-400 Koszalin, Piastowska 3
Telefon, fax: (0-94)341-05-74

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test: historia Polski i powszechna
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: historia Polski i powszechna
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: studia europejskie
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata kolegiów językowych; rozmowa kwalifikacyjna: historia najnowsza Polski i powszechna; elementy kultury wybranego prze kandydata obszaru językowego
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: studia europejskie
Typ studiów: zaoczne licencjackie (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń; dyplom magistra
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-38-42
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Wydzial: Historii Kościoła
Specjalizacja: historia Kościoła
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 lat)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z katechezy i historii powszechnej
Adres: 31-004 Kraków, Franciszkańska 1
Telefon, fax: (0-12)421-65-19
Adres WWW: http://www.pat.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia łącznie z historią starożytną
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-77-62; (0-12)422-10-33 w. 1157
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Specjalizacja: historia i kultura Żydów
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu wstępnego
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-77-62; (0-12)422-10-33 w. 1157
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: na podst. kolejności złożonych dokumentów
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-77-62; (0-12)422-10-33 w. 1157
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Nauk Humanistycznych
Typ studiów: dzienne magisterskie, eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia Polski; rozmowa kwalifikacyjna: historia polski i powszechna
Adres: 20-950 Lublin, Al.Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-89-23
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia, egzamin ustny: historia Polski i powszechna
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Filozofii i Socjologii
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne licencjackie (grupa bialskopodlaska i zamojska)
Kryteria przyjęć: zapisy do wyczerpania limitu
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-54-81; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łowicz 
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 99-400 Łowicz, Akademicka 1/3
Telefon, fax: (0-46)837-43-78

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia (test)
Adres: 90-131 Łódź, Lindleya 3/5
Telefon, fax: (0-42)635-43-50; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.umni.lodz.pl

Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w razie przekroczenia limitu miejsc- konkurs świadectw: średnia ocen z historii na świadectwie dojrzałości
Adres: 90-131 Łódź, Lindleya 3/5
Telefon, fax: (0-42)635-43-50; (0-42)635-40-83
Adres WWW: http://www.umni.lodz.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. polski
Adres: 10-447 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73; (0-89)535-14-87
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy nowożytny
Adres: 10-447 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73; (0-89)535-14-87
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 10-447 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73; (0-89)535-14-87
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: edukacja teatralna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. polski
Adres: 10-447 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73; (0-89)535-14-87
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Historyczno-Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia Polski i powszechna (X-XXw.)
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-74
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Historyczno-Pedagogiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-74
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Piotrków Trybunalski 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Filia: Piotrków Trybunalski
Specjalizacja: historia ogólna; historia z archiwistyka; międzynarodowe stosunki polityczna i społeczne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: historia Polski z elementami powszechnej od średniowiecza; na podst. dokumentów w przypadku mniejszej lub równej liczby kandydatów
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Filia: Piotrków Trybunalski
Specjalizacja: historia ogólna; historia z archiwistyka; międzynarodowe stosunki polityczna i społeczne
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: historia, j. polski, j. obcy; podst. dokumentów w przypadku mniejszej lub równej liczby kandydatów
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Filia: Piotrków Trybunalski
Specjalizacja: historia ogólna; historia z archiwistyka; międzynarodowe stosunki polityczna i społeczne
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: historia, j. polski, j. obcy
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Filia: Piotrków Trybunalski
Specjalizacja: historia ogólna; historia z archiwistyka; międzynarodowe stosunki polityczna i społeczne
Typ studiów: zaoczne licencjackie (dla absolwentów studiów wyższych po wszystkich kierunkach studiów z uprawnieniami do nauczania w szkole)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu
Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 114/118
Telefon, fax: (0-44)647-51-37
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z historii- studia dzienne; wg kolejności zgłoszeń- zaoczne
Adres: 61-809 Poznań, św. Marcina 78
Telefon, fax: (0-61)853-67-09 w. 126
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii
Adres: 61-809 Poznań, św. Marcina 78
Telefon, fax: (0-61)853-67-09 w. 126
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Specjalizacja: społeczno - ekonomiczna
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z historii
Adres: 61-809 Poznań, św. Marcina 78
Telefon, fax: (0-61)853-67-09 w. 126
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Pułtusk 
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 06-100 Pułtusk, Staszica 35
Telefon, fax: (0-23)692-50-82

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Socjologiczno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna wg wykazu lektur
Adres: 35-959 Rzeszów, T.Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Socjologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: złożenie wymaganych dokumentów
Adres: 35-959 Rzeszów, T.Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Socjologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (2,5 - letnie) dla magistrów kierunków humanistycznych
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów
Adres: 35-959 Rzeszów, T.Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Sandomierz 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza (Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu)
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 27-600 Sandomierz, Krakowska 26
Telefon, fax: (0-15)832-60-81

 Siedlce 
Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian ogólnego poziomu wiedzy, średnia ocen na świadectwie dojrzałości
Adres: 08-110 Siedlce, Żytnia 23
Telefon, fax: (0-25)643-11-44
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: historia i społeczeństwo
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian ogólnego poziomu wiedzy, średnia ocen na świadectwie dojrzałości
Adres: 08-110 Siedlce, Żytnia 23
Telefon, fax: (0-25)643-11-44
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Specjalizacja: historia-współczesne stosunki międzynarodowe
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie,
Kryteria przyjęć: studia dzienne - egzamin ustny: historia; studia zaoczne - kolejność zgłoszeń
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)842-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Specjalizacja: historia-nauczycielska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)42-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Specjalizacja: historia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)
Typ studiów: zaoczne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)42-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Specjalizacja: historia z filologią polską (nauczycielska)
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22a
Telefon, fax: (0-59)42-94-47
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia polski z elementami historii powszechnej od średniowiecza do 1989r.
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie (limit miejsc - 100), wieczorowe licencjackie (70), wieczorowe magisterskie uzupełniające (70)
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów w ramach limitu miejsc
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)448-91-62 w. 378
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Nauk Historycznych
Specjalizacja: ogólnohistoryczna i archiwistyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia
Adres: 87-100 Toruń, pl. Teatralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-73-95; (0-56)622-76-95
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Nauk Historycznych
Specjalizacja: ogólnohistoryczna i archiwistyczna
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy, wiedza o społeczeństwie
Adres: 87-100 Toruń, pl. Teatralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-73-95; (0-56)622-76-95
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Nauk Historycznych
Specjalizacja: ogólnohistoryczna, archiwistyczna, nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, j. obcy, wiedza o społeczeństwie
Adres: 87-100 Toruń, pl. Teatralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-73-95; (0-56)622-76-95
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Nauk Historycznych
Specjalizacja: nauczycielska i ogólnohistoryczna
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata; w razie przekroczenia limitu miejsc: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca wiedzę z zakresu studiów licencjackich
Adres: 87-100 Toruń, pl. Teatralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-73-95; (0-56)622-76-95
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Nauk Historycznych i Społecznych
Specjalizacja: historia literatury i teologii starożytnego Kościoła
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-92-81

Wydzial: Nauk Historycznych i Społecznych
Specjalizacja: historia
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test z historii; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-92-81

Wydzial: Nauk Historycznych i Społecznych
Specjalizacja: historia kultury chrześcijańskiej
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-92-81

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia, j. obcy (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski - tłumaczenie tekstu źródłowego); egzamin ustny: historia
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Włocławek 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 87-800 Włocławek, Piwna 3
Telefon, fax: (0-54)231-32-92

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna - wybrane zagadnienia z historii Polski i powszechnej
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Telefon, fax: (0-71)375-22-23; (0-71)375-22-74
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: przyjęcia na podst. zapisów
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Telefon, fax: (0-71)375-22-23; (0-71)375-22-74
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: przyjęcia na podst. zapisów
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Telefon, fax: (0-71)375-22-23; (0-71)375-22-74
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: licencjat z historii; rozmowa kwalifikacyjna na temat wybranej prze kandydata epoki
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Telefon, fax: (0-71)375-22-23; (0-71)375-22-74
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w.1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w.1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach