Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Historia sztuki  
Kierunki humanistyczne
HISTORIA SZTUKI
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: historia z elementami wiedzy o sztuce i kulturze, ustny także j. polski - literatura
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 55, p. 023
Telefon, fax: (0-58)341-52-41 w. 21-33
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia sztuki; egzamin ustny: historia sztuki, historia
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-70-62; (0-12)422-10-33 w. 1157
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: historia sztuki;
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-70-62; (0-12)422-10-33 w. 1157
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Nauk Humanistycznych
Typ studiów: dzienne magisterskie, eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia z elementami historii sztuki, j. obcy nowożytny; egzamin ustny: historia z elementami historii sztuki
Adres: 20-950 Lublin, Al.Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-89-23
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: historia
Adres: 90-131 Łódź, Lindleya 3/5
Telefon, fax: (0-42)635-40-83; (0-42)635-40-86
Adres WWW: http://www.umni.lodz.pl

 Płock 
Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe, zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 09-402 Płock, al. Kilińskiego 12
Telefon, fax: (0-24)262-47-33

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: elementy historii i literatury polskiej, zainteresowania historią sztuki
Adres: 61-809 Poznań, św. Marcina 78
Telefon, fax: (0-61)853-67-09 w.126
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Nauk Historycznych
Specjalizacja: historia kultury, historia sztuki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia powszechna i Polski, historia literatury i sztuki
Adres: 87-100 Toruń, pl. Teatralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-62-03
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Nauk Historycznych i Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test pisemny, literatura polska; test historia; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-92-81

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia z elementami historii kultury; egzamin ustny: historia literatury polskiej; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30; (0-22)620-03-81 w. 545
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia z elementami historii kultury (test)
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30; (0-22)620-03-81 w. 545
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska z elementami literatury powszechnej; egzamin ustny: j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna: zainteresowania i predyspozycje kandydata do studiowania historii sztuki
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (j. polski, historia, j. obcy)
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata z historii sztuki
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach