Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki matematyczno - przyrodnicze > Astronomia  
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
ASTRONOMIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Matematyki i Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: fizyka, matematyka, astronomia; punkty za przedmioty na świadectwie dojrzałości: matematyka, fizyka; kandydaci, którzy zdali egzamin pisemny na studia matematyczno - przyrodnicze - bez egzaminu
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24, p. 44
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z fizyki
Adres: 60-814 Poznań, Zwierzyniecka 20
Telefon, fax: (0-61)821-72-02
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Fizyki i Astronomii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: fizyka
Adres: 87-100 Toruń, Grudziądzka 5/7
Telefon, fax: (0-56)611-32-49
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Fizyki i Astronomii
Specjalizacja: astronomia i fizyka oraz zastosowania komputerów
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka (wszystkie oceny na świadectwie dojrzałości)
Adres: 87-100 Toruń, Grudziądzka 5/7
Telefon, fax: (0-56)611-32-49
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Fizyki i Astronomii
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku fizyka lub astronomia; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu związanego z wybraną specjalnością magisterską; absolwenci UMK ze średnią ocen na dyplomie co najmniej 4,0 są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 87-100 Toruń, Grudziądzka 5/7
Telefon, fax: (0-56)611-32-49
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: maturzyści z 2001r. ze średnią ocen co najmniej dobrą z fizyki i matematyki na świadectwie dojrzałości - bez egzaminu; pozostali kandydaci - egzamin pisemny: fizyka, matematyka; kryterium dodatkowe - egzamin ustny: fizyka, matematyka
Adres: 00-681 Warszawa, Hoża 69
Telefon, fax: (0-22)621-54-48
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Fizyki i Astronomii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: zainteresowania kandydata naukami przyrodniczymi oraz erudycja
Adres: 50-204 Wrocław, pl. Maksa Borna 9, p.102
Telefon, fax: (0-71)320-14-04
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zielona Góra 
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial: Nauk Ścisłych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (68)328-28-07(-11); (68)328-73-60
Adres WWW: http://astro.ia.uz.zgora.pl/studia

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach