Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki matematyczno - przyrodnicze > Ochrona środowiska  
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
OCHRONA ŚRODOWISKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - na podstawie konkursu świadectw: matematyka i dwie oceny spośród przedmiotów: fizyka, chemia, biologia; pozostałe 50% - egzamin pisemny: matematyka i fizyka lub chemia, lub biologia
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45e
Telefon, fax: (0-85)742-84-06; (0-85)742-20-41 w. 330, 340
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu - konkurs świadectw
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45e
Telefon, fax: (0-85)742-84-06; (0-85)742-20-41 w. 330, 340
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45e
Telefon, fax: (0-85)742-84-06; (0-85)742-20-41 w. 330, 340
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Biologiczno-Chemiczny
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia lub chemia; kryterium dodatkowe- konkurs świadectw: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, j. polski
Adres: 15-097 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)742-04-61; (0-85)745-71-41
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Zootechniczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (limit miejsc: dzienne - 120, zaoczne - 50)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia lub przedmioty jej pokrewne (hydrobiologia, mikrobiologia, biologia leśna, biologia sanitarna), matematyka, chemia lub fizyka i j. obcy (warunek: biologia lub przedmiot jej pokrewny na świadectwie dojrzałości)
Adres: 85-084 Bydgoszcz, Mazowiecka 28
Telefon, fax: (0-52)322-37-31
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Wydzial: Zootechniczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc: dzienne - 75, zaoczne - 30)
Kryteria przyjęć: ocena na dyplomie studiów licencjackich nie niższa niż 3,5
Adres: 85-084 Bydgoszcz, Mazowiecka 28
Telefon, fax: (0-52)322-37-31
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Wydzial: Technologii i Inżynierii Chemicznej
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, chemia, fizyka (warunek: chemia na świadectwie dojrzałości)
Adres: 85-326 Bydgoszcz, Seminaryjna 3
Telefon, fax: (0-52)373-04-60
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 85-739 Bydgoszcz, Fordońska 120
Telefon, fax: (0-52)345-24-40

 Częstochowa 
Politechnika Częstochowska
Wydzial: Inżynierii i Ochrony Środowiska
Specjalizacja: systemy ochrony środowiska
Typ studiów: dzienne, zaoczne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Dąbrowskiego 69
Telefon, fax: (0-34)325-04-62
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: chemia, biologia, fizyka, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-21-79
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata, średnia ocen ze studiów
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-21-79
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Elbląg 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydzial: Instytut Politechniczny
Specjalizacja: oczyszczania wody i ścieków, gospodarka odpadami, ochrona środowiska w energetyce
Typ studiów: dzienne licencjackie (4 - letnie; limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 82-300 Elbląg, Grunwaldzka 137
Telefon, fax: (0-55)239-88-00

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe, limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy
Informacje dodatkowe: kandydat nie zakwalifikowany na kierunek, na którym obowiązuje konkurs świadectw, może złożyć podanie o przystąpienie do egzaminów wstępnych
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65; (0-58)347-13-45
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne licencjackie (prowadzone w j. angielskim; limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy
Informacje dodatkowe: kandydat nie zakwalifikowany na kierunek, na którym obowiązuje konkurs świadectw, może złożyć podanie o przystąpienie do egzaminów wstępnych
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65; (0-58)347-13-45
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Uniwersytet Gdański
Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: chemia, biologia, matematyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Jana Sobieskiego 18/19
Telefon, fax: (0-58)341-03-57
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Chemii
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów licencjackich; ocena na dyplomie licencjackim
Adres: 80-952 Gdańsk, Jana Sobieskiego 18/19
Telefon, fax: (0-58)341-03-57
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: chemia i biologia
Adres: 30-060 Kraków, R. Ingardena 3
Telefon, fax: (0-12)634-05-15; (0-12)633-63-77 w. 237
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Chemii
Specjalizacja: biologia środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: podstawy biologii i ekologii ( z egzaminu zwolnieni są absolwenci studiów licencjackich UJ, którzy uzyskali ocenę końcową "dobry")
Adres: 30-060 Kraków, R. Ingardena 3
Telefon, fax: (0-12)634-05-15; (0-12)633-63-77 w. 237
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Chemii
Specjalizacja: chemia środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: podstawy chemii ze szczególnym uwzględnieniem chemii analitycznej ( z egzaminu zwolnieni są absolwenci studiów licencjackich UJ, którzy uzyskali ocenę końcową "dobry")
Adres: 30-060 Kraków, R. Ingardena 3
Telefon, fax: (0-12)634-05-15; (0-12)633-63-77 w. 237
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Krosno 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Specjalizacja: kształtowanie środowiska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 38-400 Krosno, Ks. P. Skargi 1
Telefon, fax: (0-13)432-12-07

 Lublin 
Akademia Rolnicza w Lublinie
Wydzial: Ochrony Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia; konkurs świadectw dojrzałości: biologia, chemia, matematyka, j. polski, j. obcy
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)537-66-45
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Ochrony Środowiska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: biologia, chemia, matematyka, j. polski, j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna: biologia
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)537-66-45
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Ochrony Środowiska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym; ocena końcowa na dyplomie (nie niższa niż 3,0); rozmowa kwalifikacyjna z przygotowania zawodowego kandydata
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)537-66-45
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: ochrona środowiska, kształtowanie krajobrazu
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny - do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka; konkurs świadectw; na kierunku kształtowanie krajobrazu- dodatkowo sprawdzian z rysunku
Adres: 20-950 Lublin, al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)445-35-44
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Politechnika Lubelska
Wydzial: Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: do 50% limitu miejsc- konkurs uwzględniający średnią ocen ze świadectwa dojrzałości z matematyki, chemii, j. angielskiego, pozostałe 50% limitu miejsc- egzamin ustny: matematyka, fizyka
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 40
Telefon, fax: (0-81)538-14-56
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Specjalizacja: ochrona powierzchni ziemi i utylizacja odpadów, ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona powietrza, technologia wody, ścieków i odpadów, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 50% limitu miejsc - konkurs uwzględniający średnią ocen ze świadectwa dojrzałości z matematyki, chemii, j. angielskiego, pozostałe 50% limitu miejsc - egzamin ustny: matematyka, fizyka
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 40
Telefon, fax: (0-81)538-14-56
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Specjalizacja: ochrona powierzchni ziemi i utylizacja odpadów, ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona powietrza, technologia wody, ścieków i odpadów, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 40
Telefon, fax: (0-81)538-14-56
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: biologiczne podstawy kształtowania środowiska, geograficzne podstawy kształtowania środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; bez rozmowy kwalifikacyjnej- kandydaci ze średnią minimum 4,0 z całego okresu studiów i egzaminu dyplomowego
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-14; (0-81)537-52-15
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia, geografia ( dwa spośród podanych przedmiotów)
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
Telefon, fax: (0-81)537-56-36
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Chemii
Specjalizacja: chemia środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: absolwenci studiów licencjackich UMCS- średnia ocen ze studiów i egzamin pisemny (test) z zakresu zagadnień chemicznych
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
Telefon, fax: (0-81)537-56-36
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Chemii Spożywczej i Biotechnologii
Specjalizacja: biotechnologia środowiska
Typ studiów: dzienne inżynierskie (3,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny: matematyka, fizyka (lub chemia), j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-924 Łódź, Stefanowskiego 4/10
Telefon, fax: (0-42)636-61-58
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Chemii Spożywczej i Biotechnologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc- sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości wybranych szkołach); pozostała część limitu- sprawdzian pisemny: matematyka, fizyka (lub chemia), j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach- konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-534 Łódź, Żeromskiego 116
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)636-47-03
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Chemii Spożywczej i Biotechnologii
Typ studiów: dzienne inżynierskie (3,5 - letnie; Łódź, Sieradz)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny: matematyka, fizyka (lub chemia), j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-534 Łódź, Żeromskiego 116
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)636-47-03
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie (limit miejsc - 50)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia lub geografia, chemia lub fizyka
Adres: 90-131 Łódź, Pilarskiego 14/16
Telefon, fax: (0-42)678-63-15
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie; limit miejsc: 50)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu; w przypadku przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw: biologia, chemia, j. obcy
Adres: 90-131 Łódź, Pilarskiego 14/16
Telefon, fax: (0-42)678-63-15
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 90-131 Łódź, Pilarskiego 14/16
Telefon, fax: (0-42)678-63-15
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Olecko 
Wszechnica Mazurska w Olecku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 19-400 Olecko, pl. Zamkowy 3
Telefon, fax: (0-87)520-36-44

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Ochrony Środowiska i Rybactwa
Specjalizacja: ochrona zasobów naturalnych, inżynieria ekologiczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, chemia lub matematyka, j. obcy
Adres: 10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 5
Telefon, fax: (0-89)523-34-21
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Ochrony Środowiska i Rybactwa
Specjalizacja: inżynieria ekologiczna
Typ studiów: zaoczne licencjackie i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na studia licencjackie- konkurs świadectw; magisterskie uzupełniające- dyplom studiów licencjackich
Adres: 10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 5
Telefon, fax: (0-89)523-34-21
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: kształtowanie środowiska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, chemia lub matematyka, j. obcy
Adres: 10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: kształtowanie i ochrona środowiska rolniczego, zarządzanie zasobami środowiska na obszarach wiejskich
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich
Adres: 10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: kształtowanie środowiska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, chemia lub matematyka, j. obcy
Adres: 10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: kształtowanie i ochrona środowiska rolniczego
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich
Adres: 10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: zarządzanie zasobami środowiska rolniczego na obszarach wiejskich
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich
Adres: 10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Katedra Biologii Stosowanej i Eksperymentalnej
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z wiedzy o środowisku
Adres: 45-052 Opole, Kominka 4
Telefon, fax: (0-77)453-91-10
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Katedra Biologii Stosowanej i Eksperymentalnej
Specjalizacja: biologia środowiska
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: biologia
Adres: 45-052 Opole, Kominka 4
Telefon, fax: (0-77)453-91-10
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Poznań 
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe)
Kryteria przyjęć: 30% punktów - konkurs świadectw dojrzałości; 70% punktów - egzamin ustny: biologia lub chemia, lub matematyka
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-91
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska; w przypadku przekroczenia limitu miejsc- ocena końcowa na dyplomie, znajomość języka obcego oraz podstawowych zagadnień ochrony środowiska
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-91
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Politechnika Poznańska
Wydzial: Technologii Chemicznej
Specjalizacja: ekotechnologia, monitoring
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: chemia
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)665-35-48; (0-61)665-23-51
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Nauk Geograficznych i Geologicznych
Specjalizacja: kształtowanie środowiska przyrodniczego
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie licencjackim
Adres: 60-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Geograficznych i Geologicznych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia, biologia, chemia
Adres: 60-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Biologii
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: biologia
Adres: 60-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Chemii
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: chemia z elementami ochrony środowiska
Adres: 60-780 Poznań, Grunwaldzka 6
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Pułtusk 
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 06-100 Pułtusk, Staszica 35
Telefon, fax: (0-23)692-50-82

 Radom 
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 26-600 Radom, Zubrzyckiego 6
Telefon, fax: (0-48)344-15-48

 Skierniewice 
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 96-100 Skierniewice, Mazowiecka 1b
Telefon, fax: (0-46)832-11-61
Adres WWW: http://www.wsehsk.home.pl

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z biologii
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (30)
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: ocena stanu i zagrożeń środowiska, ochrona gleb, ochrona przyrody, ochrona środowiska rolniczego, ochrona wód
Typ studiów: dzienne magisterskie i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia lub mikrobiologia, lub ochrona środowiska, chemia lub fizyka, j. obcy, j. polski, matematyka
Adres: 71-374 Szczecin, Słowackiego 17
Telefon, fax: (0-91)487-60-71 w. 218; (0-91)422-08-51 w. 323
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: średnia ocen ze studiów licencjackich nie niższa niż 3,3 lub ocena przynajmniej 4,0 z egzaminu dyplomowego
Adres: 71-374 Szczecin, Słowackiego 17
Telefon, fax: (0-91)487-60-71 w. 218; (0-91)422-08-51 w. 323
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

Politechnika Szczecińska
Wydzial: Technologii i Inżynierii Chemicznej
Specjalizacja: analiza w ochronie środowiska, procesy i aparaty w ochronie środowiska, technologia ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 71-065 Szczecin, Al.Piastów 42
Telefon, fax: (0-91)433-99-76; (0-91)433-47-17
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Tarnów 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc- 60)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: chemia, matematyka, fizyka, biologia
Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza 8
Telefon, fax: (0-14)621-22-28; (0-14)627-61-01

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: ochrona wód, ochrona i kształtowanie krajobrazu, gleboznawstwo i ochrona gleb
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)611-44-42; (0-56)611-44-44
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Chemii
Specjalizacja: ochrona wód, ochrona i kształtowanie krajobrazu, gleboznawstwo i ochrona gleb
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich ze średnią co najmniej 4,0
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)611-44-42; (0-56)611-44-44
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Chemii
Specjalizacja: ochrona wód, ochrona i kształtowanie krajobrazu, gleboznawstwo i ochrona gleb
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: 50% limitu - kolejność zgłoszeń; 50% - kandydaci, którzy zdali na studia dzienne, lecz nie zakwalifikowali się z powodu braku miejsc
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)611-44-42; (0-56)611-44-44
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. obcy, matematyka lub biologia, lub chemia
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)847-12-33; (0-22)843-90-41 w. 12-45
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Typ studiów: zaoczne licencjackie (Widzew - 30, Łowicz -30)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Informacje dodatkowe: przy liczbie nie przekraczającej limitu miejsc rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)847-12-33; (0-22)843-90-41 w. 12-45
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (40)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończonych studiów inżynierskich w zakresie ochrony środowiska; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)847-12-33; (0-22)843-90-41 w. 12-45
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia (dwa przedmioty do wyboru)
Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 669
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Biologii
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia lub matematyka, lub fizyka
Adres: 00-332 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)826-79-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne zawodowe inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-061 Warszawa, Wawelska 14
Telefon, fax: (0-22)825-80-34; (0-22)825-80-35

 Włocławek 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 87-800 Włocławek, Piwna 3
Telefon, fax: (0-54)231-32-92

 Wrocław 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne licencjackie (inż.) - 3,5 letnie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości (absolwenci z lat 1999, 2000, 2001): j. obcy (angielski, francuski, łacina, rosyjski, niemiecki), biologia lub matematyka, fizyka lub chemia; absolwenci sprzed 1999r. oraz chcący uzyskać wyższą ocenę niż na świadectwie - egzamin pisemny: j. obcy (angielski, łacina, francuski, niemiecki, rosyjski), egzamin ustny: biologia, fizyka, chemia, matematyka
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-05
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: zaoczne licencjackie (inż.)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: ogólne wiadomości z zakresu ochrony środowiska i zainteresowań kandydata; konkurs świadectw: biologia lub matematyka, fizyka lub chemia; punkty za co najmniej roczny staż pracy, zgodny z obranym kierunkiem
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-05
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: na podstawie dyplomów licencjackich lub inżynierskich, średnia ocen ze studiów
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-05
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Politechnika Wrocławska
Wydzial: Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka; średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata (chcącego poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości) - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Informacje dodatkowe: isnieje możliwość przyjęcia kandydatów, którzy zdali na Akademię Medyczną
Adres: 50-370 Wrocław, Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-25-55
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): dwa spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia lub geografia, lub matematyka
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: geografia lub biologia
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Specjalizacja: biotechnologia w ochronie środowiska, ekologia człowieka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka lub matematyka
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 275
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów i wniesienia opłaty
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 275
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Specjalizacja: biotechnologia w ochronie środowiska, ekologia człowieka
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów i wniesienia opłaty
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 275
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach