Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki matematyczno - przyrodnicze > Biologia  
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
BIOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Biologiczno-Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z biologii; kryterium dodatkowe - konkurs świadectw: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, j. polski
Adres: 15-097 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)742-04-61; (0-85)745-71-41
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 75)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza 30
Telefon, fax: (0-52)34-19-288
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne licencjackie (90)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu wstępnego; kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza 30
Telefon, fax: (0-52)34-19-288
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Biologii, Geografii i Oceanologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia z elementami chemii
Adres: 81-378 Gdańsk, Al.Marszałka Piłsudskiego 46
Telefon, fax: (0-58)620-38-34; (0-58)620-21-35 w. 21
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Biologii, Geografii i Oceanologii
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, chemia, j. obcy
Adres: 81-378 Gdańsk, Al.Marszałka Piłsudskiego 46
Telefon, fax: (0-58)620-38-34; (0-58)620-21-35 w. 21
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Biologii i Ochrony Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 160)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia i chemia
Adres: 40-032 Katowice, Jagiellońska 28
Telefon, fax: (0-32)255-12-60/76
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Biologii i Ochrony Środowiska
Typ studiów: zaoczne magisterskie (limit miejsc - 170)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia
Adres: 40-032 Katowice, Jagiellońska 28
Telefon, fax: (0-32)255-12-60/76
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie (2 - stopniowe)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia i chemia
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Geograficzno-Biologiczny
Specjalizacja: biologia z nauczaniem przyrody i chemii, biologia z nauczaniem przyrody i ochroną środowiska, biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc, na każdą specjalność po 24 miejsca)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia; kryterium dodatkowe - konkurs świadectw: biologia
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 571, 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Geograficzno-Biologiczny
Specjalizacja: biologia z nauczaniem przyrody i chemii (limit miejsc - 30), nienauczycielska (60)
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: wg zgłoszeń, do wyczerpania limitu
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 571, 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Geograficzno-Biologiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (2,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: wg zgłoszeń, do wyczerpania limitu; dla kandydatów z tytułem magistra (nie biologów)
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 571, 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia oraz chemia lub matematyka
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24, p. 43
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-44
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia i chemia
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-14; (0-81)537-52-15
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (grupa sandomierska)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; osoby ze średnią arytmetyczną ze studiów licencjackich oraz oceny końcowej na dyplomie 4,0 są zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-14; (0-81)537-52-15
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie (limit miejsc -120)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia, chemia lub matematyka, lub fizyka
Adres: 90-231 Łódź, G. Narutowicza 65
Telefon, fax: (0-42)635-45-05
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe licencjackie (limit miejsc: zaoczne - 90, wieczorowe - 45)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: biologia, chemia, j. obcy
Adres: 90-231 Łódź, G. Narutowicza 65
Telefon, fax: (0-42)635-45-05
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Biologii
Specjalizacja: biologia ogólna, biologia środowiskowa, biologia molekularna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - konkurs świadectw (biologia, chemia, j. obcy), 50% - egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Adres: 10-957 Olsztyn, pl. Łódzki 3
Telefon, fax: (0-89)523-44-48
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Biologii
Specjalizacja: biologia ogólna
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, chemia, j. obcy
Adres: 10-957 Olsztyn, pl. Łódzki 3
Telefon, fax: (0-89)523-44-48
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Biologii Stosowanej i Eksperymentalnej
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia
Adres: 45-052 Opole, Kominka 4
Telefon, fax: (0-77)453-91-10
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Poznań 
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Hodowli i Biologii Zwierząt
Specjalizacja: biologia stosowana
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 40% punktów - konkurs świadectw dojrzałości; 60% punktów - rozmowa kwalifikacyjna (biologia lub chemia)
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-04
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Biologii
Typ studiów: dzienne magisterskie (2 - stopniowe)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia
Adres: 61-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Biologii
Specjalizacja: ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
Typ studiów: dzienne magisterskie (2 - stopniowe)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia
Adres: 61-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Biologii
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 61-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Biologii
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu biologii
Adres: 61-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: biologia
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16a
Telefon, fax: (0-17)862-56-28
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: biologia eksperymentalna, biologia środowiskowa
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16a
Telefon, fax: (0-17)862-56-28
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Sandomierz 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza (Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu)
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 27-600 Sandomierz, Krakowska 26
Telefon, fax: (0-15)832-60-81

 Siedlce 
Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: biologia środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia; konkurs świadectw: biologia, chemia lub matematyka, lub fizyka, j. obcy; punkty za każdy wymieniony przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym
Adres: 08-110 Siedlce, Prusa 14
Telefon, fax: (0-25)643-11-44; (0-25)643-11-22
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia; konkurs świadectw: biologia, chemia lub matematyka, lub fizyka, j. obcy; punkty za każdy wymieniony przedmiot zdawany na egzaminie maturalnym
Adres: 08-110 Siedlce, Prusa 14
Telefon, fax: (0-25)643-11-44; (0-25)643-11-22
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 70)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 08-110 Siedlce, Prusa 14
Telefon, fax: (0-25)643-11-44; (0-25)643-11-22
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 25)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, kolejność zgłoszeń
Adres: 08-110 Siedlce, Prusa 14
Telefon, fax: (0-25)643-11-44; (0-25)643-11-22
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: biologia ogólna (nauczycielska), biologia z ochroną środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: biologia ogólna (nauczycielska)
Typ studiów: zaoczne magisterskie (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: biologia eksperymentalna
Typ studiów: zaoczne magisterskie (limit miejsc - 20)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, j. obcy
Adres: 71-413 Szczecin, Wąska 13
Telefon, fax: (0-91)423-23-47
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, j. obcy
Adres: 71-413 Szczecin, Wąska 13
Telefon, fax: (0-91)423-23-47
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: biologia ogólna, biologia środowiskowa, biologia molekularna
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)61-14-422; (0-56)61-14-444
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: biologia ogólna, biologia środowiskowa, biologia molekularna
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich w zakresie biologii ze średnią nie niższą niż 4,0
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)61-14-422; (0-56)61-14-444
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: biologia ogólna
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: 50% limitu - kolejność zgłoszeń; 50% limitu - kandydaci, którzy zdali egzamin na studia dzienne, lecz nie zakwalifikowali się z powodu braku miejsc
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)61-14-422; (0-56)61-14-444
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: biologia ogólna
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich w zakresie biologii ze średnią nie niższą niż 3,5
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)61-14-422; (0-56)61-14-444
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-97-20
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Biologii
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia lub matematyka, lub fizyka
Informacje dodatkowe: Wydział Biologii prowadzi wspólny nabór na biologię, biotechnologię i ochronę środowiska. Wybór kierunku następuje po III semestrze
Adres: 00-332 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)826-79-91; (0-22)620-03-81 w. 659
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Biologii
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia lub matematyka, lub fizyka
Informacje dodatkowe: Wydział Biologii prowadzi wspólny nabór na biologię, biotechnologię i ochronę środowiska. Wybór kierunku następuje po III semestrze
Adres: 00-332 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)826-79-91; (0-22)620-03-81 w. 659
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Biologii i Hodowli Zwierząt
Specjalizacja: biologia stosowana
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia; konkurs świadectw chemia lud fizyka, lub matematyka i j. obcy
Adres: 50-369 Wrocław, M.Skłodowskiej-Curie 42
Telefon, fax: (0-71)320-51-08
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Adres: 50-204 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: biologia
Adres: 50-204 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-204 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach