Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki matematyczno - przyrodnicze > Biotechnologia  
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
BIOTECHNOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia
Adres: 85-029 Bydgoszcz, Bernardyńska 6
Telefon, fax: (0-52)379-10-03 w. 363, 340
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe, limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, lub biologia, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (30)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów zawodowych na kierunkach: technologia chemiczna i biotechnologia, na podstawie średniej ocen ze studiów
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Uniwersytet Gdański
Wydzial: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia; egzamin ustny: j. angielski
Adres: 80-210 Gdańsk, M. Skłodowskiej-Curie 3b
Telefon, fax: (0-58)346-12-05
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Kraków 
Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Ogrodniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Adres: 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, p. 125
Telefon, fax: (0-12)411-13-22; (0-12) 411-91-44 w. 259
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie dwustopniowe (z możliwością uzyskania licencjatu po trzech latach studiów)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia lub chemia, lub matematyka (2 przedmioty do wyboru, przy czym 3 pierwsze w formie testu, matematyka - pisemnie)
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24, p. 43
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-44; (0-12)422-63-48
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia i chemia
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-14; (0-81)537-52-15
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Chemii Spożywczej i Biotechnologii
Typ studiów: dzienne magisterskie i inżynierskie (3,5 - letnie), zaoczne inżynierskie (5 - letnie)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny: matematyka, fizyka (lub chemia), j. obcy; o ile limit nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-924 Łódź, Stefanowskiego 4/10
Telefon, fax: (0-42)636-61-58
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu- sprawdzian pisemny: matematyka, fizyka (lub chemia), j. obcy; o ile limit nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.; egzamin pisemny z j. francuskiego lub angielskiego
Adres: 90-924 Łódź, ks. Skorupki 10/12
Telefon, fax: (0-42)636-61-58
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Biologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Adres: 10-957 Olsztyn, pl. Łódzki 3
Telefon, fax: (0-89)523-44-48
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Poznań 
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 30% punktów - konkurs świadectw dojrzałości; 70% punktów - egzamin ustny (biologia lub chemia, lub matematyka)
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-04
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Biologii
Typ studiów: dzienne magisterskie (2 - stopniowe)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia z elementami chemii
Adres: 61-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)852-45-92
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Specjalizacja: biotechnologia w produkcji roślinnej, biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia; konkurs świadectw: biologia, chemia, j. polski, j.obcy, matematyka lub fizyka
Adres: 71-466 Szczecin, Doktora Judyma 26
Telefon, fax: (0-91)454-15-21 w. 358
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Chemiczny
Specjalizacja: technologia produktów lekkiej syntezy organicznej
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka lub chemia
Adres: 00-664 Warszawa, Noakowskiego 3
Telefon, fax: (0-22)629-57-14
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: biotechnologia w inżynierii środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka lub chemia
Adres: 00-653 Warszawa, Nowowiejska 20
Telefon, fax: (0-22)621-45-60
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Specjalizacja: biotechnologia przemysłowa
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka lub chemia
Adres: 00-645 Warszawa, Waryńskiego 1
Telefon, fax: (0-22)660-64-53; (0-22)660-63-10
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Międzywydziałowe Studium Biotechnologii
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 45)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia, chemia
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)848-99-01
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Biologii
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia lub matematyka, lub fizyka
Informacje dodatkowe: Wydział Biologii prowadzi wspólny nabór na biologię, biotechnologię i ochronę środowiska. Wybór kierunku następuje po III semestrze
Adres: 00-332 Warszawa, Oboźna 8
Telefon, fax: (0-22)826-79-91; (0-22)620-03-81 w. 659
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Biologii i Hodowli Zwierząt
Specjalizacja: biotechnologia żywności
Typ studiów: dzienne licencjackie (inż. - 3,5 letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia, chemia
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)205-106
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Wydzial: Biologii i Hodowli Zwierząt
Specjalizacja: biotechnologia żywności
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające - 1,5 letnie
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich lub inżynierskich; średnia ocen ze studiów
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)205-106
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Politechnika Wrocławska
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia; średnia arytmetyczna z j. polskiego j. obcego; na życzenie kandydata chcącego poprawić oceny na świadectwie dojrzałości - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Informacje dodatkowe: istnieje możliwość przyjęcia kandydatów, którzy zdali na Akademię Medyczną
Adres: 50-373 Wrocław, Norwida 4/6
Telefon, fax: (0-71)320-24-25
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: biologia i chemia z uwzględnieniem biologii molekularnej oraz chemii organicznej; kryterium dodatkowe - punkty za co najmniej oceny dobre na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka, matematyka
Adres: 50-204 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-204 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach