Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki matematyczno - przyrodnicze > Chemia  
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
CHEMIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Biologiczno-Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z chemii; kryterium dodatkowe - konkurs świadectw: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, j. polski
Adres: 15-097 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)745-71-41
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: chemia, matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 13/15
Telefon, fax: (0-34)361-21-79
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: chemia, fizyka, matematyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Jana Sobieskiego 18/19
Telefon, fax: (0-58)341-03-57; (0-58)341-52-71 w. 219
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Specjalizacja: chemia (limit miejsc - 120); chemia środowiska (70)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): chemia
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 14
Telefon, fax: (0-32)258-24-41
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Typ studiów: wieczorowe magisterskie, wieczorowe licencjackie (90)
Kryteria przyjęć: jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy limitu miejsc: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw: chemia, fizyka
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 14
Telefon, fax: (0-32)258-24-41
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: chemia z ochroną środowiska, chemia z podstawami informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: chemia, konkurs świadectw: chemia, matematyka, fizyka
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: chemia z biologią
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): chemia i biologia
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: chemia z ochroną środowiska, chemia z podstawami informatyki
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, do wyczerpania limitu
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe - z możliwością uzyskania licencjatu po 3 latach studiów)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (testowo - problemowy): chemia
Adres: 30-060 Kraków, R. Ingardena 3
Telefon, fax: (0-12)633-63-77 w. 215, 219
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: chemia; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
Telefon, fax: (0-81)537-56-35
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Chemii
Specjalizacja: nauczycielska-chemia i fizyka
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): chemia lub fizyka
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
Telefon, fax: (0-81)537-56-35
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów studiów licencjackich - chemia z fizyką; dla absolwentów UMCS - średnia ocen ze studiów licencjackich; pozostali - średnia ocen ze studiów licencjackich i egzaminu wstępnego (test z podstawowych zagadnień chemicznych)
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
Telefon, fax: (0-81)537-56-35
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Chemiczny
Specjalizacja: chemia komputerowa i fizyczna, chemia strukturalna, chemia i fizyka polimerów, chemia związków biologicznie czynnych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny: matematyka, fizyka (lub chemia), j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany z dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-534 Łódź, Żeromskiego 116
Telefon, fax: (0-42)636-61-58
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Fizyki i Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie (limit miejsc - 180)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: chemia, matematyka, fizyka; w przypadku braku któregoś z przedmiotów na świadectwie - egzamin ustny
Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153
Telefon, fax: (0-42)635-40-26
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Fizyki i Chemii
Typ studiów: zaoczne magisterskie licencjackie (limit miejsc: 100)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: chemia, matematyka, fizyka
Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153
Telefon, fax: (0-42)635-40-26
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: chemia lub biologia; konkurs świadectw: chemia, fizyka, matematyka, biologia, j. obcy
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 22-31
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: chemia; przepisanie oceny z egzaminu maturalnego
Adres: 60-780 Poznań, Grunwaldzka 6
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Chemii
Specjalizacja: chemia środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: chemia oraz wybrane elementy ochrony środowiska; przepisanie oceny z egzaminu maturalnego
Adres: 60-780 Poznań, Grunwaldzka 6
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Chemii
Specjalizacja: synteza i analiza chemiczna
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: chemia; przepisanie oceny z egzaminu maturalnego
Adres: 60-780 Poznań, Grunwaldzka 6
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: chemia; dyplom licencjata
Adres: 60-780 Poznań, Grunwaldzka 6
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Siedlce 
Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydzial: Chemiczno-Matematyczny
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie (2 - stopniowe; limit miejsc: dzienne - 80, wieczorowe - 20)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości; kryterium dodatkowe - oceny z chemii, fizyki, matematyki, informatyki
Adres: 08-110 Siedlce, 3 Maja 54
Telefon, fax: (0-25)643-11-44
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Technologii i Inżynierii Chemicznej
Specjalizacja: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia analityczna
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 71-065 Szczecin, Al.Piastów 42
Telefon, fax: (0-91)433-99-76; (0-91)433-47-17
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Tarnów 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: chemia stosowana
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: chemia, matematyka, fizyka
Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza 8
Telefon, fax: (0-14)621-22-28; (0-14)627-61-01

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Chemii
Specjalizacja: chemia, chemia polimerów, chemia środowiska; chemia z elementami marketingu i zarządzania, chemia z elementami informatyki stosowanej
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: chemia
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 7
Telefon, fax: (0-56)611-43-27
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Chemii
Specjalizacja: chemia, chemia polimerów, chemia środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich chemicznych; średnia ważona ocen wpisanych do indeksu
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 7
Telefon, fax: (0-56)611-43-27
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Chemii
Specjalizacja: chemia, chemia z elementami marketingu i zarządzania, chemia z elementami informatyki stosowanej
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: chemia
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 7
Telefon, fax: (0-56)611-43-27
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Chemii
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich chemicznych; średnia ważona ocen wpisanych do indeksu
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 7
Telefon, fax: (0-56)611-43-27
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Szkoła Nauk Ścisłych w Warszawie
Typ studiów: dzienne licencjackie i magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-668 Warszawa, Al.Lotników 32/46
Telefon, fax: (0-22)847-16-51

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie dwustopniowe
Kryteria przyjęć: w oparciu o wyniki uczestnictwa w olimpiadach i egzaminach na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno - Przyrodnicze i Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska oraz Wydział Biologii UW; pozostali - egzamin pisemny (test): chemia
Adres: 02-093 Warszawa, Pasteura 1
Telefon, fax: (0-22)822-09-75; (0-22)822-02-21 w. 117
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia; średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata (chcącego poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości) - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Informacje dodatkowe: isnieje możliwość przyjęcia kandydatów, którzy zdali na Akademię Medyczną
Adres: 50-373 Wrocław, Norwida 4/6
Telefon, fax: (0-71)320-24-25
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw lub - na żądanie kandydata - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-383 Wrocław, F. Joliot-Curie 14, p. 123
Telefon, fax: (0-71)320-42-90
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-383 Wrocław, F. Joliot-Curie 14, p. 123
Telefon, fax: (0-71)320-42-90
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Chemii
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 50-383 Wrocław, F. Joliot-Curie 14, p. 123
Telefon, fax: (0-71)320-42-90
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach