Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki matematyczno - przyrodnicze > Fizyka  
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
FIZYKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: fizyka, matematyka; bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowane osoby, które na świadectwie dojrzałości z fizyki i matematyki mają oceny co najmniej dobre
Adres: 15-887 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)745-70-00; (0-85)745-76-40
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Specjalizacja: fizyka i techniki komputerowe
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: fizyka, matematyka; bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowane osoby, które na świadectwie dojrzałości z fizyki i matematyki mają oceny co najmniej dobre
Adres: 15-887 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)745-70-00; (0-85)745-76-40
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: fizyka, matematyka; bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowane osoby, które na dyplomie licencjackim mają z fizyki ocenę bardzo dobrą lub średnią ocen ze studiów licencjackich minimum dobrą
Adres: 15-887 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)745-70-00; (0-85)745-76-40
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Weyssenhoffa 11
Telefon, fax: (0-52)322-25-96
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Weyssenhoffa 11
Telefon, fax: (0-52)322-25-96
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, j. polski
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 13/15
Telefon, fax: (0-34)361-21-79
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Matematyki i Fizyki
Specjalizacja: fizyka, fizyka biomedyczna, fizyka i informatyka, fizyka komputerowa, fizyka i matematyka, fizykochemia materiałów
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 57
Telefon, fax: (0-58)341-10-36
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Matematyki i Fizyki
Specjalizacja: fizyka i chemia
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, chemia, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 57
Telefon, fax: (0-58)341-10-36
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 180)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 14
Telefon, fax: (0-32)258-74-12; (0-32)258-24-41
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Specjalizacja: fizyka medyczna
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka; biologia lub chemia (tylko w przypadku braku oceny z biologii na świadectwie dojrzałości)
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 14
Telefon, fax: (0-32)258-74-12; (0-32)258-24-41
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Specjalizacja: informatyka
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 40 - Katowice, 50 -Jastrzębie Zdrój)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 14
Telefon, fax: (0-32)258-74-12; (0-32)258-24-41
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Specjalizacja: nauczycielska (dwukierunkowe kształcenie nauczycieli w zakresie fizyki i informatyki)
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 14
Telefon, fax: (0-32)258-74-12; (0-32)258-24-41
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Specjalizacja: nauczycielska (dwukierunkowe kształcenie nauczycieli w zakresie fizyki i chemiii)
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 50)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka, chemia
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 14
Telefon, fax: (0-32)258-74-12; (0-32)258-24-41
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Specjalizacja: informatyka
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: wolny nabór, w razie przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw: fizyka, matematyka
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 14
Telefon, fax: (0-32)258-74-12; (0-32)258-24-41
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: fizyka z podstawami informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: wolny nabór; kryterium dodatkowe- konkurs świadectw: matematyka, fizyka
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (dla absolwentów kierunku: fizyka i fizyka techniczna)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata; na podstawie kolejności złożenia dokumentów
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: fizyka z podstawami informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: dla absolwentów studiów wyższych po kierunku matematyka ze specjalnością matematyka z podstawami informatyki
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Specjalizacja: fizyka z informatyką
Typ studiów: dzienne magisterskie ( limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 201
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Specjalizacja: fizyka z przyrodą
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 201
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Instytut Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: średnia ocen na świadectwie dojrzałości: matematyka, fizyka; pierwszeństwo mają absolwenci klas uniwersyteckich z pozytywnymi ocenami z ww. przedmiotów; w następnej kolejności kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny z fizyki na studia matematyczno - przyrodnicze lub do Collegium Medicum
Adres: 30-007 Kraków, Reymonta 4
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Instytut Fizyki
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rekrutacja odbywa się spośród studentów studiów dziennych po I semestrze fizyki
Adres: 30-007 Kraków, Reymonta 4
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Instytut Fizyki
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 30-007 Kraków, Reymonta 4
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Matematyki i Fizyki
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiedza z zakresu fizyki, logiczne myślenie, prezentowanie wiedzy
Informacje dodatkowe: na studiach stacjonarnych istnieje możlizość otrzymania licencjatu po 7 semestrach
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-11; (0-81)637-52-13
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Matematyki i Fizyki
Specjalizacja: nauczycielska-fizyka i geografia
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): fizyka lub geografia
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-11
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Fizyki i Chemii
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie (limit miejsc: dzienne - 100, zaoczne - 60)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka; w przypadku braku danego przedmiotu na świadectwie - egzamin ustny
Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153
Telefon, fax: (0-42)678-54-17
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Fizyki i Chemii
Specjalizacja: pedagogiczno-fizyczna (limit miejsc - 20), fizyka medyczna (20), informatyczno-fizyczna (30)
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka; w przypadku braku danego przedmiotu na świadectwie- egzamin ustny
Adres: 90-236 Łódź, Pomorska 149/153
Telefon, fax: (0-42)678-54-17
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Nowy Sącz 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wydzial: Pedagogiczny
Specjalizacja: fizyka z informatyką
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Nadbrzeżna 77
Telefon, fax: (0-18)441-45-92

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Fizyki
Specjalizacja: fizyka doświadczalna, fizyka i fizykochemia materiałów, fizyka z podstawami matematyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, geografia lub biologia, lub chemia
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 22-12
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Fizyki
Specjalizacja: fizyka, fizyka z podstawami matematyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 22-12
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Fizyki
Specjalizacja: podstawy elektroniki i informatyki, fizyczne podstawy techniki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 22-12
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Fizyki
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu fizyki
Adres: 60-814 Poznań, Zwierzyniecka 20
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Fizyki
Specjalizacja: fizyka i informatyka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu fizyki
Adres: 60-814 Poznań, Zwierzyniecka 20
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Fizyki
Specjalizacja: protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu fizyki
Adres: 60-814 Poznań, Zwierzyniecka 20
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Fizyki
Specjalizacja: reżyseria dźwięku
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu fizyki
Adres: 60-814 Poznań, Zwierzyniecka 20
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Fizyki
Specjalizacja: optyka okularowa
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu fizyki
Adres: 60-814 Poznań, Zwierzyniecka 20
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Fizyki
Specjalizacja: fizyka z zarządzaniem
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu fizyki
Adres: 60-814 Poznań, Zwierzyniecka 20
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Fizyki
Specjalizacja: fizyka z informatyką
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (Instytut Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu fizyki
Adres: 60-814 Poznań, Zwierzyniecka 20
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Fizyki
Specjalizacja: fizyka z informatyką
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu fizyki
Adres: 60-814 Poznań, Zwierzyniecka 20
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Nauczycielski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: matematyka, fizyka
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 20a
Telefon, fax: (0-48)361-78-81

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16a
Telefon, fax: (0-17)862-56-28; (0-17)864-41-20
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: nauczanie fizyki i wychowania fizycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: badania lekarskie, umiejętność pływania (karta pływacka), rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16a
Telefon, fax: (0-17)862-56-28; (0-17)864-41-20
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich; pierwszeństwo mają kandydaci WSP w Rzeszowie
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16a
Telefon, fax: (0-17)862-56-28; (0-17)864-41-20
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: nauczanie matematyki, fizyki i wychowania fizycznego
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; na kierunku fizyka z wych. fizycznym - badania lekarskie, umiejętność pływania (karta pływacka)
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16a
Telefon, fax: (0-17)862-56-28; (0-17)864-41-20
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16a
Telefon, fax: (0-17)862-56-28; (0-17)864-41-20
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: fizyka z informatyką, fizyka z ochroną środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: fizyka z informatyką
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich lub równoważnych
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Specjalizacja: fizyka i zastosowanie komputerów, fizyka środowiska z ekonomią
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na świadectwie dojrzałości (matematyka, fizyka, j. obcy), przeprowadzany, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc
Adres: 70-451 Szczecin, Wielkopolska 15
Telefon, fax: (0-91)487-17-17 w. 316
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Fizyki i Astronomii
Specjalizacja: fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, fizyczne podstawy mikroelektroniki, fizyka laserów i optoelektronika, fizyka komputerowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: fizyka
Adres: 87-100 Toruń, Grudziądzka 5/7
Telefon, fax: (0-56)611-32-49
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Fizyki i Astronomii
Specjalizacja: fizyka i zastosowania komputerów; fizyczne podstawy mikroelektroniki i zastosowania komputerów; miernictwo komputerowe; fizyka medyczna i zastosowania komputerów; nauczanie fizyki i matematyki oraz zastosowania komputerów (Wyższe zawodowe Studium Nauczycielskie Fizyki i Matematyki)
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka (wszystkie oceny na świadectwie dojrzałości)
Adres: 87-100 Toruń, Grudziądzka 5/7
Telefon, fax: (0-56)611-32-49
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Fizyki i Astronomii
Specjalizacja: fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, fizyczne podstawy mikroelektroniki, fizyka laserów i optoelektronika, fizyka komputerowa, fizyka medyczna, nauczanie fizyki (Magisterskie Studium Nauczycielskie)
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich na kierunku fizyka lub astronomia; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu związanego z wybraną specjalnością magisterską (absolwenci UMK ze średnią ocen na dyplomie co najmniej 4,0 są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej)
Informacje dodatkowe: od absolwentów spoza Wydziału Fizyki i Astronomii UMK wybierających specjalność fizyka komputerowa wymagana jest praktyczna znajomość obsługi systemu operacyjnego UNIX, umiejętność posługiwania się siecią Internet i programowania w systemach PASCAL, C, FORTRAN 77 (sprawdzian praktyczny)
Adres: 87-100 Toruń, Grudziądzka 5/7
Telefon, fax: (0-56)611-32-49
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Fizyki i Astronomii
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich w zakresie fizyki lub studiów inżynierskich w zakresie nauk technicznych, lub tytuł zawodowy inżyniera, uzyskany w  wyższej szkole oficerskiej
Adres: 87-100 Toruń, Grudziądzka 5/7
Telefon, fax: (0-56)611-32-49
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Szkoła Nauk Ścisłych w Warszawie
Typ studiów: dzienne licencjackie i magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-668 Warszawa, Al.Lotników 32/46
Telefon, fax: (0-22)847-16-51
Adres WWW: http://snsinfo.ifpan.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: maturzyści z 2001roku z oceną co najmniej dobrą z fizyki i matematyki na świadectwie dojrzałości - bez egzaminu, pozostali - egzamin pisemny: fizyka, matematyka, kryterium dodatkowe - egzamin ustny: fizyka, matematyka
Adres: 00-681 Warszawa, Hoża 69
Telefon, fax: (0-22)621-54-48
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Fizyki
Typ studiów: dzienne licencjackie (Nauczycielskie Kolegium Fizyki - 3 letnie)
Kryteria przyjęć: maturzyści z 2001roku z oceną co najmniej dobrą z fizyki i matematyki na świadectwie dojrzałości - bez egzaminu, pozostali - rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw: fizyka, matematyka
Adres: 00-681 Warszawa, Hoża 69
Telefon, fax: (0-22)621-54-48
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2 - letnie; 2,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata Wydziału Fizyki UW oraz innych uczelni i studiów o podobnych programach nauczania
Adres: 00-681 Warszawa, Hoża 69
Telefon, fax: (0-22)621-54-48
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (Nauczycielskie Kolegium Fizyki 2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata NKF oraz kierunku fizyka UW i innych uniwersytetów; egzamin ustny: matematyka, fizyka
Adres: 00-681 Warszawa, Hoża 69
Telefon, fax: (0-22)621-54-48
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Podstawowych Problemów Techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia; średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata (chcącego poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości) - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Informacje dodatkowe: istnieje możliwość przyjęcia kandydatów, którzy zdali na Akademię Medyczną
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-25-23; (0-71)320-27-78
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Fizyki i Astronomii
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadect: matematyka, fizyka; chemia lub informatyka
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Maksa Borna 9, pok. 102
Telefon, fax: (0-71)320-14-64
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Fizyki i Astronomii
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata w zakresie fizyki lub chemii; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu matematyki i fizyki
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Maksa Borna 9, pok. 102
Telefon, fax: (0-71)320-14-64
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Specjalizacja: astrofizyka komputerowa, fizyka ogólna, fizyka matematyczna, fizyka komputerowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; kryterium dodatkowe - konkurs świadectw: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, j. polski
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach