Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki matematyczno - przyrodnicze > Geografia  
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
GEOGRAFIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia,
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Mińska 15
Telefon, fax: (0-52)349-62-50
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne magisterskie (80)
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia dokumentów
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Mińska 15
Telefon, fax: (0-52)349-62-50
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Biologii, Geografii i Oceanologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia
Adres: 81-378 Gdańsk, Al.Marszałka Piłsudskiego 46
Telefon, fax: (0-58)620-38-34
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Biologii, Geografii i Oceanologii
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw:geografia, matematyka, j. polski, j. obcy
Adres: 81-378 Gdańsk, Al.Marszałka Piłsudskiego 46
Telefon, fax: (0-58)620-38-34
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie (2 -stopniowe)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test - geografia; na podstawie złożonych dokumentów w przypadku mniejszej lub równej z limitem liczby kandydatów
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: zaoczne magisterskie (2 - stopniowe)
Kryteria przyjęć: na podstawie kolejności złożenia dokumentów
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Geograficzno-Biologiczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie (limit miejsc: dzienne - 80, zaoczne - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 571, 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Geograficzno-Biologiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (2 - letnie, limit - 60)
Kryteria przyjęć: wg zgłoszeń, do wyczerpania limitu; dla kandydatów z dyplomem magistra
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 571, 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: geografia (test)
Adres: 31-007 Kraków, Grodzka 64
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-03
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o środowisku przyrodniczym Ziemii i działalności człowieka, motywacja wyboru kierunku
Adres: 31-007 Kraków, Grodzka 64
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-03
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia, matematyka
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-14; (0-81)537-52-15
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; przemiany środowiska geograficznego; bez rozmowy kwalifikacyjnej - kandydaci ze średnią minimum 4,0 z całego okresu studiów i egzaminu dyplomowego
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-14; (0-81)537-52-15
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-14; (0-81)537-52-15
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: geografia turyzmu i hotelarstwo
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: geografia; egzamin ustny: geografia, j. obcy
Adres: 90-131 Łódź, Pilarskiego 14/16
Telefon, fax: (0-42)635-45-05; (0-42)635-45-07
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: geografia
Adres: 90-131 Łódź, Pilarskiego 14/16
Telefon, fax: (0-42)635-45-05; (0-42)635-45-07
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: geografia turyzmu i hotelarstwo
Typ studiów: zaoczne magisterskie (Tomaszów Mazowiecki; limit miejsc - 50)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: geografia, j. obcy
Adres: 90-131 Łódź, Pilarskiego 14/16
Telefon, fax: (0-42)635-45-05; (0-42)635-45-07
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 90)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc- konkurs świadectw: geografia, j. obcy
Adres: 90-131 Łódź, Pilarskiego 14/16
Telefon, fax: (0-42)635-45-05; (0-42)635-45-07
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata; egzamin pisemny (test): geografia, j. obcy
Adres: 90-131 Łódź, Pilarskiego 14/16
Telefon, fax: (0-42)635-45-05; (0-42)635-45-07
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: geografia turyzmu i hotelarstwo
Typ studiów: zaoczne magisterskie specjalne (2 - letnie, limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: dla absolwentów szkół wyższych innych niż geografia, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 90-131 Łódź, Pilarskiego 14/16
Telefon, fax: (0-42)635-45-05; (0-42)635-45-07
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Nauk Geograficznych i Geologicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 61-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Geograficznych i Geologicznych
Specjalizacja: kształtowanie środowiska przyrodniczego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 61-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Geograficznych i Geologicznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: wolny nabór
Adres: 61-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: geografia ogólna, (nauczycielska), kształtowanie i ochrona środowiska, turystyka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z geografii
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: geografia ogólna (nauczycielska), turystyka
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: geografia ogólna (nauczycielska), turystyka
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

 Sosnowiec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Nauk o Ziemii
Typ studiów: dzienne licencjackie i magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: geografia
Adres: 41-200 Sosnowiec, Będzińska 60, pok. 120
Telefon, fax: (0-32)291-89-01; (0-32)291-83-81
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk o Ziemii
Typ studiów: zaoczne licencjackie i  magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 300)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia historia, propedeutyka, j. polski, j. obcy - 5 przedmiotów do wyboru)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Będzińska 60, pok. 120
Telefon, fax: (0-32)291-89-01; (0-32)291-83-81
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia
Adres: 71-413 Szczecin, Wąska 13
Telefon, fax: (0-91)423-23-47
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: geografia, j. obcy; matematyka lub fizyka
Adres: 71-413 Szczecin, Wąska 13
Telefon, fax: (0-91)423-23-47
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gleboznawstwo i ochrona gleb
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z geografii; kryterium dodatkowe: ocena z geografii na świadectwie
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)61-14-422; (0-56)61-14-444
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gleboznawstwo i ochrona gleb
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich w zakresie geografii; kryterium dodatkowe - średnia ocen na dyplomie
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)61-14-422; (0-56)61-14-444
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gleboznawstwo i ochrona gleb
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń; kryterium dodatkowe - ocena z geografii na świadectwie
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)61-14-422; (0-56)61-14-444
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Specjalizacja: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gleboznawstwo i ochrona gleb
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich w zakresie geografii; kryterium dodatkowe - średnia ocen na dyplomie
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 9
Telefon, fax: (0-56)61-14-422; (0-56)61-14-444
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Geografii i Studiów Regionalnych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: w oparciu o wyniki egzaminu na Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno - Przyrodnicze i Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska oraz Wydział Biologii UW; pozostali - egzamin pisemny (test): geografia i do wyboru: matematyka, fizyka, biologia
Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30
Telefon, fax: (0-22)827-78-41; (0-22)620-03-81 w. 660
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Geografii i Studiów Regionalnych
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30
Telefon, fax: (0-22)827-78-41; (0-22)620-03-81 w. 660
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Geografii i Studiów Regionalnych
Specjalizacja: geografia fizyczna (ochrona środowiska), geografia ekonomiczna (turystyka)
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata w zakresie ochrony środowiska, hotelarstwa i turystyki lub kierunków pokrewnych; rozmowa kwalifikacyjna, ocena na dyplomie
Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30
Telefon, fax: (0-22)827-78-41; (0-22)620-03-81 w. 660
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia, matematyka
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: geografia
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach