Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki matematyczno - przyrodnicze > Geologia  
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
GEOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Biologii i Nauk o Ziemi
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: geografia; kryterium dodatkowe - konkurs świadectw: geografia, biologia, j. obcy, matematyka
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24, p. 43
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-03; (0-12)422-63-48
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Nauk Geograficznych i Geologicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z geografii
Adres: 60-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)852-02-98
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Sosnowiec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Nauk o Ziemii
Typ studiów: dzienne licencjackie i magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: geografia
Adres: 41-200 Sosnowiec, Będzińska 60, pok. 120
Telefon, fax: (0-32)291-89-01; (0-32)291-83-81
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk o Ziemii
Typ studiów: zaoczne licencjackie i magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw (5 przedmiotów spośród) matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia, propedeutyka, j. obcy, j. polski)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Będzińska 60, pok. 120
Telefon, fax: (0-32)291-89-01; (0-32)291-83-81
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk o Ziemii
Specjalizacja: geofizyka
Typ studiów: dzienne magisterskie (studia międzywydziałowe prowadzone wspólnie z Instytutem Fizyki; limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka; chemia lub geografia (decyduje wyższa ocena)
Adres: 41-200 Sosnowiec, Będzińska 60, pok. 120
Telefon, fax: (0-32)291-89-01; (0-32)291-83-81
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Warszawa 
Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Geologii
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów- w przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy limitu 250 miejsc. W razie przekroczenia limitu- konkurs świadectw; kryterium dodatkowe- egzamin pisemny (test): geografia
Adres: 02-089 Warszawa, Żwirki i Wigury 93
Telefon, fax: (0-22)822-30-51 w. 106
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Geologii
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich
Adres: 02-089 Warszawa, Żwirki i Wigury 93
Telefon, fax: (0-22)822-30-51 w. 106
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia i matematyka lub fizyka, lub chemia (do wyboru)
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w razie przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw: geografia, matematyka, fizyka, chemia, j. obcy, j. polski, biologia
Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Telefon, fax: (0-71)340-22-21
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach