Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki matematyczno - przyrodnicze > Informatyka  
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
INFORMATYKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 15-351 Białystok, Grunwaldzka 11/15
Telefon, fax: (0-85)742-20-41 w. 292
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Informatyki
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka
Adres: 15-351 Białystok, Grunwaldzka 11/15
Telefon, fax: (0-85)742-20-41 w. 292
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka (zadania i test)
Adres: 15-097 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)745-70-00; (0-85)745-76-40
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

 Bielsko-Biała 
Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie i inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220
Telefon, fax: (0-33)810-05-85; (0-33)810-05-86

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
Typ studiów: dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Legionów 81
Telefon, fax: (0-33)822-90-70
Adres WWW: http://www.wsi.edu.pl

 Częstochowa 
Politechnika Częstochowska
Wydzial: Budowy Maszyn
Specjalizacja: informatyka stosowana; inżynieria oprogramowania i systemy informatyczne; sieci komputerowe; systemy mikroprocesorowe i mikrokomputerowe; techniki multimedialne i metody sztucznej inteligencji
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 21
Telefon, fax: (0-34)325-05-61
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wydzial: Budowy Maszyn
Specjalizacja: informatyka stosowana
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 21
Telefon, fax: (0-34)325-05-61
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wydzial: Budowy Maszyn
Specjalizacja: informatyka stosowana; inżynieria oprogramowania i systemy informatyczne; sieci komputerowe
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 21
Telefon, fax: (0-34)325-05-61
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 13/15
Telefon, fax: (0-34)361-21-79
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, j. polski
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 13/15
Telefon, fax: (0-34)361-21-79
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-200 Częstochowa, 1 Maja 40
Telefon, fax: (0-34)368-30-53
Adres WWW: http://wsz.edu.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie (2 - stopniowe, limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc na podstawie egzaminu pisemnego: matematyka, fizyka, j. obcy; pozostałe 50% - na podstawie konkursu świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (limit miejsc - 75)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Uniwersytet Gdański
Wydzial: Matematyki i Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka ( test)
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 57
Telefon, fax: (0-58)552-90-27
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Giżycko 
Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 11-500 Giżycko, Daszyńskiego 9
Telefon, fax: (0-87)428-89-40

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny: matematyka i fizyka
Adres: 44-100 Gliwice, Akademicka 16
Telefon, fax: (0-32)237-13-10; (0-32)237-21-49
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: wolny nabór; w przypadku przekroczenia limitu miejsc: wynik egzaminu pisemnego - jeżeli kandydat zdawał na studia dzienne, jeżeli nie- konkurs świadectw dojrzałości
Adres: 44-100 Gliwice, Akademicka 16
Telefon, fax: (0-32)237-13-10; (0-32)237-21-49
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wolny nabór; w przypadku przekroczenia limitu miejsc - konkurs dyplomów
Adres: 44-100 Gliwice, Akademicka 16
Telefon, fax: (0-32)237-13-10; (0-32)237-21-49
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Koszalin 
Politechnika Koszalińska
Wydzial: Elektroniki
Specjalizacja: programowanie komputerów i sieci informatyczne
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy (premiowanie ocen z matematyki i fizyki na egzaminie maturalnym); test sprawdzający predyspozycje do studiowania na kierunku technicznym
Adres: 75-411 Koszalin, Partyzantów 17
Telefon, fax: (0-94)343-33-31 w. 203
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

Wydzial: Elektroniki
Specjalizacja: programowanie i sieci informatyczne
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy (premiowanie ocen z matematyki i fizyki na egzamine maturalnym)
Adres: 75-411 Koszalin, Partyzantów 17
Telefon, fax: (0-94)343-33-31 w. 203
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
Specjalizacja: systemy komputerowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-28-87
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
Specjalizacja: systemy komputerowe
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-28-87
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
Specjalizacja: systemy komputerowe
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: ranking ocen
Adres: 30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-28-87
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Instytut Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i testowy: matematyka
Adres: 31-007 Kraków, Nawojki 11
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Instytut Informatyki
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: elementy matematyki, zastosowania informatyki
Adres: 31-007 Kraków, Nawojki 11
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Instytut Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich, oceny ze studiów; rozmowa kwalifikacyjna - ocena predyspozycji zawodowych kandydata
Adres: 31-007 Kraków, Nawojki 11
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Krosno 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Specjalizacja: sieciowe systemy informatyczne
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: Krosno, Ks. P.Skargi 1
Telefon, fax: (0-13)432-12-07

 Legnica 
Wyższa Szkoła Techniczna w Legnicy
Typ studiów: zaoczne zawodowe inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 59-220 Legnica, Jaworzyńska 151
Telefon, fax: (0-76)862-71-20

 Lublin 
Politechnika Lubelska
Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 40% limitu miejsc - rekrutacja łączona z egzaminem, pozostałe miejsca - egzamin pisemny (test): matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38a
Telefon, fax: (0-81)538-13-68
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Matematyki i Fizyki
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Informacje dodatkowe: istnieje możliwość otrzymania licencjatu po 3 latach studiów
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-11; (0-81)637-52-13
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Matematyki i Fizyki
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-11
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 72
Telefon, fax: (0-81)743-64-53
Adres WWW: http://www.wspa.lublin.pl

 Łomża 
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 18-400 Łomża, Wojska Polskiego 161
Telefon, fax: (0-86)216-94-97; (0-86)216-62-38

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Elektrotechniki i Elektroniki
Specjalizacja: inżynieria systemów informatycznych, inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95 % limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub informatyka), j. obcy; jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-924 Łódź, Stefanowskiego 18/22
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-25-00
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Elektrotechniki i Elektroniki
Specjalizacja: informatyka ogólna
Typ studiów: zaoczne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: do 95 % limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub informatyka), j. obcy; jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-924 Łódź, Stefanowskiego 18/22
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-25-00
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki
Specjalizacja: zastosowania informatyki
Typ studiów: dzienne inżynierskie (3,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: do 95 % limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub informatyka), j. obcy; jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-361 Łódź, Wólczańska 215
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-36-02
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki
Specjalizacja: informatyczne systemy w organizacji i zarządzaniu, sztuczna inteligencja i inżynieria oprogramowania; sieci i systemy informatyczne, grafika komputerowa
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe)
Kryteria przyjęć: do 95 % limitu miejsc- sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu- sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub informatyka), j. obcy; jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach- konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-361 Łódź, Wólczańska 215
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-36-02
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki
Specjalizacja: zastosowania informatyki
Typ studiów: wieczorowe inżynierskie (3,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: do 95 % limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub informatyka), j. obcy; jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-361 Łódź, Wólczańska 215
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-36-02
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Matematyki
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 -letnie; limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, fizyka
Adres: 90-236 Łódź, Banacha 22
Telefon, fax: (0-42)678-69-04
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Matematyki
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 -letnie; limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, fizyka
Adres: 90-236 Łódź, Banacha 22
Telefon, fax: (0-42)678-69-04
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Typ studiów: dzienne, zaoczne i wieczorowe licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-222 Łódź, Rewolucji 1905r. 64
Telefon, fax: (0-42)632-28-06
Adres WWW: http://www.wshe.lodz.pl

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Typ studiów: dzienne i zaoczne inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 91-408 Łódź, Pomorska 46/48
Telefon, fax: (0-42)630-13-77
Adres WWW: http://www.abis.lodz.pl/wsi

 Nowy Sącz 
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
Typ studiów: studia dzienne licencjackie, studia zaoczne licencjackie, studia zaoczne licencjackie on-line
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Zielona 27
Telefon, fax: (0 18)  44-99-102,103
Adres WWW: http://www.wsb-nlu.edu.pl/

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 90)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy
Adres: 10-957 Olsztyn, Linczerskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-34-77
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie (limit miejsc- 120; polsko- niemieckie -30)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny; kandydaci na studia polsko- niemieckie- ocena co najmniej dobra z j. niemieckiego na świadectwie dojrzałości
Adres: 45-233 Opole, Sosnkowskiego 31
Telefon, fax: (0-77)455-60-41 w. 216
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie i licencjackie (limit miejsc - 210)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 45-233 Opole, Sosnkowskiego 31
Telefon, fax: (0-77)455-60-41 w. 216
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 45-233 Opole, Sosnkowskiego 31
Telefon, fax: (0-77)455-60-41 w. 216
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

 Płock 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 09-402 Płock, al. Kilińskiego 12
Telefon, fax: (0-24)262-47-33
Adres WWW: http://www.wlodkowic.edu.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania i zarządzania; przetwarzanie równoległe i rozproszone, projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, inteligentne systemy wspomagania decyzji, inżynieria systemów informatycznych, inżynieria oprogramowania, ochrona danych i zabezpieczenie systemów informatycznych; kooperacyjne systemy informatyczne
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe)
Kryteria przyjęć: 70% limitu miejsc - rozmowa kwalifikacyjna: matematyka, fizyka oraz zainteresowania; 30 % limitu miejsc - egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)665-35-48; (0-61)665-25-41
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: systemy informatyczne
Typ studiów: dzienne licencjackie (Gniezno i Piła)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka, fizyka
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)665-35-48; (0-61)665-25-41
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; konkurs świadectw dojrzałości: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)665-35-48; (0-61)665-25-41
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: systemy informatyczne
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (Leszno, Konin)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; konkurs świadectw dojrzałości: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)665-35-48; (0-61)665-25-41
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Matematyki i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 60-769 Poznań, Matejki 48/49
Telefon, fax: (0-61)866-66-15; (0-61)866-21-11
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Matematyki i Informatyki
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z matematyki
Adres: 60-769 Poznań, Matejki 48/49
Telefon, fax: (0-61)866-66-15; (0-61)866-21-11
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Matematyki i Informatyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z matematyki i informatyki na poziomie studiów licencjackich kierunku informatyka
Adres: 60-769 Poznań, Matejki 48/49
Telefon, fax: (0-61)866-66-15; (0-61)866-21-11
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Rzeszów 
Politechnika Rzeszowska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: systemy informatyczne, systemy i sieci komputerowe
Typ studiów: dzienne magisterskie (mgr inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, historia, j. polski, j. obcy; punkty za oceny z egzaminu maturalnego: matematyka, fizyka
Adres: 35-959 Rzeszów, W. Pola 2
Telefon, fax: (0-17)854-30-55
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: systemy informatyczne, systemy i sieci komputerowe
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (mgr inż.)
Kryteria przyjęć: średnia ocen z egzaminów na studiach licencjackich i ocena końcowa na dyplomie
Adres: 35-959 Rzeszów, W. Pola 2
Telefon, fax: (0-17)854-30-55
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: systemy informatyczne, systemy i sieci komputerowe
Typ studiów: zaoczne licencjackie (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 35-959 Rzeszów, W. Pola 2
Telefon, fax: (0-17)854-30-55
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: systemy informatyczne, systemy i sieci komputerowe
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (mgr inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs ocen z dyplomu studiów licencjackich
Adres: 35-959 Rzeszów, W. Pola 2
Telefon, fax: (0-17)854-30-55
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: systemy informacyjne, systemy i sieci komputerowe
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (mgr inż.)
Kryteria przyjęć: średnia ocen z egzaminów na studiach licencjackich i ocena końcowa na dyplomie
Adres: 35-959 Rzeszów, W. Pola 2
Telefon, fax: (0-17)854-30-55
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 35-225 Rzeszów, Sucharskiego 2
Telefon, fax: (0-17)863-28-88
Adres WWW: http://www.wsiz.rzeszow.pl

 Siedlce 
Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydzial: Chemiczno-Matematyczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (limit miejsc: dzienne - 100, zaoczne - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; średnia ocen na świadectwie dojrzałości: matematyka, fizyka, informatyka; średnia wszystkich ocen na świadectwie
Adres: 08-110 Siedlce, 3 Maja 54
Telefon, fax: (0-25)643-11-44; (0-25)643-11-22
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

 Sosnowiec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Techniki
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 90)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, informatyka
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żeromskiego 3, pok. 33
Telefon, fax: (0-32)291-99-49
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Techniki
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: na podstawie zapisów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc- konkurs świadectw: matematyka, fizyka, informatyka
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żeromskiego 3, pok. 33
Telefon, fax: (0-32)291-99-49
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 65)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata kierunku informatyka lub fizyka ze specjalnością informatyka; egzamin ustny: informatyka
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żeromskiego 3, pok. 33
Telefon, fax: (0-32)291-99-49
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Informatyki
Specjalizacja: techniki programowania i systemy informatyczne, systemy mikroprocesorowe, techniki multimedialne, sieci komputerowe i telekomunikacyjne, informatyka w zarządzaniu, systemy teledetekcji i informacji terenowej, systemy informacyjne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka i informatyka; konkurs świadectw
Adres: 71-210 Szczecin, Żołnierska 49
Telefon, fax: (0-91)487-08-42
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Informatyki
Specjalizacja: systemy multimedialne, sieci komputerowe, informatyka w zarządzaniu, systemy oprogramowania
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka i informatyka; konkurs świadectw
Adres: 71-210 Szczecin, Żołnierska 49
Telefon, fax: (0-91)487-08-42
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Informatyki
Specjalizacja: systemy multimedialne, sieci komputerowe, informatyka w zarządzaniu, systemy oprogramowania
Typ studiów: zaoczne licencjackie (4 - letnie; również w Gorzowie Wielkopolskim)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 71-210 Szczecin, Żołnierska 49
Telefon, fax: (0-91)487-08-42
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Informatyki
Specjalizacja: techniki programowania i systemy informatyczne, techniki multimedialne, sieci komputerowe i telekomunikacyjne, informatyka w zarządzaniu
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; ocena z dyplomu
Adres: 71-210 Szczecin, Żołnierska 49
Telefon, fax: (0-91)487-08-42
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Tarnów 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: informatyka stosowana
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza 8
Telefon, fax: (0-14)621-22-28

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Matematyki i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i  ustny: matematyka (zakres szkoły średniej profil podstawowy)
Adres: 87-100 Toruń, Chopina 12/18
Telefon, fax: (0-56)622-33-91
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Elektroniki i Technik Informacyjnych
Typ studiów: dzienne magisterskie (2 - stopniowe; limit miejsc - 300)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Informacje dodatkowe: studia prowadzone są makrokierunku: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja
Adres: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 15/19
Telefon, fax: (0-22)825-37-58; (0-22)660-74-11
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Elektroniki i Technik Informacyjnych
Typ studiów: dzienne licencjackie (w j. angielskim; limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 15/19
Telefon, fax: (0-22)825-37-58; (0-22)660-74-11
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Elektroniki i Technik Informacyjnych
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w razie przekroczenia limitu miejsc- egzamin pisemny: matematyka, fizyka, chemia lub j, obcy
Adres: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 15/19
Telefon, fax: (0-22)825-37-58; (0-22)660-74-11
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Elektroniki i Technik Informacyjnych
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich lun inżynierskich
Adres: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 15/19
Telefon, fax: (0-22)825-37-58; (0-22)660-74-11
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: inżynieria komputerowa, informatyka w elektroenergetyce
Typ studiów: dzienne magisterskie (2 - stopniowe, limit miejsc - 375)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
Telefon, fax: (0-22)629-25-31; (0-22)660-72-28
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Matematyki i Nauk Informacyjnych
Specjalizacja: informatyka stosowana
Typ studiów: dzienne magisterskie (2 - stopniowe; limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
Telefon, fax: (0-22)825-45-08; (0-22)660-79-69
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Matematyki i Nauk Informacyjnych
Typ studiów: dzienne licencjackie (w j. angielskim; limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
Telefon, fax: (0-22)825-45-08; (0-22)660-79-69
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
Typ studiów: dzienne i wieczorowe inżynierskie oraz magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-008 Warszawa, Koszykowa 86
Telefon, fax: (0-22)622-55-34
Adres WWW: http://www.pjwstk.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 00-913 Warszawa, Banacha 2
Telefon, fax: (0-22)658-30-93; (0-22)658-33-06
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-913 Warszawa, Banacha 2
Telefon, fax: (0-22)658-30-93; (0-22)658-33-06
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-913 Warszawa, Banacha 2
Telefon, fax: (0-22)658-30-93; (0-22)658-33-06
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wydzial: Informatyki
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne; magisterskie i inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 01-447 Warszawa, Newelska 6
Telefon, fax: (0-22)837-38-72; (0-22)837-35-78 w. 425
Adres WWW: http://www.wsisiz.edu.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Informatyki i Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: do 30% limitu miejsc - na podstawie egzaminu z matematyki; pozostali- konkurs świadectw: matematyka, fizyka; średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata (chcącego poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości) - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-23-19; (0-71)320-27-78
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Wydzial: Elektroniki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka; średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata (chcącego poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości) - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Adres: 50-372 Wrocław, Janiszewskiego 11/17
Telefon, fax: (0-71)320-35-04; (0-71)320-27-78
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Wydzial: Elektroniki
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka; średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata (chcącego poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości) - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Adres: 50-372 Wrocław, Janiszewskiego 11/17
Telefon, fax: (0-71)320-35-04; (0-71)320-27-78
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Wydzial: Elektroniki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera lub licencjata uczelni technicznej, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-372 Wrocław, Janiszewskiego 11/17
Telefon, fax: (0-71)320-35-04; (0-71)320-27-78
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Matematyki i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 2/4, p. 202
Telefon, fax: (0-71)320-44-92
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zielona Góra 
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (mgr inż.) i licencjackie (inż.), zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia ( w przypadku braku oceny z fizyki); kryterium dodatkowe- oceny z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata egzamin z matematyki, fizyki lub chemii
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)327-22-06
Adres WWW: http://www.uz.zgora.pl

Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: ocena na dyplomie ukończenia studiów licencjackich; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)327-22-06
Adres WWW: http://www.uz.zgora.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; test z podstawowych zagadnień informatyki i fizyki; kryterium dodatkowe - oceny z matematyki i fizyki na świadectwie dojrzałości
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia dokumentów, do wyczerpania limitu
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach