Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki matematyczno - przyrodnicze > Matematyka  
Kierunki matematyczno - przyrodnicze
MATEMATYKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie, dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test i zadania): matematyka
Adres: 15-097 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)745-70-00; (0-85)745-76-45
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Specjalizacja: matematyka finansowa
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test i zadania): matematyka
Adres: 15-087 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)745-70-00; (0-85)745-76-45
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Specjalizacja: matematyka z metodami informatycznymi
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test i zadania): matematyka
Adres: 15-087 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)745-70-00; (0-85)745-76-45
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich
Adres: 15-087 Białystok, M.Skłodowskiej-Curie 14
Telefon, fax: (0-85)745-70-00; (0-85)745-76-45
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 15-463 Białystok, Czysta 11
Telefon, fax: (0-85)744-58-14

 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Matematyki i Techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 70)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Weyssenhoffa 11
Telefon, fax: (0-52)322-25-96
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Matematyki i Techniki
Specjalizacja: nauczycielska (limit miejsc - 25) informatyczna (45)
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Weyssenhoffa 11
Telefon, fax: (0-52)322-25-96
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Matematyki i Techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata; egzamin ustny: matematyka (zakres studiów licencjackich)
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Weyssenhoffa 11
Telefon, fax: (0-52)322-25-96
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Matematyki i Techniki
Typ studiów: zaoczne licencjackie, licencjackie specjalne, magisterskie uzupełniające (limit: licencjackie - 100, specjalne - 75, uzupełniające - 140)
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia dokumentów
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Weyssenhoffa 11
Telefon, fax: (0-52)322-25-96
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 13/15
Telefon, fax: (0-34)361-21-79
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. polski, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 13/15
Telefon, fax: (0-34)361-21-79
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc- 55)
Kryteria przyjęć: 90% limitu miejsc- konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; 10%- egzamin pisemny: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - po 30)
Kryteria przyjęć: na podstawie średniej ocen z indeksu studiów inżynierskich
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Uniwersytet Gdański
Wydzial: Matematyki i Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 57
Telefon, fax: (0-58)552-90-27; (0-58)552-92-26
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Matematyki i Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka (analiza matematyczna w zakresie studiów licencjackich)
Adres: 80-952 Gdańsk, W. Stwosza 57
Telefon, fax: (0-58)552-90-27; (0-58)552-92-26
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 44-100 Gliwice, Kaszubska 18a
Telefon, fax: (0-32)237-20-29
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: wolny nabór; w razie przekroczenia limitu miejsc- rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 44-100 Gliwice, Kaszubska 18a
Telefon, fax: (0-32)237-20-29
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wolny nabór
Adres: 44-100 Gliwice, Kaszubska 18a
Telefon, fax: (0-32)237-20-29
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: matematyka
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 14
Telefon, fax: (0-32)258-74-12; (0-32)258-24-41
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Typ studiów: zaoczne licencjackie i magisterskie (limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w razie przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 14
Telefon, fax: (0-32)258-74-12; (0-32)258-24-41
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: matematyka z podstawami informatyki
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; na podstawie złożonych dokumentów w przypadku mniejszej lub równej z limitem liczby kandydatów
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: matematyka z podstawami informatyki; matematyka i finanse
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; na podstawie złożonych dokumentów w przypadku mniejszej lub równej z limitem liczby kandydatów
Adres: 25-369 Kielce, M. Konopnickiej 15
Telefon, fax: (0-41)368-67-85
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Matematyki Stosowanej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-35-86; (0-12) 617-31-68
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Matematyki Stosowanej
Typ studiów: zaoczne magisterskie (studia w j. angielskim - Międzynarodowa Szkoła Inżynierska AGH)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-35-86; (0-12) 617-31-68
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe; limit miejsc - 90)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 329; (0-12)637-74-37
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Specjalizacja: matematyka z informatyką
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe; limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 329; (0-12)637-74-37
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 50)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 329; (0-12)637-74-37
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc: Bielsko - Biała - 30, Kraków - 75, Nowy Sącz - 45)
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 329; (0-12)637-74-37
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Specjalizacja: matematyka, matematyka z informatyką
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: studia dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej; według zgłoszeń
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 329; (0-12)637-74-37
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Politechnika Krakowska
Wydzial: Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
Specjalizacja: matematyka w finansach i ekonomii, modelowanie matematyczne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; możliwe jest też połączenie postępowania kwalifikacyjnego z egzaminem dojrzałości
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
Specjalizacja: matematyka w finansach i ekonomii, modelowanie matematyczne
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. angielski
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
Specjalizacja: matematyka w finansach i ekonomii, modelowanie matematyczne
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. angielski
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Instytut Matematyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i testowy: matematyka
Adres: 31-007 Kraków, Reymonta 4
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Instytut Matematyki
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich; rozmowa kwalifikacyjna, oceniająca predyspozycje zawodowe kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki
Adres: 31-007 Kraków, Reymonta 4
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Instytut Matematyki
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 31-007 Kraków, Reymonta 4
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Instytut Matematyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: na podstawie dyplomów studiów licencjackich, do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 31-007 Kraków, Reymonta 4
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-45
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; konkurs świadectw: matematyka, j. obcy
Adres: 20-950 Lublin, al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)445-35-44
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Matematyki i Fizyki
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-11; (0-81)637-52-13
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Matematyki i Fizyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata matematyki; egzamin pisemny: matematyka (test)
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-52-11
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Specjalizacja: równania różniczkowe, statystyka, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Typ studiów: dzienne magisterskie (dwustopniowe)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub chemia, lub wiedza o społeczeństwie), j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-361 Łódź, Wólczańska 215
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Specjalizacja: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub chemia, lub wiedza o społeczeństwie), j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-361 Łódź, Wólczańska 215
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Matematyki
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 90-236 Łódź, Banacha 22
Telefon, fax: (0-42)678-69-04
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Matematyki
Specjalizacja: informatyka z zastosowaniami
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 90-236 Łódź, Banacha 22
Telefon, fax: (0-42)678-69-04
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Matematyki
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie; limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; przy liczbie kandydatów przekraczającej limit miejsc- konkurs świadectw: matematyka, fizyka
Adres: 90-236 Łódź, Banacha 22
Telefon, fax: (0-42)678-69-04
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Matematyki
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2,5 - letnie; limit miejsc - 20)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjacki z zakresu matematyki; egzamin ustny: matematyka; znajomość elementów informatyki
Adres: 90-236 Łódź, Banacha 22
Telefon, fax: (0-42)678-69-04
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Matematyki
Specjalizacja: informatyka z zastosowaniami
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2,5 - letnie; limit miejsc - 20)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjacki z zakresu matematyki; egzamin ustny: matematyka
Adres: 90-236 Łódź, Banacha 22
Telefon, fax: (0-42)678-69-04
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Matematyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2,5 - letnie; limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjacki; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 90-236 Łódź, Banacha 22
Telefon, fax: (0-42)678-69-04
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Nowy Sącz 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wydzial: Instytut Pedagogiczny
Specjalizacja: matematyka z fizyką, matematyka z informatyką
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Nadbrzeżna 77
Telefon, fax: (0-18)441-45-92

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Specjalizacja: nauczycielska, informatyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: matematyka
Adres: 10-957 Olsztyn, Linczerskiego 4
Telefon, fax: (0-89)535-20-11
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Specjalizacja: nauczycielska w zakresie matematyki i fizyki
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: matematyka
Adres: 10-957 Olsztyn, Linczerskiego 4
Telefon, fax: (0-89)535-20-11
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 10-957 Olsztyn, Linczerskiego 4
Telefon, fax: (0-89)535-20-11
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: matematyka
Adres: 10-957 Olsztyn, Linczerskiego 4
Telefon, fax: (0-89)535-20-11
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 10-957 Olsztyn, Linczerskiego 4
Telefon, fax: (0-89)535-20-11
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Matematyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 22-43
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Matematyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 22-43
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Matematyki
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 22-43
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Płock 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Specjalizacja: matematyka z informatyką; matematyka finansowa i ubezpieczeniowa z informatyką
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka
Adres: 09-402 Płock, Łukasiewicza 11
Telefon, fax: (0-24)262-90-25

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Specjalizacja: matematyczne metody informatyki, matematyka stosowana
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 60% limitu miejsc na podstawie konkursu świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki; 40% limitu miejsc na podstawie egzaminu pisemnego: matematyka, fizyka lub j. obcy, lub informatyka
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)665-35-48
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Matematyki i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 60-769 Poznań, Matejki 48/49
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Matematyki i Informatyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z matematyki
Adres: 60-769 Poznań, Matejki 48/49
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Nauczycielski
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: matematyka
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 20a
Telefon, fax: (0-48)361-78-81

Wydzial: Nauczycielski
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 20a
Telefon, fax: (0-48)361-78-81

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16a
Telefon, fax: (0-17)862-56-28; (0-17)864-41-20
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich z matematyki (preferencje - absolwenci WSP Rzeszów)
Adres: 35-959 Rzeszów, Rejtana 16a
Telefon, fax: (0-17)862-56-28; (0-17)864-41-20
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Sandomierz 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza (Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu)
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 27-600 Sandomierz, Krakowska 26
Telefon, fax: (0-15) 832-60-81; (0-15)832-22-85

 Siedlce 
Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydzial: Chemiczno-Matematyczny
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne magisterskie, zaoczne licencjackie (limit miejsc: dzienne - 100, wieczorowe - 50, zaoczne magisterskie - 25, licencjackie - 25)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: suma średnich wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości: matematyka, fizyka, informatyka (średnia ocen z przedmiotów kierunkowych min. 4,0); dla kandydatów nie przyjętych na podstawie konkursu - egzamin testowy z matematyki
Adres: 08-110 Siedlce, 3 Maja 54
Telefon, fax: (0-25)643-11-44
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

Wydzial: Chemiczno-Matematyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: złożenie dokumentów
Adres: 08-110 Siedlce, 3 Maja 54
Telefon, fax: (0-25)643-11-44
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: matematyka z informatyką
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, informatyka, j. polski; punkty dodatkowe za ukończenie klasy o profilu mat. - fiz.
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: matematyka z informatyką
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (50)
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich lub równoważnych
Adres: 76-200 Słupsk, Arciszewskiego 22b
Telefon, fax: (0-59)842-95-17
Adres WWW: http://www.wsp.slupsk.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): minimum programowe z matematyki (przeprowadzany w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc)
Adres: 70-451 Szczecin, Wielkopolska 15
Telefon, fax: (0-91)487-17-17 do 26
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka, j. obcy (przeprowadzany w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc)
Adres: 70-451 Szczecin, Wielkopolska 15
Telefon, fax: (0-91)487-17-17 do 26
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie licencjackim
Adres: 70-451 Szczecin, Wielkopolska 15
Telefon, fax: (0-91)487-17-17 do 26
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Tarnów 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Wydzial: Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalizacja: matematyka z informatyką
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie (limit miejsc - po 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza 8
Telefon, fax: (0-14) 621-22-28; (0-14)627-60-32

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Matematyki i Informatyki
Specjalizacja: matematyka nauczycielska; matematyka teoretyczna; zastosowania matematyki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: matematyka (zakres szkoły średniej, profil podstawowy)
Adres: 87-100 Toruń, Chopina 12/18
Telefon, fax: (0-56)622-33-91
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Matematyki i Informatyki
Specjalizacja: nauczycielska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjacki studiów matematycznych; egzamin pisemny i ustny: matematyka
Adres: 87-100 Toruń, Chopina 12/18
Telefon, fax: (0-56)622-33-91
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Matematyki i Informatyki
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: licencjaci studiów matematycznych, ew. studenci innych kierunków; rozmowa kwalifikacyjna oceniana przez dziekana wydziału
Informacje dodatkowe: od absolwentów spoza Wydziału Fizyki i Astronomii UMK wybierających specjalność fizyka komputerowa wymagana jest praktyczna znajomość obsługi systemu operacyjnego UNIX, umiejętność posługiwania się siecią Internet i programowania w systemach PASCAL, C, FORTRAN 77 (sprawdzian praktyczny)
Adres: 87-100 Toruń, Chopina 12/18
Telefon, fax: (0-56)622-33-91
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Matematyki i Nauk Informacyjnych
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
Telefon, fax: (0-22)825-45-08; (0-22)660-79-69
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Matematyki i Nauk Informacyjnych
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w razie przekroczenia limitu miejsc- egzamin pisemny: matematyka, fizyka, chemia lub j. obcy
Adres: 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
Telefon, fax: (0-22)825-45-08; (0-22)660-79-69
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Szkoła Nauk Ścisłych w Warszawie
Typ studiów: dzienne licencjackie i magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-668 Warszawa, Al.Lotników 32/46
Telefon, fax: (0-22)847-16-51
Adres WWW: http://snsinfo.ifpan.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-82-05

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 00-913 Warszawa, Banacha 2
Telefon, fax: (0-22)658-30-93; (0-22)658-33-06
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Podstawowych Problemów Techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia; średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata (chcącego poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości) - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Informacje dodatkowe: istnieje możliwość przyjęcia kandydatów, którzy zdali na Akademię Medyczną
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-25-23; (0-71)320-27-78
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Matematyki i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie, zaoczne magisterskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka
Adres: 30-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 2/4
Telefon, fax: (0-71)320-44-92
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zielona Góra 
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial: Podstawowych Problemów Techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie (mgr inż.) i licencjackie (inż.)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy (w przypadku braku oceny z fizyki bierze się pod uwagę ocenę wyższą z ekonomii lub j. polskiego)
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)325-46-11 w. 550
Adres WWW: http://www.uz.zgora.pl

Wydzial: Podstawowych Problemów Techniki
Typ studiów: zaoczne magisterskie (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy (w przypadku braku oceny z fizyki bierze się pod uwagę ocenę wyższą z ekonomii lub j. polskiego)
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)325-46-11 w. 550
Adres WWW: http://www.uz.zgora.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Specjalizacja: matematyka ogólna, matematyka stosowana
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; kryterium dodatkowe- ocena z matematyki na świadectwie dojrzałości
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów i wniesienia opłaty
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Specjalizacja: matematyka ogólna, matematyka stosowana
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia dokumentów
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach