Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki medyczne > Farmacja  
Kierunki medyczne
FARMACJA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Akademia Medyczna w Białymstoku
Wydzial: Farmaceutyczny
Specjalizacja: farmacja apteczna
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 50)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Informacje dodatkowe: laureaci olimpiad stopnia centralnego z zakresu chemii skierowani przez Komitet Główny Olompiady mogą być przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 15-230 Białystok, Kilińskiego 1
Telefon, fax: (0-85)742-16-48; (0-85)742-20-21 w. 21-06
Adres WWW: http://amb.ac.bialystok.pl

Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: o przyjęcie mogą się ubiegać osoby z odpowiednią ilością punktów, które zdawały egzamin wstępny w 2001r. na jednej z Akademii Medycznych w Polsce oraz wyrażą pisemne zobowiązanie dotyczące warunków finansowych odbywania studiów i wniosą opłatę do 15 VIII 2001r., decyduje kolejność zgłoszeń oraz ilość uzyskanych punktów na egzaminie
Adres: 15-230 Białystok, Kilińskiego 1
Telefon, fax: (0-85)742-16-48; (0-85)742-20-21 w. 21-06
Adres WWW: http://amb.ac.bialystok.pl

 Bydgoszcz 
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Wydzial: Farmaceutyczny
Specjalizacja: biomedycyna laboratoryjna
Typ studiów: dzienne licencjackie 3 - letnie; (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Informacje dodatkowe: laureaci I-V miejsca olimpiad stopnia centralnego z zakresu chemii, fizyki, biologii i matematyki mogą być przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Osoby ubiegające się o przyjęcie zobowiązane są przedstawić skierowanie z Komitetu Głównego Olimpiady. Ww. uprawnienia przysługują w roku zdawania matury
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Jagiellońska 13
Telefon, fax: (0-52)322-95-27; (0-52)322-98-48
Adres WWW: http://www.amb.bydgoszcz.pl

 Gdańsk 
Akademia Medyczna w Gdańsku
Wydzial: Farmaceutyczny
Specjalizacja: farmacja apteczna, analityka farmaceutyczna, analityka kliniczna
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 95)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjmowani w ramach limitu laureaci Olimpiad Centralnych: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej skierowani przez Komitet Główny Olimpiady
Adres: 80-416 Gdańsk, Hallera 107
Telefon, fax: (0-58)349-31 99; (0-58)349-32-01
Adres WWW: http://www.amg.gda.pl

Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: o przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które zdawały egzamin wstępny w 2001r. na jednej z Akademii Medycznych w Polsce, a nie uzyskały wystarczającej do przyjęcia na studia dzienne liczby punktów, ukończyły lub aktualnie kończą studia na innym kierunku Akademii Medycznej. O przyjęciu na studia decyduje ilość uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym na obrany kierunek
Adres: 80-416 Gdańsk, Hallera 107
Telefon, fax: (0-58)349-31 99; (0-58)349-32-01
Adres WWW: http://www.amg.gda.pl

 Kraków 
Collegium Medicum UJ w Krakowie
Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 90)
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Adres: 30-688 Kraków, Medyczna 9
Telefon, fax: (0-12)657-54-56; (0-12)659-00-60 p. 3, 116
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Farmaceutyczny
Specjalizacja: farmacja apteczna
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: rekrutacja odbywa się na podstawie wynikó egzaminu na studia dzienne, przeprowadzonego takim samym systemem w Akademiach Medycznych z całej Polski, do wyczerpania limitu
Informacje dodatkowe: studia są odpłatne
Adres: 30-688 Kraków, Medyczna 9
Telefon, fax: (0-12)657-54-56; (0-12)659-00-60 p. 3, 116
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Akademia Medyczna w Lublinie
Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc -125)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
Telefon, fax: (0-81)532-45-46; (0-81)532-09-21
Adres WWW: http://eskulap.am.lublin.pl

Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 15)
Kryteria przyjęć: przyjmowani będą kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych na egzaminie testowym, którzy nie dostali się na studia dzienne (nie mniejszą jednak niż 60 punktów). W przypadku uzyskania tej samej minimalnej liczby punktów zostaną przyjęci wszyscy kandydaci z tą samą liczbą punktów
Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
Telefon, fax: (0-81)532-45-46; (0-81)532-09-21
Adres WWW: http://eskulap.am.lublin.pl

 Łódź 
Akademia Medyczna w Łodzi
Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Adres: 90-419 Łódź, Al.T. Kościuszki 4
Telefon, fax: (0-42)632-51-00 w. 18, 92; (0-42)632-99-73
Adres WWW: http://www.am.lodz.pl

Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: przyjmowani będą kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych na egzaminie testowym, którzy starali się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów na jednej z AM w Polsce
Adres: 90-419 Łódź, Al.T. Kościuszki 4
Telefon, fax: (0-42)632-51-00 w. 18, 92; (0-42)632-99-73
Adres WWW: http://www.am.lodz.pl

 Poznań 
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Adres: 61-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)852-11-61 w. 253
Adres WWW: http://www.usoms.poznan.pl

 Sosnowiec 
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 100) i licencjackie (40)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani w ramach limitu laureaci I stopnia Olimpiad Centralnych: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej skierowani przez Komitet Główny Olimpiady
Adres: 41-200 Sosnowiec, Ostrogórska 30
Telefon, fax: (0-32)292-54-05
Adres WWW: http://www.slam.katowice.pl

Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: biologia, chemia, egzamin ustny, złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów przez cały ich okres
Adres: 41-200 Sosnowiec, Ostrogórska 30
Telefon, fax: (0-32)292-54-05
Adres WWW: http://www.slam.katowice.pl

 Warszawa 
Akademia Medyczna w Warszawie
Wydzial: Farmaceutyczny
Typ studiów: dzienne magisterkie (limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Adres: 02-097 Warszawa, Banacha 1
Telefon, fax: (0-22)623-14-87; (0-22)623-64-11 w. 314
Adres WWW: http://www.amwaw.edu.pl

 Wrocław 
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Wydzial: Farmaceutyczny i Oddział Analityki Medycznej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, chemia
Adres: 50-140 Wrocław, pl. bp. Nankiera 1
Telefon, fax: (0-71)344-22-77
Adres WWW: http://www.am.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach