Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki medyczne > Lekarski  
Kierunki medyczne
LEKARSKI
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Wydzial: Lekarski
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka (po 40 pytań)
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Jagiellońska 13
Telefon, fax: (0-52)322-95-27; (0-52)322-98-48
Adres WWW: http://www.amb.bydgoszcz.pl

Wydzial: Lekarski
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: w ramach limitu przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali na egzaminie wstępnym najwyższą ilość punktów. Jeśli limit miejsc zostanie przekroczony przez kandydatów o jednakowej punktacji, pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają kandydaci z województwa kujawsko - pomorskiego
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Jagiellońska 13
Telefon, fax: (0-52)322-95-27; (0-52)322-98-48
Adres WWW: http://www.amb.bydgoszcz.pl

 Gdańsk 
Akademia Medyczna w Gdańsku
Wydzial: Lekarski
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 210)
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka (po 40 pytań)
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci Olimpiad Centralnych: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej skierowani przez Komitet Główny Olimpiady (dotyczy maturzystów z bieżącego roku)
Adres: 80-210 Gdańsk, M.Curie-Skłodowskiej 3a
Telefon, fax: (0-58)349-13-90; (0-58)349-13-92
Adres WWW: http://www.amg.gda.pl

Wydzial: Lekarski
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: o przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które zdawały egzamin wstępny w 2001r. na jednej z Akademii Medycznych w Polsce, a nie uzyskały wystarczającej do przyjęcia na studia dzienne liczby punktów, ukończyły lub aktualnie kończą studia na innym kierunku Akademii Medycznej. O przyjęciu na studia decyduje ilość uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym na obrany kierunek
Adres: 80-210 Gdańsk, M.Curie-Skłodowskiej 3a
Telefon, fax: (0-58)349-13-90; (0-58)349-13-92
Adres WWW: http://www.amg.gda.pl

 Katowice 
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Wydzial: Lekarski
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 205)
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka (po 40 pytań)
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani w ramach limitu laureaci I stopnia Olimpiad Centralnych: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej skierowani przez Komitet Główny Olimpiady
Adres: 40-055 Katowice, Medyków 18
Telefon, fax: (0-32)251-20-01 w. 557, 507
Adres WWW: http://www.slam.katowice.pl

 Kraków 
Collegium Medicum UJ w Krakowie
Wydzial: Lekarski
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 180)
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka
Adres: 31-008 Kraków, Św. Anny 12
Telefon, fax: (0-12)422-54-44
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Lekarski
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu testowego na studia dzienne, przeprowadzonego takim samym systemem w Akademiach Medycznych z całej Polski, przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów
Informacje dodatkowe: studia są odpłatne
Adres: 31-008 Kraków, Św. Anny 12
Telefon, fax: (0-12)422-54-44
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Akademia Medyczna w Lublinie
Wydzial: Lekarski
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 165)
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani w ramach limitu laureaci I stopnia Olimpiad Centralnych: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej na podstawie zaświadczenia Głównego Komitetu Olimpiady o uzyskaniu I-III miejsca
Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
Telefon, fax: (0-81)532-46-34; (0-81)532-09-21
Adres WWW: http://eskulap.am.lublin.pl

Wydzial: Lekarski
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 20)
Kryteria przyjęć: przyjmowani będą kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych na egzaminie testowym na AM w Lublinie, którzy nie dostali się na studia dzienne (nie mniejszą jednak niż 60 punktów). W przypadku uzyskania tej samej minimalnej liczby punktów zostaną przyjęci wszyscy kandydaci z tą samą liczbą punktów
Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
Telefon, fax: (0-81)532-46-34; (0-81)532-09-21
Adres WWW: http://eskulap.am.lublin.pl

 Łódź 
Akademia Medyczna w Łodzi
Wydzial: Lekarski
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 180)
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka
Adres: 90-419 Łódź, Al.T. Kościuszki 4
Telefon, fax: (0-42)632-51-00 w. 18, 92; (0-42)632-99-73
Adres WWW: http://www.am.lodz.pl

Wydzial: Lekarski
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: przyjmowani będą kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych na egzaminie testowym, którzy starali się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów na jednej z AM w Polsce
Adres: 90-419 Łódź, Al.T. Kościuszki 4
Telefon, fax: (0-42)632-51-00 w. 18, 92; (0-42)632-99-73
Adres WWW: http://www.am.lodz.pl

 Poznań 
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydzial: Lekarski
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka
Adres: 61-701 Poznań, Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)852-11-61 w. 253
Adres WWW: http://www.usoms.poznan.pl

 Szczecin 
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Wydzial: Lekarski
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 125)
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka
Adres: 70-204 Szczecin, Rybacka 1
Telefon, fax: (0-91)433-25-02
Adres WWW: http://www.pam.szczecin.pl

Wydzial: Lekarski
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: przyjmowani będą kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym na Wydział Lekarski złożony w 2001r. Nie pozwalająca na przyjęcie kandydata na studia dzienne na wymieniony kierunek studiów w uczelni, w której egzamin został złożony
Informacje dodatkowe: pełnopłatne studia wieczorowe obejmują lata od I do IV roku. Od V roku studenci przechodzą na bezpłatne studia dzienne
Adres: 70-204 Szczecin, Rybacka 1
Telefon, fax: (0-91)433-25-02
Adres WWW: http://www.pam.szczecin.pl

 Warszawa 
Akademia Medyczna w Warszawie
Wydzial: Lekarski
Typ studiów: dzienne zawodowe (limit miejsc - 240)
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka, j. obcy
Adres: 02-032 Warszawa, Filtrowa 30
Adres WWW: http://www.amwaw.edu.pl

Wydzial: Lekarski
Typ studiów: wieczorowe zawodowe (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie podania kandydata oraz w przypadku uczestników egzaminu wstępnego w innych AM - zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z testu, a w przypadku absolwentów innego kierunku nauczania w AM - zaświadczenia z dziekanatu lub dyplomu ukończenia studiów
Adres: 02-032 Warszawa, Filtrowa 30
Adres WWW: http://www.amwaw.edu.pl

 Wrocław 
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Wydzial: Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka, j. obcy
Informacje dodatkowe: w ramach limitu miejsc, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci Olimpiad Centralnych: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej skierowani przez Komitet Główny Olimpiady
Adres: 50-345 Wrocław, Mikulicza- Radeckiego 5
Telefon, fax: (0-71)320-97-65
Adres WWW: http://www.am.wroc.pl

 Zabrze 
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Wydzial: Lekarski w Zabrzu
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 125)
Kryteria przyjęć: ogólnopolski egzamin pisemny (test): biologia, chemia, fizyka (po 40 pytań)
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani w ramach limitu laureaci I stopnia Olimpiad Centralnych: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej skierowani przez Komitet Główny Olimpiady
Adres: 41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
Telefon, fax: (0-32)271-72-17 w. 263, 252
Adres WWW: http://www.slam.katowice.pl

Wydzial: Lekarski w Zabrzu
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 20)
Kryteria przyjęć: kandydaci przyjmowani będą na podstawie liczby punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym na studia dzienne w roku 2001/2002 na kierunek lekarski i stomatologiczny w akademiach medycznych w kraju. Obowiązuje także złożenie zobowiązania o opłacaniu studiów przez cały ich okres.
Adres: 41-800 Zabrze, Pl. Traugutta 2
Telefon, fax: (0-32)271-72-17 w. 263, 252
Adres WWW: http://www.slam.katowice.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach