Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki medyczne > Pielęgniarstwo  
Kierunki medyczne
PIELĘGNIARSTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Wydzial: Pielęgniarski
Typ studiów: dzienne magisterskie 5 - letnie (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia
Adres: 85-067 Bydgoszcz, M. Curie-Skłodowskiej 9
Telefon, fax: (0-52)340-11-92; (0-52)340-12-59
Adres WWW: http://www.amb.bydgoszcz.pl

Typ studiów: dzienne magisterskie 4 - letnie (limit miejsc - 20)
Kryteria przyjęć: absolwenci liceum medycznego- egzamin pisemny: anatomia, fizjologia, pielęgniarstwo
Adres: 85-067 Bydgoszcz, M. Curie-Skłodowskiej 9
Telefon, fax: (0-52)340-11-92; (0-52)340-12-59
Adres WWW: http://www.amb.bydgoszcz.pl

Typ studiów: zaoczne magisterskie 4,5 -letnie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw ukończenia Liceum Pielęgniarskiego lub Pomaturalnej Szkoły Pielęgniarskiej
Adres: 85-067 Bydgoszcz, M. Curie-Skłodowskiej 9
Telefon, fax: (0-52)340-11-92; (0-52)340-12-59
Adres WWW: http://www.amb.bydgoszcz.pl

Typ studiów: dzienne licencjackie 3 - letnie (Oddział zamiejscowy we Włocławku); (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z biologii
Adres: 85-067 Bydgoszcz, M. Curie-Skłodowskiej 9
Telefon, fax: (0-52)340-11-92; (0-52)340-12-59
Adres WWW: http://www.amb.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-200 Częstochowa, 1 Maja 40
Telefon, fax: (0-34)368-30-53
Adres WWW: http://wsz.edu.pl

 Gdańsk 
Akademia Medyczna w Gdańsku
Wydzial: Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym i Oddziałem Pielęgniarstwa
Typ studiów: zaoczne studia pielęgniarskie (limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: o przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół pielęgniarskich, którzy już pracowali w zawodzie co najmniej dwa lata; egzamin ma formę testu z anatomii, fizjologii i pielęgniarstwa z zakresu średniej szkoły medycznej
Adres: 80-210 Gdańsk, M. Curie-Skłodowskiej 3a
Telefon, fax: (0-58)349-13-90; (0-58)349-13-92
Adres WWW: http://www.amg.gda.pl

 Katowice 
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Wydzial: Oddział Pielęgniarski Wydziału Lekarskiego
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw
Adres: 40-752 Katowice, Medyków 12
Telefon, fax: (0-32)252-56-49
Adres WWW: http://www.slam.katowice.pl

Wydzial: Oddział Pielęgniarski Wydziału Lekarskiego
Specjalizacja: pielęgniarstwo opiekuńcze
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 20)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw
Adres: 40-752 Katowice, Medyków 12
Telefon, fax: (0-32)252-56-49
Adres WWW: http://www.slam.katowice.pl

Wydzial: Oddział Pielęgniarski Wydziału Lekarskiego
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin testowy obejmujący anatomię z fizjologią oraz pielęgniarstwo
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani w ramach limitu laureaci I stopnia Olimpiad Centralnych: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej
Adres: 40-752 Katowice, Medyków 12
Telefon, fax: (0-32)252-56-49
Adres WWW: http://www.slam.katowice.pl

 Kraków 
Collegium Medicum UJ w Krakowie
Wydzial: Ochrony Zdrowia
Typ studiów: dzienne magisterskie 2 - stopniowe (limit miejsc - 90)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, wiedza o społeczeństwie
Adres: 31-010 Kraków, Jagiellońska 10
Telefon, fax: (0-12)421-41-41
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Ochrony Zdrowia
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: posiadanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia szkoły średniej o kierunku pielęgniarskim lub położniczym; zaświadczenie o stażu pracy (minimum rok); egzamin pisemny (test): biologia i wiedza o społeczeństwie
Adres: 31-010 Kraków, Jagiellońska 10
Telefon, fax: (0-12)421-41-41
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Ochrony Zdrowia
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: posiadanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia szkoły średniej o kierunku pielęgniarskim lub położniczym; zaświadczenie o stażu pracy (minimum rok); egzamin pisemny (test):anatomia z fizjologią, pielęgniarstwo
Adres: 31-010 Kraków, Jagiellońska 10
Telefon, fax: (0-12)421-41-41
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Akademia Medyczna w Lublinie
Wydzial: Pielęgniarski
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 55)
Kryteria przyjęć: przyjmowane będą tylko dyplomowane pielęgniarki i położne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
Telefon, fax: (0-81)532-72-21; (0-81)532-00-61 w. 242
Adres WWW: http://eskulap.am.lublin.pl

Wydzial: Pielęgniarski
Typ studiów: zaoczne magisterskie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: przyjmowane będą tylko dyplomowane pielęgniarki i położne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
Telefon, fax: (0-81)532-72-21; (0-81)532-00-61 w. 242
Adres WWW: http://eskulap.am.lublin.pl

Wydzial: Pielęgniarski
Typ studiów: studia licencjackie (limit miejsc - 45)
Kryteria przyjęć: egzamin testowy z biologii
Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
Telefon, fax: (0-81)532-72-21; (0-81)532-00-61 w. 242
Adres WWW: http://eskulap.am.lublin.pl

 Łódź 
Akademia Medyczna w Łodzi
Wydzial: Pielęgniarski
Typ studiów: dzienne (limit miejsc - 20) i zaoczne magisterskie (50)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): anatomia, fizjologia, pielęgniarstwo
Adres: 90-419 Łódź, Al.T. Kościuszki 4
Telefon, fax: (0-42)632-51-00 w. 18, 92
Adres WWW: http://www.am.lodz.pl

 Poznań 
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydzial: Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Typ studiów: dzienne magisterskie i zaoczne
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): anatomia, fizjologia, pielęgniarstwo
Informacje dodatkowe: studia zaoczne są odpłatne
Adres: 60-529 Poznań, Dąbrowskiego 79
Telefon, fax: (0-61)847-74-58
Adres WWW: http://www.usoms.poznan.pl

 Szczecin 
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Wydzial: Oddział Pielęgniarski Wydziału Lekarskiego
Specjalizacja: podstawowa opieka zdrowotna - medycyna rodzinna
Typ studiów: zaoczne magisterskie 4,5 - letnie (limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu wstępnego, w ramach limitu miejsc wg kolejności złożonych dokumentów
Informacje dodatkowe: studia zaoczne są odpłatne
Adres: 70-204 Szczecin, Rybacka 1
Telefon, fax: (0-91)433-25-02 w. 223 lub 274
Adres WWW: http://www.pam.szczecin.pl

 Wrocław 
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Wydzial: Pielęgniarski
Typ studiów: dzienne magisterskie 4 - letnie (limit miejsc - 24), zaoczne magisterskie 5 - letnie (50)
Kryteria przyjęć: wstępna kwalifikacja na podstawie złożonej dokumentacji; egzamin pisemny (test): anatomia człowieka, fizjologia, pielęgniarstwo
Adres: 50-448 Wrocław, Worcella 25
Telefon, fax: (0-71)341-95-33
Adres WWW: http://www.am.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach