Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki rolnicze > Architektura krajobrazu  
Kierunki rolnicze
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Typ studiów: dzienne zawodowe inżynierskie (limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny z rysunku; konkurs świadectw dla osób z pozytywną oceną z egzaminu praktycznego z przedmiotów: biologia, matematyka, j. obcy (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski)
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Sulechów 
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Sulechowie
Specjalizacja: kształtowanie terenów zielonych
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: wstępna kwalifikacja: rysunek odręczny; konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy; z możliwością poprawienia ocen na dodatkowym nie obligatoryjnym egzaminie- do dalszej klasyfikacji uwzględnia się ocenę z egzaminu; kryterium dodatkowe: średnia ocen z egzaminu dojrzałości
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)385-24-12

Specjalizacja: kształtowanie terenów zielonych
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia podania, z preferencją dla osób zatrudnionych w sektorze rolno - spożywczym
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)385-24-12

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: architektura krajobrazu
Typ studiów: dzienne magisterskie 5 - letnie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z biologii (test) i rysunku odręcznego
Adres: 71-424 Szczecin, Janosika 8
Telefon, fax: (0-91)422-08-51 w. 323
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Ogrodniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 75)
Kryteria przyjęć: egzamin z rysunku odręcznego; kwalifikacja na podstawie złożonych 10 prac rysunkowych; egzamin pisemny z biologii
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, "Zielone dyplomy" (z egzaminu z biologii)
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-07-17; (0-22)843-90-41 w. 12-66
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: kwalifikacja na podstawie złożonych 10 prac rysunkowych; egzamin z rysunku odręcznego
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, "Zielone dyplomy" (z egzaminu z biologii)
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-07-17; (0-22)843-90-41 w. 12-66
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 75)
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera z zakresu architektury krajobrazu; egzamin kwalifikacyjny
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, "Zielone dyplomy" (z egzaminu z biologii)
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-07-17; (0-22)843-90-41 w. 12-66
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą; studia są płatne
Adres: 02-061 Warszawa, Wawelska 14
Telefon, fax: (0-22)852-80-34/35; (0-22)825-80-31

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie oraz inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą; studia są płatne
Adres: 02-969 Warszawa, Andrutowa 13 a
Telefon, fax: (0-22)648-80-62 do 63

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach