Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki rolnicze > Zootechnika  
Kierunki rolnicze
ZOOTECHNIKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Zootechniczny
Specjalizacja: hodowla zwierząt i gospodarka paszowa, ochrona i kształtowanie środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż), zaoczne zawodowe (inż)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia (lub przedmiot pokrewny jak hydrobiologia, mikrobiologia, biologia leśna, biologia sanitarna), matematyka, chemia lub fizyka (warunek: biologia lub przedmiot pokrewny jw.na świadectwie) oraz j. obcy
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych, okręgowych i wojewódzkich: biologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy ekologicznej
Adres: 85-084 Bydgoszcz, Mazowiecka 28
Telefon, fax: (0-52)322-37-31
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

 Kraków 
Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Hodowli i Biologii Zwierząt
Specjalizacja: hodowla zwierząt, rybactwo i ochrona wód, biologia rozrodu zwierząt
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia, rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych
Adres: 30-059 Kraków, al.Mickiewicza 24/28 p. 129
Telefon, fax: (0-12)633-33-07; (0-12)633-23-55 w. 266
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Hodowli i Biologii Zwierząt
Specjalizacja: hodowla zwierząt, rybactwo i ochrona wód, biologia rozrodu zwierząt
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 30-059 Kraków, al.Mickiewicza 24/28 p. 129
Telefon, fax: (0-12)633-33-07; (0-12)633-23-55 w. 266
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

 Lublin 
Akademia Rolnicza w Lublinie
Wydzial: Zootechniczny
Specjalizacja: zootechnika ogólna, hodowla koni i jeździectwo, hodowle amatorskie, ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych, technologia produkcji i użytkowania pasz przemysłowych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia; konkurs świadectw: biologia, chemia, matematyka, j. polski, j. obcy
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, Wiedzy o Żywieniu, Wiedzy o Produkcji Żywności
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)537-66-11; (0-81)537-69-91
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Zootechniczny
Specjalizacja: zootechnika ogólna, hodowla koni i jeździectwo, hodowle amatorskie, ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych, technologia produkcji i użytkowania pasz przemysłowych
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, chemia, matematyka, j. polski, j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna- podstawy produkcji rolniczej
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, Wiedzy o Żywieniu, Wiedzy o Produkcji Żywności
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)537-66-11; (0-81)537-69-91
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Zootechniczny
Specjalizacja: zootechnika ogólna, hodowla koni i jeździectwo, hodowle amatorskie, ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych, technologia produkcji i użytkowania pasz przemysłowych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera z zakresu zootechniki lub pokrewnego kierunku; średnia ocen z przebiegu studiów inżynierskich, rozmowa kwalifikacyjna z przygotowania zawodowego kandydata
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, Wiedzy o Żywieniu, Wiedzy o Produkcji Żywności
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)537-66-11; (0-81)537-69-91
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Bioinżynierii Zwierząt
Specjalizacja: biotechnologia w hodowli zwierząt, hodowla i użytkowanie zwierząt, mleczne i mięsne użytkowanie bydła, obrót zwierzętami, ocena i zagospodarowanie produktów zwierzęcych, produkcja i marketing pasz przemysłowych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, matematyka lub chemia, j. obcy
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 5
Telefon, fax: (0-89)523-36-40
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Bioinżynierii Zwierząt
Specjalizacja: agroturystyka, drobiarstwo, zarządzanie i marketing w agrobiznesie, zootechnika
Typ studiów: dzienne zawodowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, matematyka lub chemia, j. obcy
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 5
Telefon, fax: (0-89)523-36-40
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Bioinżynierii Zwierząt
Specjalizacja: biotechnologia w hodowli zwierząt, hodowla i użytkowanie zwierząt, mleczne i mięsne użytkowanie bydła, obrót zwierzętami, ocena i zagospodarowanie produktów zwierzęcych, produkcja i marketing pasz przemysłowych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, matematyka lub chemia, j. obcy; dyplom ukończenia studiów zawodowych na tym samym kierunku lub pokrewnym
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 5
Telefon, fax: (0-89)523-36-40
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Bioinżynierii Zwierząt
Specjalizacja: hodowla i użytkowanie zwierząt, produkcja i marketing pasz przemysłowych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, matematyka lub chemia, j. obcy
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 5
Telefon, fax: (0-89)523-36-40
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Bioinżynierii Zwierząt
Specjalizacja: agroturystyka, zootechnika, drobiarstwo
Typ studiów: zaoczne zawodowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, matematyka lub chemia, j. obcy
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 5
Telefon, fax: (0-89)523-36-40
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Bioinżynierii Zwierząt
Specjalizacja: hodowla i użytkowanie zwierząt, produkcja i marketing pasz przemysłowych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, matematyka lub chemia, j. obcy; dyplom ukończenia studiów zawodowych na tym samym kierunku lub pokrewnym
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 5
Telefon, fax: (0-89)523-36-40
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Poznań 
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Hodowli i Biologii Zwierząt
Specjalizacja: agroturystyka
Typ studiów: zaoczne i dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; rozmowa kwalifikacyjna: biologia lub chemia
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-04
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Hodowli i Biologii Zwierząt
Specjalizacja: hodowla zwierząt
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: biologia lub chemia
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-04
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Hodowli i Biologii Zwierząt
Specjalizacja: hodowla zwierząt
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera zgodny z wybranym kierunkiem; w przypadku większej od limitu liczby kandydatów: wyniki ukończenia studiów inżynierskich, znajomość j. obcego, znajomość zagadnień kierunkowych
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-04
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Hodowli i Biologii Zwierząt
Specjalizacja: hodowla zwierząt
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - 75% limitu - konkurs świadectw, 25% limitu miejsc - konkurs świadectw lub/i rozmowa kwalifikacyjna: biologia lub chemia
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-04
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Hodowli i Biologii Zwierząt
Specjalizacja: hodowla zwierząt
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników ukończenia studiów inżynierskich i znajomości j. obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości zagadnień kierunkowych wskazanych przez Radę Wydziału
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-04
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

 Siedlce 
Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: średnia ocen końcowej klasyfikacji z biologii, chemii, matematyki i j. obcych; nie może być przyjęty kandydat, który w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskał łącznie mniej niż 3,0 pkt., rozmowa kwalifikacyjna: predyspozycje kandydata do studiów na wybranym kierunku
Adres: 08-110 Siedlce, Prusa 14
Telefon, fax: (0-25)643-12-93
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów studiów zawodowych
Adres: 08-110 Siedlce, Prusa 14
Telefon, fax: (0-25)643-12-93
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Specjalizacja: ekologia i ochrona zwierząt, organizacja skupu, obrotu i oceny surowców zwierzęcych, profilaktyka i higiena produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt i gospodarka paszowa
Typ studiów: dzienne magisterskie 5 - letnie, dzienne magisterskie uzupełniające 1,5 - roczne, zaoczne magisterskie 5 -letnie, zaoczne magisterskie uzupełniające 1,5 - letnie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska, chemia lub fizyka, j. polski, matematyka, j. obcy; uzupełniające: dyplom wyższych studiów zawodowych ze średnią ocen ze studiów nie niższą od 3,3 lub oceną co najmniej dobrą z egzaminu dyplomowego studiów zawodowych
Adres: 71-466 Szczecin, Doktora Judyma 26
Telefon, fax: (0-91)454-15-21 w. 358
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Zootechniczny
Specjalizacja: podstawy hodowli zwierząt; produkcja zwierzęca; organizacja produkcji zwierzęcej, amatorska hodowla zwierząt
Typ studiów: dzienne zawodowe, dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia, chemia lub matematyka
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad stopnia centralnego: biologicznej, ekologicznej, matematycznej, chemicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, "Zielone Dyplomy"
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-07-84; (0-22)849-13-75
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Zootechniczny
Specjalizacja: podstawy hodowli zwierząt; produkcja zwierzęca; organizacja produkcji zwierzęcej, amatorska hodowla zwierząt
Typ studiów: zaoczne zawodowe (4 - letnie inżynierskie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, chemia lub fizyka, biologia lub ochrona i kształtowanie środowiska; rozmowa kwalifikacyjna dotycząca dotychczasowej oraz przyszłej pracy zawodowej kandydata, jego zainteresowań
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad stopnia centralnego: biologicznej, ekologicznej, matematycznej, chemicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, "Zielone Dyplomy"
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-07-84; (0-22)849-13-75
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Zootechniczny
Specjalizacja: podstawy hodowli zwierząt; produkcja zwierzęca; organizacja produkcji zwierzęcej, amatorska hodowla zwierząt
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów inżynierskich na Wydziale Zootechnicznym lub Rolniczym; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-07-84; (0-22)849-13-75
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

 Wrocław 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Biologii i Hodowli Zwierząt
Specjalizacja: agroturystyka, hodowla zwierząt
Typ studiów: studia dzienne dwustopniowe: 3,5 - letnie inżynierskie, 1,5 - roczne magisterskie; zaoczne zawodowe inżynierskie (4 - letnie), dzienne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw z dwóch przedmiotów do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka, j. obcy; dla osób chcących poprawić ocenę: egzamin pisemny z j. obcego, egzamin ustny: biologia, chemia, fizyka, matematyka (do wyboru); studia zaoczne - konkurs świadectw z dwóch przedmiotów do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka, punkty za co najmniej roczny staż pracy; zgodny z obranym kierunkiem; st. dzienne mgr uzup.- dyplom wyższych studiów zawodowych zgodnych z kierunkiem podejmowanych studiów, średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wpisanych do indeksu podczas studiów inżynierskich; st. zaoczne uzupełniające - dyplom wyższych studiów zawodowych zgodnych z kierunkiem podejmowanych studiów
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani finaliści olimpiad stopnia centralnego: biologicznej, chemicznej, ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-93
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach