Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki rolnicze > Leśnictwo  
Kierunki rolnicze
LEŚNICTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Leśny
Specjalizacja: leśnictwo, ochrona zasobów leśnych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 50% limitu miejsc - konkurs świadectw; 505 limitu miejsc -egzamin pisemny: biologia lub matematyka
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, ekologicznej, informatycznej, matematycznej
Adres: 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46 pok. 108
Telefon, fax: (0-12)411-97-15; (0-12)411-91-44 w. 514
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Leśny
Specjalizacja: leśnictwo
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia lub matematyka
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, ekologicznej, informatycznej, matematycznej
Adres: 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46 pok. 108
Telefon, fax: (0-12)411-97-15; (0-12)411-91-44 w. 514
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Leśny
Specjalizacja: leśnictwo
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46 pok. 108
Telefon, fax: (0-12)411-97-15; (0-12)411-91-44 w. 514
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

 Poznań 
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Leśny
Specjalizacja: gospodarka leśna, ochrona środowiska leśnego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, ze szczególnym uwzględnieniem biologii, matematyki, j. obcego; egzamin ustny: biologia
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-98; (0-61)822-45-81 w. 128
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Leśny
Specjalizacja: gospodarka leśna, ochrona środowiska leśnego
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, ze szczególnym uwzględnieniem biologii, matematyki, j. obcego; egzamin ustny: biologia
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-98; (0-61)822-45-81 w. 128
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Leśny
Specjalizacja: gospodarka leśna, ochrona środowiska leśnego
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom wyższych studiów zawodowych zgodny z wybranym kierunkiem oraz egzamin z przedmiotu kierunkowego
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-98; (0-61)822-45-81 w. 128
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Leśny
Typ studiów: dzienne magisterskie i zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia; egzamin ustny: biologia, matematyka
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, matematycznej
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-11-79; (0-22)849-22-51 w. 21-42
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Leśny
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia; egzamin ustny: biologia, matematyka
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, matematycznej
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-11-79; (0-22)849-22-51 w. 21-42
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Leśny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów inżynierskich na Wydziale Leśnym; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-11-79; (0-22)849-22-51 w. 21-42
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Leśny
Specjalizacja: ochrona przyrody i krajobrazu
Typ studiów: wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-11-79; (0-22)849-22-51 w. 21-42
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach