Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki rolnicze > Ogrodnictwo  
Kierunki rolnicze
OGRODNICTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Ogrodniczy
Specjalizacja: ogrodnictwo
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, ekologicznej, Ochrony Środowiska, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Konkursu Prac Dyplomowych absolw. Szkół Rolniczych "Zielone dyplomy"
Adres: 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 54 p. 125
Telefon, fax: (0-12)411-91-44; (0-12)411-13-22 w. 259, 260
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Specjalizacja: ogrodnictwo
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 54 p. 125
Telefon, fax: (0-12)411-91-44; (0-12)411-13-22 w. 259, 260
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Specjalizacja: ogrodnictwo
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 54 p. 125
Telefon, fax: (0-12)411-91-44; (0-12)411-13-22 w. 259, 260
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

 Lublin 
Akademia Rolnicza w Lublinie
Wydzial: Ogrodniczy
Specjalizacja: produkcja ogrodnicza i zielarska, ochrona roślin i środowiska przyrodniczego, tereny zieleni i dekoracje roślinne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia, konkurs świadectw (biologia, chemia, matematyka, j. polski, j. obcy)
Informacje dodatkowe: Laureaci i finaliści szczebla centralnego olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, biologicznej, chemicznej, matematycznej (na specjalności zarządzanie w ogrodnictwie), Wiedzy Ekologicznej przyjmowani będą z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13, skr. Poczt. 158
Telefon, fax: (0-81)537-65-05
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Specjalizacja: zarządzanie w ogrodnictwie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki lub ustny z biologii (do wyboru), konkurs świadectw (biologia, chemia, matematyka, j. polski, j. obcy)
Informacje dodatkowe: Laureaci i finaliści szczebla centralnego olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, biologicznej, chemicznej, matematycznej (na specjalności zarządzanie w ogrodnictwie), Wiedzy Ekologicznej przyjmowani będą z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13, skr. Poczt. 158
Telefon, fax: (0-81)537-65-05
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: biologia, konkurs świadectw (biologia, chemia, matematyka, j. polski, j. obcy)
Informacje dodatkowe: Laureaci i finaliści szczebla centralnego olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, biologicznej, chemicznej, matematycznej (na specjalności zarządzanie w ogrodnictwie), Wiedzy Ekologicznej przyjmowani będą z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13, skr. Poczt. 158
Telefon, fax: (0-81)537-65-05
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera w zakresie ogrodnictwa lub kierunku pokrewnego; średnia ocen studiów inż. (nie niższa niż 3,0); rozmowa kwalifikacyjna z przygotowania zawodowego
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13, skr. Poczt. 158
Telefon, fax: (0-81)537-65-05
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: produkcja ogrodnicza
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka lub chemia, biologia, j. obcy (j. ang., j. niem., j. franc., j. ros. - do wyboru); dzienne mag. uzup. dyplom studiów zawodowych tego samego lub pokrewnego kierunku studiów zawodowych
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, chemicznej, matematycznej, "Zielone dyplomy", matury międzynarodowej
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka lub chemia, biologia, j. obcy (j. ang., j. niem., j. franc., j. ros. - do wyboru); mag. uzup. dyplom ukończenia studiów zawodowych tego samego lub pokrewnego kierunku
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, chemicznej, matematycznej, "Zielone dyplomy", matury międzynarodowej
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Poznań 
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Ogrodniczy
Specjalizacja: hodowla roślin i nasiennictwo, produkcja ogrodnicza, kształtowanie terenów zieleni
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna: biologia lub chemia
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-05
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Specjalizacja: hodowla roślin i nasiennictwo
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające ( z j. angielskim wykładowym)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, przy przekroczeniu limitu miejsc kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników ukończenia studiów inżynierskich i znajomości j. obcego oraz znajomości zagadnień kierunkowych wskazanych przez Radę Wydziału
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-05
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Specjalizacja: produkcja ogrodnicza, kształtowanie terenów zieleni, produkcja i zarządzanie
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc: 75% limitu - konkurs świadectw, 25% limitu - rozmowa kwalifikacyjna: biologia albo chemia lub/i konkurs świadectw
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-05
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Specjalizacja: produkcja ogrodnicza
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające, eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom wyższych studiów zawodowych zgodnych z wybranym kierunkiem; w przypadku przekroczenia limitu- na podstawie wyników ukończenia studiów inż. I rozmowy kwalifikacyjnej oraz znajomości j. obcego
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-05
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

 Sandomierz 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza (Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu)
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie lub zawodowe inż.
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 27-600 Sandomierz, Krakowska 26
Telefon, fax: (0-15)832-60-81

 Skierniewice 
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
Typ studiów: dzienne i zaoczne zawodowe (inż)
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 96-100 Skierniewice, Nmazowiecka 1b
Telefon, fax: (0-46)832-11-61
Adres WWW: http://www.wsehsk.home.pl

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: kształtowanie terenów zieleni, rośliny ozdobne, sadownictwo, warzywnictwo
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 - letnie), dzienne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne), zaoczne zawodowe inżynierskie (3,5 - letnie), zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska, chemia lub fizyka, j. polski, matematyka, j. obcy; uzupełniające: dyplom wyższych studiów zawodowych ze średnią nie niższą od 3,3 lub ocena co najmniej dobra z egzaminu dyplomowego studiów zawodowych
Adres: 71-424 Szczecin, Janosika 8
Telefon, fax: (0-91)422-08-51 w. 323; (0-91)487-60-71 w. 218
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Ogrodniczy
Specjalizacja: genetyka hodowli i biotechnologii, ochrona roślin, organizacja i ekonomika ogrodnictwa, rośliny lecznicze i specjalne, rośliny ozdobne, sadownictwo, szkółkarstwo, warzywnictwo
Typ studiów: dzienne magisterskie i zawodowe (inż.) - limit miejsc - 150
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, matematycznej
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-07-17; (0-22)843-90-41 w. 12-66
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.) -limit miejsc - 90
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu biologii
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, matematycznej
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-07-17; (0-22)843-90-41 w. 12-66
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Ogrodniczy
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów inżynierskich na Wydziale Ogrodniczym lub Rolniczym; średnia ocen uzyskanych na studiach stacjonarnych lub zaocznych (co najmniej 3,5 lub 61% maksimum punktowego; egzamin kwalifikacyjny z przedmiotu kierunkowego
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-07-17; (0-22)843-90-41 w. 12-66
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach