Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki rolnicze > Rolnictwo  
Kierunki rolnicze
ROLNICTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc: konkurs świadectw, ocena z matematyki z egz. dojrzałości oraz końcowej klasyfikacji i dwie oceny do wyboru spośród: fizyki, chemii, biologii, j. obcego
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, ekologicznej, matematycznej, fizycznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy i umiejętności budowlanych
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45e
Telefon, fax: (0-85)742-84-06; (0-85)742-20-41 w. 330, 341
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia, agrobiznes, ochrona roślin, przetwórstwo i przechowalnictwo surowców roślinnych, gleboznawstwo i kształtowanie krajobrazu
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż), zaoczne zawodowe (inż)
Kryteria przyjęć: 60% limitu miejsc: na podstawie konkursu świadectw: j. polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka i j. obcy (warunek: biologia, chemia lub fizyka na świadectwie i średnia min. 3,0 z 5 uwzględnionych przedmiotów); 40% limitu miejsc: na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (głównie z zakresu biologii, pozytywny wynik rozmowy - min. 4 pkt)
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych, okręgowych i wojewódzkich: biologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy ekologicznej
Adres: 85-029 Bydgoszcz, Bernardyńska 6
Telefon, fax: (0-52)379-10-03 w. 363, 340
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: produkcja roślin, ekonomika rolnictwa
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: posiadanie dyplomu ukończenia studiów zawodowych z tytułem inżyniera w zakresie zgodnym z kierunkiem, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w ramach ustalonego limitu miejsc (limit - 30)
Adres: 85-029 Bydgoszcz, Bernardyńska 6
Telefon, fax: (0-52)379-10-03 w. 363, 340
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

 Kraków 
Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: ochrona środowiska rolniczego, agrobiologia, agronomia
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia, chemia lub matematyka
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, ekologicznej, chemicznej, matematycznej, ochrony środowiska, wiedzy ekonomicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych
Adres: 31-120 Kraków, al.Mickiewicza 21, p. 224
Telefon, fax: (0-12)633-44-43; (0-12)632-16-20 w.258
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: ochrona środowiska rolniczego, agroekonomia, agronomia
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 31-120 Kraków, al.Mickiewicza 21, p. 224
Telefon, fax: (0-12)633-44-43; (0-12)632-16-20 w.258
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia, agrobiznes, ochrona roślin, przetwórstwo i przechowalnictwo surowców roślinnych, gleboznawstwo i kształtowanie krajobrazu
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 31-120 Kraków, al.Mickiewicza 21, p. 224
Telefon, fax: (0-12)633-44-43; (0-12)632-16-20 w.258
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

 Leszno 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydzial: Instytut Rolnictwa
Specjalizacja: produkcja i zarządzanie w rolnictwie
Typ studiów: dzienne i zaoczne inżynierskie (3,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: biologia lub chemia
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani finaliści olimpiad stopnia centralnego: biologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych i laureaci konkursu "Zielone Dyplomy"
Adres: 64-100 Leszno, Mickiewicza 5
Telefon, fax: (0-65)529-60-60

 Lublin 
Akademia Rolnicza w Lublinie
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia, agroturystyka, kształtowanie i ochrona środowiska rolniczego, ochrona środowiska rolniczego (Instytut Nauk Rolniczych - Zamość)
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, egzamin ustny: biologia
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, chemicznej, matematycznej, ochrony środowiska, wiedzy ekonomicznej, wiedzyekologicznej, ochrony środowiska ZMW
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)445-69-46
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agrobiznes, agronomia, agroturystyka, ochrona środowiska, przechowalnictwo z elementami przetwórstwa prod. rol., zarządzanie w agrobiznesie
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; egzamin pisemny: matematyka, w przypadku studiów zaocznych egzamin ustny: matematyka
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: biologicznej, chemicznej, matematycznej, ochrony środowiska, wiedzy ekonomicznej, wiedzyekologicznej, ochrony środowiska ZMW
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)445-69-46
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; rozmowa kwalifikacyjna z podstaw produkcji rolniczej
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)445-69-46
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: średnia ocen i rozmowa kwalifikacyjna z przygotowania zawodowego kandydata, dyplom inżyniera w zakresie rolnictwa lub kierunku pokrewnego
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)445-69-46
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

 Łomża 
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyzszą, studia są płatne
Adres: 18-400 Łomża, Wojska Polskiego161
Telefon, fax: (0-86)16-94-97

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: ochrona roślin, agrotechnologie i zarządzanie produkcją
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, matematyka lub chemia, j. obcy
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: agrotechnologie i zarządzanie produkcją, doradztwo w agrobiznesie, kształtowanie i architektura zieleni
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów, wynik studiów zawodowych
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: agroturystyka, zarządzanie i marketing w agrobiznesie
Typ studiów: dzienne zawodowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, matematyka lub chemia, j. obcy
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: agroturystyka, zarządzanie i marketing w agrobiznesie
Typ studiów: zaoczne zawodowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów, wynik studiów zawodowych
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Rolnictwa i Kształtowania Środowiska
Specjalizacja: doradztwo w agrobiznesie, agrotechnologia i zarządzanie produkcją, kształtowanie i architektura terenów zieleni
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów, wynik studiów zawodowych
Adres: 10-718 Olsztyn, Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)523-33-16
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Poznań 
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia, ochrona roślin, hodowla roślin i nasiennictwo
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; rozmowa kwalifikacyjna: biologia, chemia lub matematyka
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-93
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia, ochrona roślin, hodowla roślin i nasiennictwo
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera zgodny z wybranym kierunkiem; w przypadku większej od limitu liczby kandydatów: wyniki ukończenia studiów inżynierskich, znajomość j. obcego, znajomość zagadnień kierunkowych
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-93
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia z agrobiznesem
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - 75% limitu - konkurs świadectw, 25% limitu miejsc - konkurs świadectw lub/i rozmowa kwalifikacyjna: biologia, chemia lub matematyka
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-93
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia z agrobiznesem
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom wyższych studiów zawodowych zgodny z wybranym kierunkiem, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników ukończenia studiów inżynierskich i znajomości j. obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości zagadnień kierunkowych wskazanych przez Radę Wydziału
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-93
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

 Radom 
Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu
Specjalizacja: agrobiznes
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 26-600 Radom, Kolejowa 22
Telefon, fax: (0-48)363-70-07

 Siedlce 
Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agrobiznes, agronomia, agroturystyka, ochrona środowiska, przechowalnictwo z elementami przetwórstwa prod. rol., zarządzanie w agrobiznesie
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: średnia ocen końcowej klasyfikacji z biologii, chemii, matematyki i j. obcych; rozmowa kwalifikacyjna: predyspozycje kandydata do studiów na wybranym kierunku
Adres: 08-110 Siedlce, Prusa 14
Telefon, fax: (0-25)643-12-93
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów
Adres: 08-110 Siedlce, Prusa 14
Telefon, fax: (0-25)643-12-93
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

 Sulechów 
Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej w Sulechowie
Specjalizacja: zarządzanie gospodarstwem rolnym
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, j. obcy, biologia lub chemia, z możliwością poprawienia ocen na dodatkowym nie obligatoryjnym egzaminie - do dalszej klasyfikacji uwzględnia się ocenę z egzaminu; kryterium dodatkowe: średnia ocen z egzaminu dojrzałości; limit miejsc 60
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)385-24-12; (0-68)385-20-33

Specjalizacja: zarządzanie gospodarstwem rolnym
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia podania, z preferencją dla osób zatrudnionych w sektorze rolno - spożywczym, limit miejsc 60
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)385-24-12; (0-68)385-20-33

Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem przetwórstwa produktów rolnych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, j. obcy, fizyka lub chemia, z możliwością poprawienia ocen na dodatkowym nie obligatoryjnym egzaminie - do dalszej klasyfikacji uwzględnia się ocenę z egzaminu; kryterium dodatkowe: średnia ocen z egzaminu dojrzałości; limit miejsc 60
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)385-24-12; (0-68)385-20-33

Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem przetwórstwa produktów rolnych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia podania z preferencją dla osób zatrudnionych w sektorze rolno - spożywczym; limit miejsc 60
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)385-24-12; (0-68)385-20-33

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia, agroturyzm, ochrona roślin, rolnictwo ekologiczne
Typ studiów: dzienne magisterskie 5 - letnie (limit miejsc - 150), magisterskie uzupełniające 1,5 - roczne, zaoczne zawodowe inżynierskie 3,5 - letnie (60), zaoczne magisterskie uzupełniające 1,5 - letnie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska, chemia lub fizyka, j. polski, matematyka, j. obcy; uzupełniające: dyplom wyższych studiów zawodowych ze średnia ocen ze studiów nie niższą od 3,3 lub oceną co najmniej dobrą z egzaminu dyplomowego studiów zawodowych
Adres: 71-424 Szczecin, Janosika 8
Telefon, fax: (0-91)422-08-51 w. 323
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia i agrobiznes, biotechnologia rolnicza, nasiennictwo, ochrona roślin, ochrona środowiska rolniczego
Typ studiów: dzienne zawodowe (limit miejsc - 90), dzienne magisterskie (dwustopniowe)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia, chemia lub matematyka
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, matematycznej, chemicznej, ochrony środowiska, wiedzy i umiejętności rolniczych, "Zielone Dyplomy"
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-97-20; (0-22)849-22-51 do 59 w. 22-08
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia i agrobiznes, biotechnologia rolnicza, nasiennictwo, ochrona roślin, ochrona środowiska rolniczego
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, chemia lub fizyka, biologia lub ochrona i kształtowanie środowiska
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, ekologicznej, matematycznej, chemicznej, ochrony środowiska, wiedzy i umiejętności rolniczych, "Zielone Dyplomy"
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-97-20; (0-22)849-22-51 do 59 w. 22-08
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 30), zaoczne magisterskie uzupełniające (20)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich realizujących kierunek Rolnictwo; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-97-20; (0-22)849-22-51 do 59 w. 22-08
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

 Wrocław 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia, ogrodnictwo, agroturystyka, kształtowanie terenów zieleni
Typ studiów: 3,5 - letnie dzienne zawodowe inżynierskie, 1,5 - roczne dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (absolwenci z 1999-2001): biologia lub matematyka, j. obcy, chemia lub fizyka; maturzyści sprzed 1999r. oraz kandydaci chcący podwyższyć oceny z jednego lub więcej przedmiotów - egzamin pisemny: j. obcy; egzamin ustny: biologia, chemia lub matematyka, lub fizyka; studia dzienne magisterskie uzupełniające - dyplom wyższych studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów oraz średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wpisanych do indeksu podczas studiów inżynierskich
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani finaliści olimpiad stopnia centralnego: biologicznej, chemicznej, ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-93
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: agronomia, ogrodnictwo, agroturystyka, kształtowanie terenów zieleni
Typ studiów: zaoczne zawodowe inżynierskie (4 - letnie), zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia lub matematyka, chemia lub fizyka; rozmowa kwalifikacyjna: ogólne wiadomości z podstaw rolnictwa i zainteresowania kandydata; punkty za co najmniej roczny staż pracy; zgodny z obranym kierunkiem; st. zaoczne uzupełniające - dyplom wyższych studiów zawodowych zgodnych z kierunkiem podejmowanych studiów
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-93
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

 Zamość 
Akademia Rolnicza w Lublinie
Wydzial: Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu
Specjalizacja: ochrona środowiska rolniczego
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; egzamin ustny: biologia
Adres: 22-400 Zamość, Szczebrzeska 102
Telefon, fax: (0-84)67-40-30 do 39
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu
Specjalizacja: agrobiznes, agronomia, agroturystyka, ochrona środowiska, przechowalnictwo z elementami przetwórstwa prod. rol., zarządzanie w agrobiznesie
Typ studiów: 4 - letnie zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; egzamin ustny: matematyka
Adres: 22-400 Zamość, Szczebrzeska 102
Telefon, fax: (0-84)67-40-30 do 39
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Instutut Nauk Rolniczych w Zamościu
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: średnia ocen z przebiegu studiów inżynierskich; rozmowa kwalifikacyjna; dyplom inżyniera
Adres: 22-400 Zamość, Szczebrzeska 102
Telefon, fax: (0-84)67-40-30 do 39
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach