Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki rolnicze > Rybactwo  
Kierunki rolnicze
RYBACTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydzial: WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Specjalizacja: Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego.
Typ studiów: dwustopniowe studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia inżynierskie - 3,5 roku (7 semestrów) oraz studia drugiego stopnia magisterskie - 1,5 roku (3 semestry).Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne będzie prowadzona w oparciu o
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28
Telefon, fax: (0-12) 662-40-66; (0 12)633-33-07
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl/zoo/

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Ochrony Środowiska i Rybactwa
Specjalizacja: biotechnologia w hodowli zwierząt, rybactwo śródlądowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, chemia lub matematyka, j. obcy
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjmowani laureaci olimpiad stopnia centralnego: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, ekologicznej, ochrony środowiska, geograficznej i nautologicznej, wiedzy technicznej, konkursu "Zielone Dyplomy", Turnieju Młodych Mistrzów Techniki oraz matury międzynarodowej
Adres: 10-957 Olsztyn, Oczapowskiego 5
Telefon, fax: (0-89)523-34-21
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Ochrony Środowiska i Rybactwa
Specjalizacja: rybactwo śródlądowe
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, chemia lub matematyka, j. obcy
Adres: 10-957 Olsztyn, Oczapowskiego 5
Telefon, fax: (0-89)523-34-21
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Specjalizacja: ichtiologia, ochrona hydrosfery
Typ studiów: dzienne zawodowe inż. (3,5 - letnie), dzienne magisterskie uzupełniajace (1,5 - roczne), zaoczne zawodowe inżynierskie (3,5 - letnie), zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska, chemia lub fizyka, matematyka, j. polski, j. obcy; uzupełniające: dyplom wyższych studiów zawodowych ze średnią ocen ze studiów nie niższą niż 3,3 lub oceną co najmniej dobrą z egzaminu dyplomowego studiów zawodowych
Adres: 71-550 Szczecin, Kazimierza Krolewicza 4
Telefon, fax: (0-91)423-10-61 w. 204
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach