Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki rolnicze > Technika rolnicza i leśna  
Kierunki rolnicze
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Koszalin 
Politechnika Koszalińska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: inżynieria rolnictwa ekologicznego i agrobiznesu; inżynieria żywności; metody i technika ochrony roślin
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka lub biologia, fizyka lub biologia, chemia lub biologia, j. obcy (premiowany egzamin z dwóch przedmiotów: fizyka, chemia, matematyka, biologia na egzaminie maturalnym
Adres: 75-620 Koszalin, Racławicka 15/17
Telefon, fax: (0-94)342-78-81 do 87 w. 330
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: inżynieria rolnictwa ekologicznego i agrobiznesu; inżynieria żywności; metody i technika ochrony roślin
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka lub biologia, fizyka lub biologia, chemia lub biologia, j. obcy (premiowany egzamin z dwóch przedmiotów: fizyka, chemia, matematyka, biologia na egzaminie wstępnym
Adres: 75-620 Koszalin, Racławicka 15/17
Telefon, fax: (0-94)342-78-81 do 87 w. 330
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

 Kraków 
Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Techniki i Energetyki Rolnictwa
Specjalizacja: technika rolnicza
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: fizycznej, informatycznej, matematycznej, Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Technicznej
Adres: 31-149 Kraków, Balicka 104
Telefon, fax: (0-12)637-40-44 w. 59
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Techniki i Energetyki Rolnictwa
Specjalizacja: techniki komputerowe w gospodarce żywnościowej
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści olimpiad centralnych: fizycznej, informatycznej, matematycznej, Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Technicznej
Adres: 31-149 Kraków, Balicka 104
Telefon, fax: (0-12)637-40-44 w. 59
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

 Lublin 
Akademia Rolnicza w Lublinie
Wydzial: Technologii Rolniczej
Specjalizacja: technika rolnicza; technika rolno- spożywcza; technika komputerowa w inżynierii rolniczej; inżynieria żywności, technika motoryzacyjna w rolnictwie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, konkurs świadectw (fizyka, matematyka, j. obcy)
Informacje dodatkowe: Laureaci i finaliści szczebla centralnego olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, chemicznej, fizycznej, informatycznej
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)537-66-32; (0-81)537-68-06
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Technologii Rolniczej
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka, konkurs świadectw (fizyka, matematyka, j. obcy)
Informacje dodatkowe: Laureaci i finaliści szczebla centralnego olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, chemicznej, fizycznej, informatycznej
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)537-66-32; (0-81)537-68-06
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

Wydzial: Technologii Rolniczej
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów inżynierskich w zakresie techniki rolniczej i leśnej; na podstawie złożonych dokumentów, absolwenci studiów inżynierskich kierunków technicznych i rolniczych obowiązani są uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)537-66-32; (0-81)537-68-06
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Nauk Technicznych
Specjalizacja: inżynieria rolnicza
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad: astronomicznej, ekologicznej, chemicznej, matematycznej, fizycznej, informatycznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Konkurs "Zielone dyplomy", Turniej Młodych Mistrzów Techniki i matury międzynarodowej
Adres: 10-736 Olsztyn, Oczapowskiego 11
Telefon, fax: (0-89)523-36-23
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Nauk Technicznych
Specjalizacja: inżynieria rolnicza
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad: astronomicznej, ekologicznej, chemicznej, matematycznej, fizycznej, informatycznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Konkurs "Zielone dyplomy", Turniej Młodych Mistrzów Techniki i matury międzynarodowej
Adres: 10-736 Olsztyn, Oczapowskiego 11
Telefon, fax: (0-89)523-36-23
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Poznań 
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: technika rolnicza, ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie, informatyka w inżynierii rolniczej
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna: fizyka, matematyka lub chemia
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-93
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: technika rolnicza, ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie, informatyka w inżynierii rolniczej
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera w zakresie obranego kierunku studiów, w przypadku większej od limitu liczby kandydatów: wyniki ukończenia studiów inżynierskich, znajomość j. obcego, znajomość zagadnień kierunkowych
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-93
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: technika rolnicza
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, przy przekroczeniu limitu miejsc kandydaci będą kwalifikowani na podstawie konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej: matematyka, fizyka lub chemia
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-93
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: technika rolnicza
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom wyższych studiów zawodowych zgodnych z wybranym kierunkiem; egzamin kierunkowy z przedmiotu wyznaczonego przez Radę Wydziału
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-93
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: technika w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska, zarządzanie i organizacja usług technicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie (5 - letnie), dzienne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne), zaoczne zawodowe inżynierskie (3,5 - letnie), zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: chemia, fizyka, j. polski, matematyka, j. obcy; uzupełniające: dyplom inżyniera (licencjata) ze średnią ocen ze studiów nie niższą od 3,3 lub ocena co najmniej dobra z egzaminu dyplomowego studiów zawodowych
Adres: 71-424 Szczecin, Janosika 8
Telefon, fax: (0-91)422-08-51 w. 323; (0-91)487-60-71 w. 218
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Techniki Rolniczej i Leśnej
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż. 3 -letnie), dzienne magisterskie (dwustopniowe)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: matematycznej, fizycznej, wiedzy technicznej, Wioedzy i Umiejętności Rolniczych, "Zielone dyplomy", wiedzy informatycznej
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)847-23-42; (0-22)847-15-62
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Techniki Rolniczej i Leśnej
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy na temat wybranego kierunku, doświadczeń zawodowych oraz podstawie wiadomości z zakresu fizyki i matematyki
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: matematycznej, fizycznej, wiedzy technicznej, Wioedzy i Umiejętności Rolniczych, "Zielone dyplomy", wiedzy informatycznej
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)847-23-42; (0-22)847-15-62
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Techniki Rolniczej i Leśnej
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera w zakresie techniki rolniczej i leśnej; rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: matematycznej, fizycznej, wiedzy technicznej, Wioedzy i Umiejętności Rolniczych, "Zielone dyplomy", wiedzy informatycznej
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)847-23-42; (0-22)847-15-62
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

 Wrocław 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: inżynieria rolnicza, inżynieria rolno-spożywcza
Typ studiów: 3,5 - letnie dzienne zawodowe (inż.), 1,5 - roczne dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (absolwenci z 1999-2001): biologia lub matematyka, j. obcy, chemia lub fizyka; maturzyści sprzed 1999r. oraz kandydaci chcący podwyższyć oceny z jednego lub więcej przedmiotów - egzamin pisemny: j. obcy; egzamin ustny: biologia, chemia lub matematyka, lub fizyka; studia dzienne magisterskie uzupełniające - dyplom wyższych studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów oraz średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wpisanych do indeksu podczas studiów inżynierskich
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad stopnia centralnego: matematycznej, fizycznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-93
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: inżynieria rolnicza, inżynieria rolno-spożywcza
Typ studiów: 4 - letnie zaoczne zawodowe, 1,5 - roczne zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia lub matematyka, chemia lub fizyka; rozmowa kwalifikacyjna: ogólne wiadomości z podstaw mechanizacji rolnictwa i zainteresowania kandydata; punkty za co najmniej roczny staż pracy zgodny z obranym kierunkiem; st. uzupełniające - dyplom wyższych studiów zawodowych zgodnych z kierunkiem podejmowanych studiów, rozmowa kwalifikacyjna z podstaw mechanizacji rolnictwa
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad stopnia centralnego: matematycznej, fizycznej, Wiedzy Technicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-93
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach