Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki rolnicze > Technologia żywności i żywienie człowieka  
Kierunki rolnicze
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Technologii Żywności
Specjalizacja: technologia żywności
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: chemia lub matematyka
Adres: 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46, pok. 103
Telefon, fax: (0-12)411-93-95; (0-12)411-01-44 w. 564
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

 Lublin 
Akademia Rolnicza w Lublinie
Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: chemia lub matematyka; konkurs świadectw: biologia, chemia, matematyka, j. obcy
Adres: 20-934 Lublin, Akademicka 13
Telefon, fax: (0-81)445-68-85
Adres WWW: http://www.ar.lublin.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Nauki o Żywności
Specjalizacja: biotechnologia żywności; technologia mięsa; technologia mleczarska; technologia produktów roślinnych; żywienie człowieka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, chemia, fizyka, j. obcy
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad: biologicznej, chemicznej, matematycznej, fizycznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu, Ogólnoplskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
Adres: 10-745 Olsztyn, pl. Cieszyński 1
Telefon, fax: (0-89)523-49-83
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Nauki o Żywności
Specjalizacja: kontrola i zarządzanie jakością w gospodarce żywnościowej, zarządzanie i marketing w agrobiznesie
Typ studiów: dzienne zawodowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, chemia, fizyka, j. obcy
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad: biologicznej, chemicznej, matematycznej, fizycznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu, Ogólnoplskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
Adres: 10-745 Olsztyn, pl. Cieszyński 1
Telefon, fax: (0-89)523-49-83
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Nauki o Żywności
Specjalizacja: biotechnologia żywności, kontrola i zarządzanie jakością w gospodarce żywnościowej, technologia mięsa, technologia mleczarska, technologia produktów rolnych, zarządzanie i marketing w agrobiznesie, żywienie człowieka
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów zawodowych tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, wynik studiów zawodowych
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad: biologicznej, chemicznej, matematycznej, fizycznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu, Ogólnoplskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
Adres: 10-745 Olsztyn, pl. Cieszyński 1
Telefon, fax: (0-89)523-49-83
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Nauki o Żywności
Specjalizacja: technologia mięsa, technologia mleczarska, technologia produktów roślinnych, żywienie człowieka, biotechnologia żywności
Typ studiów: zaoczne zawodowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, chemia, fizyka, j. obcy
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad: biologicznej, chemicznej, matematycznej, fizycznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu, Ogólnoplskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
Adres: 10-745 Olsztyn, pl. Cieszyński 1
Telefon, fax: (0-89)523-49-83
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Nauki o Żywności
Specjalizacja: zarządzanie i marketing w gospodarce żywnościowej, biotechnologia żywności, technologia mięsa, technologia mleczarska, technologia produktów roślinnych, żywienie człowieka
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończeni studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku
Informacje dodatkowe: z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci olimpiad: biologicznej, chemicznej, matematycznej, fizycznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o żywieniu, Ogólnoplskiego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
Adres: 10-745 Olsztyn, pl. Cieszyński 1
Telefon, fax: (0-89)523-49-83
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Poznań 
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Technologii Żywności
Specjalizacja: technologia żywności, żywienie człowieka
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna: matematyka lub chemia
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-96
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Technologii Żywności
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: tytuł inżyniera w zakresie obranego kierunku, przy przekroczeniu limitu konkurs dyplomów i znajomość języka obcego
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-96
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Technologii Żywności
Specjalizacja: technologia żywności, żywienie człowieka
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc: 75% limitu - konkurs świadectw, 25% limitu - rozmowa kwalifikacyjna: chemia lub matematyka
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-96
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Technologii Żywności
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom wyższych studiów zawodowych zgodnych z wybranym kierunkiem; egzamin kierunkowy z przedmiot wyznaczonego przez Radę Wydziału
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-96
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności
Specjalizacja: biotechnologia żywności, chłodnictwo i przechowalnictwo, technologia mięsa i drobiu, technologia mleczarska, technologia produktów roślinnych, technologia rybna, towaroznawstwo i ocena jakości, żywienie człowieka
Typ studiów: dzienne zawodowe inżynierskie (3,5 - letnie), dzienne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne), zaoczne zawodowe inżynierskie (3,5 - letnie), zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: biologia, mikrobiologia lub ochrona środowiska, chemia lub fizyka, lub towaroznawstwo, j. polski, matematyka, j. obcy; uzupełniające: dyplom inżyniera (licencjata) ze średnią nie niższą od 3,3 lub ocena co najmniej dobra z egzaminu dyplomowego studiów zawodowych
Adres: 71-550 Szczecin, Kazimierza Królewicza 4
Telefon, fax: (0-91)423-10-61 w. 204
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Technologii Żywności
Specjalizacja: technologia: mleka, mięsa, owoców i warzyw, przemysłu fermentacyjnego, zbóż, przerobu nasion oleistych, koncentratów spożywczych; inżynieria i maszynoznawstwo przemysłu spożywczego; ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: chemia lub matematyka
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, matematycznej, chemicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, wiedzy o żywieniu
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-66-36; (0-22)849-22-51 do 59 w. 21-57
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Technologii Żywności
Specjalizacja: technologia: mleka, mięsa, owoców i warzyw, przemysłu fermentacyjnego, zbóż, przerobu nasion oleistych, koncentratów spożywczych; inżynieria i maszynoznawstwo przemysłu spożywczego; ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego
Typ studiów: zaoczne zawodowe (4 - letnie inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, chemia lub fizyka, biologia lub ochrona i kształtowanie środowiska; rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problematyki związanej z przyszłym zawodem
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, matematycznej, chemicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, wiedzy o żywieniu
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-66-36; (0-22)849-22-51 do 59 w. 21-57
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Technologii Żywności
Specjalizacja: technologia: mleka, mięsa, owoców i warzyw, przemysłu fermentacyjnego, zbóż, przerobu nasion oleistych, koncentratów spożywczych; inżynieria i maszynoznawstwo przemysłu spożywczego; ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów inżynierskich w zakresie technologii żywności; rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, matematycznej, chemicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, wiedzy o żywieniu
Adres: 02-528 Warszawa, Rakowiecka 26/30
Telefon, fax: (0-22)849-66-36; (0-22)849-22-51 do 59 w. 21-57
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Specjalizacja: żywienie człowieka, gospodarstwo domowe
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: dwa przedmioty spośród: matematyka, biologia, chemia
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, matematycznej, chemicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, wiedzy o żywieniu
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-90-41 w. 1118, 1667
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Specjalizacja: żywienie człowieka, gospodarstwo domowe
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kandydata oraz znajomości tematyki realizowanej na wydziale
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, matematycznej, chemicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, wiedzy o żywieniu
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-90-41 w. 1118, 1667
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Specjalizacja: żywienie człowieka, gospodarstwo domowe
Typ studiów: wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kandydata oraz znajomości tematyki realizowanej na wydziale
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, matematycznej, chemicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, wiedzy o żywieniu
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-90-41 w. 1118, 1667
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Specjalizacja: żywienie człowieka, gospodarstwo domowe
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów inżynierskich, średnia ocen ze studiów inżynierskich co najmniej 3,5 rozmowa kwalifikacyjna w przypadku większej liczby kandydatów niż limit miejsc
Informacje dodatkowe: z egzaminów stępnych zwolnieni będą kandydaci posiadający miedzynarodową maturę wydaną przez Biuo Międzynarodowej Matury w Genewie oraz laureaci olimpiad: biologicznej, matematycznej, chemicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, wiedzy o żywieniu
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-90-41 w. 1118, 1667
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

 Wrocław 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Technologii Żywności
Specjalizacja: technologia żywności, żywienie człowieka
Typ studiów: 3,5 - letnie dzienne zawodowe (inż.), 1,5 - roczne dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne zawodowe (4 - letnie), zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: studia dzienne: egzamin ustny- dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka; studia zaoczne: konkurs świadectw z dwóch przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, matematyka, studia dzienne magist. uzup.- dyplom wyższych studiów zawodowych na tym samym kierunku, średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wpisanych do indeksu podczas studiów inżynierskich; zaoczne magisterskie uzupełn.- dyplom wyższych studiów zawodowych zgodnych z kierunkiem podejmowanych studiów
Adres: 50-375 Wrocław, Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-06
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach