Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Architektura i urbanistyka  
Kierunki techniczne
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Architektury
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: I etap: test pisemny; II etap: rysunek z natury, rysunek z wyobraźni
Adres: 15-875 Białystok, Krakowska 9
Telefon, fax: (0-85)742-29-29
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Architektury
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy; sprawdzian predyspozycji plastycznych: rysunek martwej natury, rysunek postaci, test z wyobraźni przestrzennej, test wykazujący zainteresowanie kandydata architekturą na przestrzeni dziejów
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-22-02; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Architektury
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian uzdolnień architektonicznych
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 7
Telefon, fax: (0-32)237-12 10; (0-32)237-24-91
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kraków 
Politechnika Krakowska
Wydzial: Architektury
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych; konkurs świadectw dojrzałości z wybranych przedmiotów
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08; (0-12)633-03-00 w. 22-12
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Architektury
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: posiadanie dyplomu co najmniej inżyniera pokrewnego kierunku studiów
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08; (0-12)633-03-00 w. 22-12
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian: matematyka, j. obcy, rysunek (sprawdzian uzdolnień)
Adres: 93-590 Łódź, al. Politechniki 6
Telefon, fax: (0-42)631-35-00
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Architektury
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 30% limitu miejsc na podstawie konkursu świadectw: j. obcy, j. polski, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki, z uwzględnieniem ocen z egzaminu z rysunku; 70% limitu miejsc na podstawie egzaminu pisemnego z matematyki i rysunku
Adres: 61-138 Poznań, Strusia 12
Telefon, fax: (0-61)86-61-253
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Architektury
Typ studiów: wieczorowe i zaoczne zawodowe (dla absolwentów st. magisterskich kierunku budownictwo)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 61-138 Poznań, Strusia 12
Telefon, fax: (0-61)86-61-253
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Architektury
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna polegająca na ocenie zainteresowań zawodowych kandydata, obejmująca sprawdzian znajomości przynajmniej jednego j. obcego na poziomie średnio zaawansowanym
Adres: 61-138 Poznań, Strusia 12
Telefon, fax: (0-61)86-61-253
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Wydział Budownictwa i Architektury
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z rysunku odręcznego (rysunek z natury, test wyobraźni przestrzennej, rysunek z wyobraźni); konkurs świadectw - matematyka, historia, j. polski, j. obcy
Adres: 70-311 Szczecin, al. Piastów 50
Telefon, fax: (0-91)434-79-90; (0-91)449-42-21
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Wydział Budownictwa i Architektury
Typ studiów: wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: egzamin z rysunku odręcznego; konkurs świadectw - matematyka, historia, j. polski, j. obcy
Adres: 70-311 Szczecin, al. Piastów 50
Telefon, fax: (0-91)434-79-90; (0-91)449-42-21
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Wydział Budownictwa i Architektury
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wg kolejności zgłoszeń; dyplom studiów wyższych na ww. kierunku i tytuł inż.
Adres: 70-311 Szczecin, al. Piastów 50
Telefon, fax: (0-91)434-79-90; (0-91)449-42-21
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Architektury
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe inż.
Kryteria przyjęć: na podst odrębnego niż na pozostałe kierunki studiów w tej uczelni sprawdzianu kwalifikacyjnego obejmującego: rysunek z wyobraźni z elementami geometrii i matematyki; test zdolności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej i wszechstronności zainteresowań; zadanie ujawniające zdolności komponowania przestrzeni; liczba miejsc: studia dzienne - 75, wieczorowe - 100)
Adres: 00-659 Warszawa, Koszykowa 55
Telefon, fax: (0-22)628-28-87; (0-22)660-52-24
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-969 Warszawa, Andrutowa 13a
Telefon, fax: (0-22)648-80-62 do 63

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Architektury
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości oraz egzamin z rysunku odręcznego
Adres: 50-317 Wrocław, Prusa 53/55
Telefon, fax: (0-71)320-62-30
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach