Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Inżynieria materiałowa  
Kierunki techniczne
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Częstochowa 
Politechnika Częstochowska
Wydzial: Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Specjalizacja: inżynieria powierzchni, materiały funkcjonalne, materiały i handel, materiały metaliczne
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe (inż)
Kryteria przyjęć: 75% limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy; 15% limitu miejsc - test pisemny z matematyki i fizyki; 10% - na podstawie egzaminu wstępnego połączonego z egzaminem dojrzałości
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 19
Telefon, fax: (0-34)325-07-13
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-13-45; (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: 5% limitu miejsc- egzamin pisemny: matematyka, fizyka, j. obcy; 95% limitu- konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-17-16; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Katowice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki; kwalifikacja na egzaminie dojrzałości
Adres: 40-019 Katowice, Krasińskiego 8
Telefon, fax: (0-32)255-20-83
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu
Typ studiów: wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: wstęp wolny, w przypadku przekroczenia limitu miejsc- konkurs świadectw
Adres: 40-019 Katowice, Krasińskiego 8
Telefon, fax: (0-32)255-20-83
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 40-019 Katowice, Krasińskiego 8
Telefon, fax: (0-32)255-20-83
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Specjalizacja: inżynieria materiałowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki lub fizyki lub chemii; o przyjęciu decyduje suma punktów z testu i punktów za oceny na świadectwie dojrzałości
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-38-69; (0-12)617-26-39
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Specjalizacja: inżynieria materiałowa
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inz)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-38-69; (0-12)617-26-39
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Specjalizacja: inżynieria materiałowa
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; ranking średnich ocen ze studiów I stopnia
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-35-35
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Specjalizacja: inżynieria materiałowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki lub fizyki lub chemii
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-35-35
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Specjalizacja: inżynieria materiałowa
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (zaoczne zawod.); rozmowa kwalifikacyjna (zaoczne magist. uzup.)
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-35-35
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Metali Nieżelaznych
Specjalizacja: inżynieria materiałowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki lub fizyki lub chemii
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-26-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Metali Nieżelaznych
Specjalizacja: inżynieria materiałowa
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-26-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: materiały konstrukcyjne; zarządzanie jakością
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie dojrzałości
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08; (0-12)633-03-00 w. 22-12
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: inżynieria materiałowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, lub chemia, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-924 Łódź, Stefanowskiego 1/15
Telefon, fax: (0-42)631-22-00; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Chemiczny
Specjalizacja: materiały polimerowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, lub chemia, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-543 Łódź, Żeromskiego 116
Telefon, fax: (0-42)636-47-03; (0-42)636-61-58
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 85% limitu miejsc - konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki; 15% limitu - na podstawie egzaminu pisemnego z matematyki, i do wyboru: fizyki lub informatyki, lub j. obcego
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-352
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów lub, jeżeli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-352
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Rzeszów 
Politechnika Rzeszowska
Wydzial: Chemiczny
Specjalizacja: inżynieria metali i stopów; inżynieria materiałów organicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, matematyka, fizyka lub chemia
Adres: 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6
Telefon, fax: (0-17)854-36-55 w. 270, 520
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: przetwórstwo tworzyw sztucznych; opakowania; materiały funkcjonalne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. polski, j. obcy; punkty referencyjne dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z matematyki, fizyki lub chemii
Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 19
Telefon, fax: (0-91)448-07-17; (0-91)449-45-50
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Inżynierii Materiałowej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian z matematyki, fizyki lub chemii, liczba miejsc - 100
Adres: 02-507 Warszawa, Wołoska 141
Telefon, fax: (0-22)849-99-35
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Podstawowych Problemów techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-22)660-76-60; (0-22)660-72-47
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-35- 98
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach