Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Inżynieria środowiska  
Kierunki techniczne
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: inżynieria komunalna, urządzenia i instalacje sanitarne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - konkurs świadectw, uwzględniający sumę ocen z matematyki (matura i świadectwo końcowej kwalifikacji) oraz dwie oceny spośród: fizyki, biologii i chemii; 50% - sprawdzian kwalifikacyjny: matematyka, fizyka, biologia lub chemia
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45e
Telefon, fax: (0-85)742-84-06; (0-85)742-20-41 w. 330, 341
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: urządzenia sanitarne
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku przekroczenia limitu miejsc- konkurs świadectw na zasadach analogicznych jak na studiach dziennych
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45e
Telefon, fax: (0-85)742-84-06; (0-85)742-20-41 w. 330, 341
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

 Bielsko-Biała 
Politechnika Łódzka - Filia w Bielsku-Białej
Wydzial: Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska
Specjalizacja: inżynieria ochrony środowiska, monitoring i metody komputerowe
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, lub chemia, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Fabryczny 5
Telefon, fax: (0-33)812-23-83
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: monitoring środowiska, urządzenia sanitarne
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.) - limit miejsc - 130
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy
Adres: 85-791 Bydgoszcz, Kaliskiego 7
Telefon, fax: (0-52)340-85-19; (0-52)340-85-32
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Politechnika Częstochowska
Wydzial: Inżynierii i Ochrony Środowiska
Specjalizacja: inżynieria energii, ogrzewnictwo, wentylacja i ochrony atmosfery; zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, urządzenia sanitarne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 80% limitu miejsc- konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy; 10% limitu miejsc- test pisemny z matematyki i fizyki; 10%- na podstawie egzaminu wstępnego połączonego z egzaminem dojrzałości
Adres: 42-200 Częstochowa, Dąbrowskiego 69
Telefon, fax: (0-34)325-04-62
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wydzial: Inżynierii i Ochrony Środowiska
Specjalizacja: inżynieria energii, ogrzewnictwo, wentylacja i ochrony atmosfery; zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, urządzenia sanitarne
Typ studiów: zaoczne zawodowe, wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Dąbrowskiego 69
Telefon, fax: (0-34)325-04-62
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: technika ochrony środowiska; technika inżynierii środowiska; techniki ekologiczne; techniki budowlane
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-13-22; (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Inżynierii Środowiska i Energetyki
Specjalizacja: inżynieria i ochrona środowiska
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny; w przypadku przekroczenia limitu miejsc- konkurs dyplomów; o przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli studia inżynierskie na kierunku inżynieria środowiska lub inżynieria i ochrona środowiska
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-16-84
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska i Energetyki
Specjalizacja: inżynieria i ochrona środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-16-84
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska i Energetyki
Specjalizacja: inżynieria i ochrona środowiska
Typ studiów: wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-16-84
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kielce 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydzial: Budownictwa Lądowego
Specjalizacja: inżynieria komunalna; zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. obcy lub egzamin pisemny: matematyka dla kandydatów, którzy nie uzyskają wymaganej ilości punktów w konkursie świadectw
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-45-41
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

Wydzial: Budownictwa Lądowego
Specjalizacja: inżynieria komunalna; zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów w kolejności zgłoszeń; dyplom inżyniera inżynierii środowiska
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-45-41
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

 Koszalin 
Politechnika Koszalińska
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: ogrzewnictwo, ciepłownictwo i wentylacja; sieci i instalacje sanitarne; ochrona i kształtowanie środowiska; technologia wody, ścieków i odpadów
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia lub biologia, j. obcy, premiowanie egzaminu z matematyki i/lub fizyki na egzaminie maturalnym
Adres: 75-620 Koszalin, Racławicka 15/17
Telefon, fax: (0-94)342-78-81 do 87, w. 305
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia lub biologia, j. obcy, premiowanie egzaminu z matematyki i/lub fizyki na egzaminie maturalnym
Adres: 75-620 Koszalin, Racławicka 15/17
Telefon, fax: (0-94)342-78-81 do 87, w. 305
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Górniczy
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż)
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny: matematyka
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-50; (0-12) 617-21-15
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Górniczy
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-50; (0-12) 617-21-15
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Specjalizacja: geofizyka środowiska; geologia i geochemia środowiska; gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem geologicznym; geoturystyka; ochrona wód i geotechnika środowiska; ochrona środowiska w geologii naftowej i geochemii
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki; preferencje dla laureatów i finalistów międzyszkolnych zawodów matematycznych, geologicznych i geograficznych
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-23-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Specjalizacja: geofizyka środowiska; geologia i geochemia środowiska; gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem geologicznym; geoturystyka; ochrona wód i geotechnika środowiska; ochrona środowiska w geologii naftowej i geochemii
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-23-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Geodezji Górniczej i Inżynierii środowiska
Specjalizacja: ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu, ochrona środowiska w przemyśle
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-22-68
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Inżynierii Środowiska i Geodezji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 24/28
Telefon, fax: (0-12)633-11-70; (0-12)633-23-55 w. 328, 334
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska i Geodezji
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 24/28
Telefon, fax: (0-12)633-11-70; (0-12)633-23-55 w. 328, 334
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska i Geodezji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 24/28
Telefon, fax: (0-12)633-11-70; (0-12)633-23-55 w. 328, 334
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Politechnika Krakowska
Wydzial: Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: geotechnika w inżynierii środowiska i ochronie powierzchni Ziemi; inżynieria wodna i zarządzanie zasobami wodnymi; ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza i termiczna utylizacja odpadów; zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; dodatkowe punkty dla absolwentów klas mat.- fiz. LO
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-55-71; (0-12)633-03-00 w. 28-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: geotechnika w inżynierii środowiska i ochronie powierzchni Ziemi; inżynieria wodna i zarządzanie zasobami wodnymi; ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza i termiczna utylizacja odpadów; zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.),
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-55-71; (0-12)633-03-00 w. 28-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: geotechnika w inżynierii środowiska i ochronie powierzchni Ziemi; inżynieria wodna i zarządzanie zasobami wodnymi; ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza i termiczna utylizacja odpadów; zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów inżynierskich; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-55-71; (0-12)633-03-00 w. 28-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: urządzenia cieplne, zdrowotne i oczyszczalnie powietrza, zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), zaoczne (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, lub chemia, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 93-590 Łódź, al. Politechniki 6
Telefon, fax: (0-81)538-14-56
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Specjalizacja: ochrona atmosfery, biotechnologia środowiska, aparaty i urządzenia ochrony środowiska, analityka w ochronie środowiska, bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne i zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, lub chemia, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska 6
Telefon, fax: (0-42)631-37-41; (0-42)636-61-58
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Nauk Technicznych
Specjalizacja: inżynieria sanitarna
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy - do wyboru angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Adres: 10-736 Olsztyn, Oczapowskiego 11
Telefon, fax: (0-89)523-34-76
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny; kryterium dodatkowe: ocena z matematyki, średnia ocen z j. polskiego, chemii, geografii i historii; preferencje dla absolwentów klas mat.- fiz., mat.- inform., inform.- menedż.; zaoczne magist. uzup.- ocena na dyplomie ukończenia studiów zawodowych oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 45-233 Opole, Mikołajczyka 5
Telefon, fax: (0-33)812-23-83
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

Uniwersytet Opolski
Wydzial: Matematyki, Fizyki i Chemii
Typ studiów: dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z ogólnych problemów ochrony środowiska
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 22 07 do 09
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Płock 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Specjalizacja: urządzenia sanitarne
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 09-400 Płock, Łukasiewicza 17
Telefon, fax: (0-24)262-74-94
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

 Poznań 
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Melioracji i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: inżynieria wodna i sanitarna wsi; melioracje i kształtowanie środowiska rolniczego; kształtowanie środowiska rolniczego
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-03
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Melioracji i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: inżynieria wodna i sanitarna wsi; melioracje i kształtowanie środowiska rolniczego; kształtowanie środowiska rolniczego
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla kandydatów z tytułem inżyniera w zakresie obranego kierunku - wstęp wolny; w przypadku większej od limitu liczby kandydatów: wyniki ukończenia studiów inżynierskich, znajomość zagadnień kierunkowych
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-03
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Melioracji i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: inżynieria wodna i sanitarna wsi; melioracje i kształtowanie środowiska rolniczego; kształtowanie środowiska rolniczego
Typ studiów: zaoczne zawodowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: wstęp wolny; w przypadku przekroczenia limitu miejsc - kandydaci do 75% podstawowego limitu miejsc będą kwalifikowani nz podstawie konkursu świadectw dojrzałości, a pozostali na podstawie konkursu świadectw dojrzałości lub/i rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem zasad rekrutacji obowiązujących na studia dzienne
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-03
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Melioracji i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: inżynieria wodna i sanitarna wsi; melioracje i kształtowanie środowiska rolniczego; kształtowanie środowiska rolniczego
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera na kierunku zgodnym lub pokrewnym z wybranym kierunkiem studiów magisterskich oraz zdanie egzaminu z przedmiotu kierunkowego, wyznaczonego przez radę wydziału, z wynikiem co najmniej dobrym
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-71-03
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Politechnika Poznańska
Wydzial: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza, zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 5
Telefon, fax: (0-61)66-52-410
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Rzeszów 
Politechnika Rzeszowska
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: urządzenia sanitarne
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw uwzględniający oceny z matematyki, fizyki, j. polskiego, historii, j. obcego nowożytnego
Adres: 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6
Telefon, fax: (0-17)854-35-65 w. 248
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: inżynieria komunalna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw uwzględniający oceny z matematyki, fizyki, j. polskiego, historii, j. obcego nowożytnego
Adres: 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6
Telefon, fax: (0-17)854-35-65 w. 248
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen z dyplomu studiów licencjackich
Adres: 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6
Telefon, fax: (0-17)854-35-65 w. 248
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: inżynieria środowiska morskiego; inżynieria środowiska w energetyce i transporcie; inżynieria środowiska wód i gruntów
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 19
Telefon, fax: (0-91)448-07-17; (0-91)449-45-50
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: systemy i techniki ochrony środowiska; zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów; inżynieria wodna; ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja; inżynieria gazownictwa; inżynieria ochrony środowiska; inżynieria sanitarna i wodna; zarządzanie, systemy i informacja w ochronie środowiska, inżynieria komunalna
Typ studiów: dzienne magisterskie ( limit miejsc - 350), dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.) (30), wieczorowe zawodowe (inż.) (75), zaoczne magisterskie uzupełniające (30)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 00-653 Warszawa, Nowowiejska 20
Telefon, fax: (0-22)621-45-60
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Specjalizacja: ekologiczne problemy techniki cieplnej
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 24
Telefon, fax: (0-22)621-53-10
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Inżynierii i Kształtowania
Typ studiów: dzienne zawodowe i dzienne magisterskie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub fizyka lub chemia
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-90-41 w. 10-30; (0-22)847-24-53
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Inżynierii i Kształtowania
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 45)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów inżynierskich; średnia ocen ze studiów inżynierskich ( min 3,5)
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-90-41 w. 10-30; (0-22)847-24-53
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Inżynierii i Kształtowania
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inżynierskie) - limit miejsc - 75 (Warszawa), 60 (Sierpc)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca przyszłego zawodu kandydata oraz ogólnej problematyki inżynierii środowiska
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-90-41 w. 10-30; (0-22)847-24-53
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Inżynierii i Kształtowania
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 45)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku inżynieria środowiska i ochrona środowiska; rozmowa kwalifikacyjna; średnia ocen ze studiów
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-90-41 w. 10-30; (0-22)847-24-53
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

 Wrocław 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Melioracji i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: inżynieria wodna i sanitarna wsi; inżynieria melioracyjna i ochrona środowiska
Typ studiów: dzienne zawodowe 3,5 - letnie, dzienne magisterskie uzupełniające 5 - letnie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (absolwenci z lat 1999-2001): j. obcy, matematyka, fizyka lub chemia; egzamin pisemny (dotyczy absolwentów sprzed 1999r. oraz kandydatów, którzy chcą uzyskać wyższą ocenę niż na świadectwie): j. obcy; egzamin ustny: matematyka, fizyka lub chemia (dzienne zawodowe); dyplom wyższych studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku, średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wpisanych do indeksu podczas studiów inżynierskich (dzienne magist. uzup.)
Adres: 50-365 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24
Telefon, fax: (0-71)320-55-10
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Wydzial: Melioracji i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: inżynieria wodna i sanitarna wsi; inżynieria melioracyjna i ochrona środowiska
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy; dla kandydatów chcących uzyskać wyższą ocenę niż na świadectwie: egzamin pisemny (j. obcy) i ustny (fizyka, matematyka lub chemia), punkty za co najmniej roczny staż pracy zgodny z obranym kierunkiem - zaoczne zawodowe; zaoczne magist. uzup.- dyplom wyższych studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku
Adres: 50-365 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24
Telefon, fax: (0-71)320-55-10
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Politechnika Wrocławska
Wydzial: Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-25-55
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

 Zielona Góra 
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, a w przypadku braku oceny z fizyki - chemia, kryterium dodatkowe: ocena z j. polskiego i j. obcego, dodatkowe punkty z tytułu wyboru na egzaminie maturalnym matematyki i fizyki
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)325-48-31 w. 321, 418
Adres WWW: http://www.pz.zgora.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: absolwenci studiów zawodowych kier.inżynieria środowiska; na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)325-48-31 w. 321, 418
Adres WWW: http://www.pz.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach