Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Mechanika i budowa maszyn  
Kierunki techniczne
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; suma ocen - ocena z matematyki z egzaminu dojrzałości oraz końcowej klasyfikacji i dwie oceny do wyboru spośród: fizyki, chemii, j. obcego
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45c
Telefon, fax: (0-85)742-15-41; (0-85)742-20-41 w. 460
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc: konkurs świadectw dojrzałości - matematyka, fizyka
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45c
Telefon, fax: (0-85)742-15-41; (0-85)742-20-41 w. 460
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym; na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45c
Telefon, fax: (0-85)742-15-41; (0-85)742-20-41 w. 460
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

 Bielsko-Biała 
Politechnika Łódzka - Filia w Bielsku-Białej
Wydzial: Budowy Maszyn
Specjalizacja: samochody i ciągniki, silniki techniczno-informatyczne, wytwarzanie maszyn wspomaganych techniką komputerową (inż.)
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające, wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu miejsc - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Findera 3
Telefon, fax: (0-33)815-70-61 do 65 w. 224
Adres WWW: http://www.pb.bielsko.pl

 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: technologia maszyn; maszyny i urządzenia rolnicze; maszyny i urządzenia prz. chem. i spoż.; eksploatacja maszyn i pojazdów; samochody i ciągniki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; warunek - średnia ocen z wymienionych przedmiotów min. 3,0; zaoczne magist. uzup.- wg kolejności zgłoszeń, dyplom ukończenia studiów zawodowych z tytułem inżyniera w zakresie zgodnym z kierunkiem
Adres: 85-791 Bydgoszcz, Kaliskiego 7
Telefon, fax: (0-52)340-80-70
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Politechnika Częstochowska
Wydzial: Budowy Maszyn
Specjalizacja: inżynieria biomedyczna i sprzęt rehabilitacyjny, inżynieria cieplna, inżynieria energii, maszyny i urządzenia energetyczne, maszyny technologiczne i systemy produkcyjne, mechanika komputerowa, samochody i pojazdy specjalne, techniki wytwarzania, technologia maszyn i automatyzacja, zarządzanie produkcją i sterowanie jakością
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy; 20% - test pisemny z matematyki i fizyki; 30% egzamin wstępny połączony z egzaminem maturalnym
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 21
Telefon, fax: (0-34)325-05 61; (0-34)325-05-04
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wydzial: Budowy Maszyn
Specjalizacja: inżynieria biomedyczna i sprzęt rehabilitacyjny, inżynieria cieplna, inżynieria energii, maszyny i urządzenia energetyczne, maszyny technologiczne i systemy produkcyjne, mechanika komputerowa, samochody i pojazdy specjalne, techniki wytwarzania, technologia maszyn i automatyzacja, zarządzanie produkcją i sterowanie jakością
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 21
Telefon, fax: (0-34)325-05 61; (0-34)325-05-04
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wydzial: Budowy Maszyn
Specjalizacja: inżynieria biomedyczna i sprzęt rehabilitacyjny, inżynieria cieplna, inżynieria energii, maszyny i urządzenia energetyczne, maszyny technologiczne i systemy produkcyjne, mechanika komputerowa, samochody i pojazdy specjalne, techniki wytwarzania, technologia maszyn i automatyzacja, zarządzanie produkcją i sterowanie jakością
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 21
Telefon, fax: (0-34)325-05 61; (0-34)325-05-04
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: 95% limitu miejsc - konkurs świadectw (matematyka, fizyka, j. obcy); 5% limitu miejsc - egzamin pisemny z matematyki, fizyki i j. obcego
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-16-86; (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: zaoczne zawodowe, zaoczne zawodowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-16-86; (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gdynia 
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: studia dzienne- eksploatacja siłowni okrętowych, technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych; studia zaoczne zawodowe- eksploatacja siłowni okrętowych, eksploatacja instalacji przemysłowych; wieczorowe- inżynieria i zarządzanie remontami w okrętnictwie
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe, wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: dzienne- konkurs świadectw: uwzględnia się oceny z 12 przedmiotów, w tym trzech preferowanych: matematyka, fizyka, j. obcy, pięciu przedmiotów dodatkowych - j. polski, chemia, historia, geografia, przedmiot zawodowy (najlepsza ocena) lub zajęcia praktyczne, czterech z najlepszymi ocenami z przedmiotów pozostałych oraz praktyczny sprawdzian predyspozycji do pracy na morzu; zaoczne: wg kolejności zgłoszeń
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-89-97
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Inżynierii Środowiska i Energetyki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: dzienne - sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości; wieczorowe - konkurs świadectw
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-16-84
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska i Energetyki
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-16-84
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Mechaniczny, Technologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: dzienne- sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości; wieczorowe- wstęp wolny; w przypadku przekroczenia limitu miejsc- konkurs świadectw
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18a
Telefon, fax: (0-32)237-24-20; (0-32)237-16-10
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Mechaniczny, Technologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny dla absolwentów studiów dziennych inżynierskich z odpowiednich wydziałów, którzy ukończyli studia w latach 2000/2001; dla pozostałych - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18a
Telefon, fax: (0-32)237-24-20; (0-32)237-16-10
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Mechaniczny, Technologiczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18a
Telefon, fax: (0-32)237-24-20; (0-32)237-16-10
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kielce 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydzial: Mechatroniki i Budowy Maszyn
Specjalizacja: zarządzanie i eksploatacja; technika uzbrojenia; technologia maszyn; zastosowania informatyki; samochody i ciągniki; technologie laserowe i plazmowe; podstawowe problemy techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy lub egzamin pisemny: matematyka dla kandydatów, którzy w konkursie świadectw nie uzyskają wymaganej ilości punktów
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-44-92
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

Wydzial: Mechatroniki i Budowy Maszyn
Specjalizacja: zarządzanie i eksploatacja; technika uzbrojenia; technologia maszyn; zastosowania informatyki; samochody i ciągniki; technologie laserowe i plazmowe; podstawowe problemy techniki
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów (zaoczne zawodowe); wg łącznej liczby punktów otrzymanych z sumy: 2 x średnia ocen ze studiów zawodowych oraz wyniku uzyskanego na dyplomie inżyniera mechanika lub rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu programu nauczania studiów zawodowych (zaoczne magist. uzupełn.)
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-44-92
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

 Koszalin 
Politechnika Koszalińska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: komputerowe wspomaganie procesów wytwarzania; ekotechnika; inżynierskie zastosowania komputerów; eksploatacja i marketing pojazdów samochodowych; maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego; mechanika precyzyjna; nauczyciel techniki i informatyki; zarządzanie i technika rolnicza; zarządzanie i marketing w budowie i eksploatacji maszyn; maszyny robocze; energetyka cieplna; inżynieria i zarządzanie, mechatronika; systemy sterowania komputerowego, nowoczesne materiały i ich technologie
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. obcy, z premiowaniem osób, które na egzaminie maturalnym zdawały matematykę lub fizykę; na specjalność: inżynierskie zastosowanie komputerów - test sprawdzający predyspozycje kandydata do studiowania na tej specjalności
Adres: 70-620 Koszalin, Racławicka 15/17
Telefon, fax: (0-94)342-78-81 do 87 w. 330
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: komputerowe wspomaganie procesów wytwarzania; ekotechnika; inżynierskie zastosowania komputerów; eksploatacja i marketing pojazdów samochodowych; maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego; mechanika precyzyjna; nauczyciel techniki i informatyki; zarządzanie i technika rolnicza; zarządzanie i marketing w budowie i eksploatacji maszyn; maszyny robocze; energetyka cieplna; inżynieria i zarządzanie, mechatronika; systemy sterowania komputerowego, nowoczesne materiały i ich technologie
Typ studiów: zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (matematyka, fizyka, chemia, j. obcy); premiowanie egzaminu z matematyki i/lub fizyki na egzaminie maturalnym
Adres: 70-620 Koszalin, Racławicka 15/17
Telefon, fax: (0-94)342-78-81 do 87 w. 330
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Specjalizacja: automatyka i metrologia; eksploatacja maszyn i pojazdów; mechanika komputerowa; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; urządzenia ochrony środowiska; wibroakustyka i inżynieria dźwięku; technologia maszyn, maszyny i urządzenia techniczne; maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego; transport linowy
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-30-50; (0-12)633-81-00 w. 30-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Specjalizacja: automatyka i metrologia; eksploatacja maszyn i pojazdów; mechanika komputerowa; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; urządzenia ochrony środowiska; wibroakustyka i inżynieria dźwięku; technologia maszyn, maszyny i urządzenia techniczne; maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego; transport linowy
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-30-50; (0-12)633-81-00 w. 30-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Specjalizacja: automatyka i metrologia; eksploatacja maszyn i pojazdów; mechanika komputerowa; systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; urządzenia ochrony środowiska; wibroakustyka i inżynieria dźwięku; technologia maszyn, maszyny i urządzenia techniczne; maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego; transport linowy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-30-50; (0-12)633-81-00 w. 30-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: aparatura i instalacje przemysłowe; eksploatacja pojazdów samochodowych; inżynieria medyczna, mechanika komputerowa; modelowanie i monitoring maszyn; pojazdy szynowe; samochody i ciągniki; silniki spalinowe; systemy i urządzenia energetyki cieplnej; urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne; zaawansowane technologie w budowie maszyn; zastosowanie informatyki w budowie maszyn
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; punkty za oceny z matematyki i fizyki dla absolwentów kl. mat.- fiz. LO
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-58-24; (0-12)633-03-00 w. 25-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: aparatura i instalacje przemysłowe; eksploatacja pojazdów samochodowych; inżynieria medyczna, mechanika komputerowa; modelowanie i monitoring maszyn; pojazdy szynowe; samochody i ciągniki; silniki spalinowe; systemy i urządzenia energetyki cieplnej; urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne; zaawansowane technologie w budowie maszyn; zastosowanie informatyki w budowie maszyn
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; punkty za oceny z matematyki i fizyki dla absolwentów kl. mat.- fiz. LO
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-58-24; (0-12)633-03-00 w. 25-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: aparatura i instalacje przemysłowe; eksploatacja pojazdów samochodowych; inżynieria medyczna, mechanika komputerowa; modelowanie i monitoring maszyn; pojazdy szynowe; samochody i ciągniki; silniki spalinowe; systemy i urządzenia energetyki cieplnej; urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne; zaawansowane technologie w budowie maszyn; zastosowanie informatyki w budowie maszyn
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: posiadanie dyplomu inżyniera w zakresie kierunku mechanika i budowa maszyn lub pokrewnego
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-58-24; (0-12)633-03-00 w. 25-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Lublin 
Politechnika Lubelska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego; przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych; samochody i ciągniki; technologia maszyn; budowa śmigłowców; informatyka w inżynierii produkcji
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 40% limitu miejsc - dla poszczególnych specjalności konkurs uwzględniający średnią ocen (co najmniej 4,0) z matematyki, fizyki, j. obcego, pozostały limit - egzamin ustny z matematyki oraz średnia ocen z matematyki, fizyki, j. obcego; z pominięciem ww. laureaci trzech pierwszych miejsc konkursu na najlepsze prace dyplomowe - SIMP Oddz. Wojewódzki Lublin
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 36
Telefon, fax: (0-81)538-11-94
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego; przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych; samochody i ciągniki; technologia maszyn; budowa śmigłowców; informatyka w inżynierii produkcji
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc- konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 36
Telefon, fax: (0-81)538-11-94
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego; przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych; samochody i ciągniki; technologia maszyn; budowa śmigłowców; informatyka w inżynierii produkcji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów I stopnia
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 36
Telefon, fax: (0-81)538-11-94
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: studia dzienne: mechanika stosowana, napęd i sterowanie maszyn, maszyny robocze, włókiennicze, spożywcze chłodnicze i klimatyzacja, papiernicze i poligraficzne, samochody i ciągniki, systemy i urządzenia energetyczne, aparatura i sprzęt medyczny, obrabiarki i obróbka skrawaniem, urządzenia i technologia odlewnictwa, technika i handel, mechatronika; studia zaoczne: systemy i urządzenia energetyczne, samochody i ciągniki, maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego i drzewnego, technologia maszyn
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu miejsc - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-924 Łódź, Stefanowskiego 1/15
Telefon, fax: (0-42)631-22-00; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Specjalizacja: biomedical engineering
Typ studiów: dzienne magisterskie w j. ang. i  franc.
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc- sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu miejsc - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw; egzamin pisemny i ustny z j. angielskiego lub francuskiego
Adres: 90-924 Łódź, Ks. Skorupki 10/12
Telefon, fax: (0-42)631-32-50
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Nauk Technicznych
Specjalizacja: eksploatacja pojazdów i maszyn; maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego; maszyny i urządzenia rolnicze
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy do wyboru (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
Adres: 10-736 Olsztyn, Oczapowskiego 11
Telefon, fax: (0-89)523-34 76
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Nauk Technicznych
Specjalizacja: eksploatacja pojazdów i maszyn; maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego; maszyny i urządzenia rolnicze
Typ studiów: zaoczne zawodowe inż.
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy do wyboru (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
Adres: 10-736 Olsztyn, Oczapowskiego 11
Telefon, fax: (0-89)523-34 76
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny, na studia uzupełniające- posiadanie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich; kryterium dodatkowe: ocena z matematyki, średnia ocen z j. polskiego, chemii, geografii i historii; preferencje dla absolwentów klas mat.- fiz., mat.- inform, inform.- menedż.
Adres: 45-233 Opole, Mikołajczyka 5
Telefon, fax: (0-33)812-23-83
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

 Płock 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Specjalizacja: inżynieria przedsiębiorczości, maszyny i urządzenia przemysłowe, spożywcze i chemiczne, syntezy mechaniczne i automatyzacja
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka)
Adres: 09-400 Płock, Łukasiewicza 17
Telefon, fax: (0-24)262-74-94
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Specjalizacja: eksploatacja i diagnostyka maszyn, mechanika komputerowa konstrukcji, mechatronika, procesy i systemy produkcji, projektowanie i konstruowanie maszyn, technologia maszyn, technologia przetwarzania materiałów
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: 85% limitu miejsc - konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, wstęp do informatyki, fizyka, chemia; 15% limitu miejsc- na podstawie egzaminu pisemnego z matematyki; do wyboru: fizyki lub informatyki, lub j. obcego
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-362
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Specjalizacja: eksploatacja i diagnostyka maszyn, mechanika komputerowa konstrukcji, mechatronika, procesy i systemy produkcji, projektowanie i konstruowanie maszyn, technologia maszyn, technologia przetwarzania materiałów, technologia maszyn Kaliszz)
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów lub (jeżeli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc) konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-362
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Specjalizacja: technologia maszyn
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: zainteresowania zawodowe kandydata obejmująca jednocześnie sprawdzian znajomości przynajmniej jednego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-362
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Specjalizacja: samochody i ciągniki
Typ studiów: wieczorowe zawodowe (Kalisz)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: zainteresowania zawodowe kandydata z uwzględnieniem ocen na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: j. obcy, j. polski, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-362
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Maszyn Roboczych i Pojazdów
Specjalizacja: maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego, maszyny robocze, pojazdy szynowe, samochody i ciągniki, silniki spalinowe, technika cieplna
Typ studiów: zaoczne zawodowe (Kalisz, Pleszew), zaoczne uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów lub (jeżeli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc) konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-357
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: technologie artystyczne
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; egzamin praktyczny z rysunku odręcznego oraz rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 29
Telefon, fax: (0-48)361-76-00

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: technologie artystyczne
Typ studiów: zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; dyplom inżyniera mechanika
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 29
Telefon, fax: (0-48)361-76-00

 Rzeszów 
Politechnika Rzeszowska
Wydzial: Budowy Maszyn i Lotnictwa
Specjalizacja: lotnictwo, organizacja i zarządzanie w przemyśle, pojazdy samochodowe; mechatronika; europejskie studia mechaniczne EMES (rekrutacja po I roku studiów), komputerowe wspomaganie procesów technologicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw z uwzględnieniem ocen z matematyki, fizyki, j. polskiego, historii, j. obcego nowożytnego
Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy 8
Telefon, fax: (0-17)854-31-16 w. 205, 441, 510

Wydzial: Budowy Maszyn i Lotnictwa
Specjalizacja: awionika (pilotaż); organizacja i zarządzanie w przemyśle; pojazdy samochodowe; mechatronika; komputerowe wspomaganie procesów technologicznych
Typ studiów: zaoczne inżynierskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. polski, historia, j. obcy nowożytny
Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy 8
Telefon, fax: (0-17)854-31-16 w. 205, 441, 510

Wydzial: Budowy Maszyn i Lotnictwa
Specjalizacja: pojazdy samochodowe, organizacja i zarządzanie w przemyśle, mechatronika, komputerowe wspomaganie procesów technologicznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów licencjackich
Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy 8
Telefon, fax: (0-17)854-31-16 w. 205, 441, 510

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie maszyn, automatyzacja procesów wytwarzania, systemy i urządzenia energetyczne, eksploatacja pojazdów i maszyn, organizacja produkcji, technologia maszyn, inżynieria spawalnictwa, eksploatacja pojazdów samochodowych, eksploatacja silników spalinowych, eksploatacja maszyn i urządzeń cieplnych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, punkty preferencyjne dla kandydatów, którzy zdawali matematykę i fizykę na egzaminie maturalnym
Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 19
Telefon, fax: (0-91)448-07-17; (0-91)449-45-50
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie maszyn, automatyzacja procesów wytwarzania, systemy i urządzenia energetyczne, eksploatacja pojazdów i maszyn, organizacja produkcji, technologia maszyn, inżynieria spawalnictwa, eksploatacja pojazdów samochodowych, eksploatacja silników spalinowych, eksploatacja maszyn i urządzeń cieplnych
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 19
Telefon, fax: (0-91)448-07-17; (0-91)449-45-50
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, komputerowo wspomagane projektowanie maszyn, automatyzacja procesów wytwarzania, systemy i urządzenia energetyczne, eksploatacja pojazdów i maszyn, organizacja produkcji, technologia maszyn, inżynieria spawalnictwa, eksploatacja pojazdów samochodowych, eksploatacja silników spalinowych, eksploatacja maszyn i urządzeń cieplnych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów zawodowych na kierunku mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym; średnia ocen ze studiów zawodowych
Adres: 70-310 Szczecin, Sikorskiego 37
Telefon, fax: (0-91)434-09-26
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
Typ studiów: dzienne magisterskie, 4 -letnie dzienne zawodowe (inż), zaoczne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, dodatkowe punkty za oceny z matematyki, fizyki i j. obcych oraz rozmowa kwalifikacyjna i praktyka przygotowawcza; absolwenci LO Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu - na podstawie skierowań ze szkół; bez postępowania rekrutacyjnego po spełnieniu wymagań zdrowotnych i zaliczeniu praktyki przygotowawczej- zdobywcy dziesięciu pierwszych miejsc w niżej wymienionych konkursach szkół ponadpodstawowych na poziomie wojewódzkim i wyższym: międzyszkolne zawody matematyczne, międzyszkolny turniej fizyczny, turniej młodych mistrzów techniki, olimpiada wiedzy technicznej oraz finaliści Olimpiady Wiedzy o Morzu
Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1-2
Telefon, fax: (91)434-75-23
Adres WWW: http://www.wsm.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Inżynierii Produkcji
Specjalizacja: technologia maszyn; maszyny technologiczne; uzbrojenie; inżynieria produkcji (wydzielona od i roku); technologia maszyn i systemy CAD/CAM
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka)
Adres: 02-524 Warszawa, Narbutta 85
Telefon, fax: (0-22)849-97-95; (0-22)660-84-52
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Specjalizacja: lotnictwo; energetyka cieplna; aparatura procesowa i chłodnictwo; inżynieria jądrowa; mechanika stosowana; biomechanika; inżynieria bezpieczeństwa; komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji maszyn
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), dzienne zawodowe w j. angielskim, zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka)
Adres: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 24
Telefon, fax: (0-22)621-53-10
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Mechatroniki
Specjalizacja: inżynieria sprzętu precyzyjnego i elektronicznego, mikromechanika, metrologia i inżynieria jakości, inżynieria precyzyjna, technika oftalmiczna
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka)
Adres: 02-525 Warszawa, Chodkiewicza 8
Telefon, fax: (0-22)849-07-11
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Samochodów i Maszyn Roboczych
Specjalizacja: automatyzacja maszyn roboczych; wspomaganie komputerowe projektowania, samochody, ciągniki, pojazdy szynowe i specjalne; dźwignice, przenośniki; maszyny budowlane i drogowe; silniki spalinowe i układy napędowe; eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych; diagnostyka techniczna i wibroakustyka; logistyka, doradcze systemy inżynierskie
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.) w j. angielskim, zaoczne zawodowe (inż.), wieczorowe zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające, wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka)
Adres: 00-524 Warszawa, Narbutta 84
Telefon, fax: (0-22)849-05-34; (0-22)660-84-35
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: pojazdy mechaniczne; maszyny inżynieryjne, urządzenia i zastosowanie MPS, logistyka (dzienne); pojazdy mechaniczne, techniki komputerowe w budowie maszyn, maszyny inżynieryjno- budowlane, urządzenia i zastosowania MPS, materiały i techniki wytwarzania w budowie maszyn, silniki spalinowe (zaoczne)
Typ studiów: dzienne inżynierskie, dzienne magisterskie, zaoczne licencjackie, magisterskie i inżynierskie
Kryteria przyjęć: studia dzienne - egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku- mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 01-489 Warszawa, Kaliskiego 2
Telefon, fax: (0-22)685-95-42; (0-22)685-79-21
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Mechaniczno-Energetyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-23-25
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-320-35-98
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

 Zielona Góra 
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia - gdy nie ma oceny z fizyki; kryterium dodatkowe: j. polski, j. obcy, dodatkowe punkty z tytułu wyboru matematyki i fizyki na egzaminie maturalnym
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)325-48-31 w. 362
Adres WWW: http://www.pz.zgora.pl

Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: ocena ukończenia studiów zawodowych, rekrutacja do wyczerpania limitu
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)325-48-31 w. 362
Adres WWW: http://www.pz.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach