Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Oceanotechnika  
Kierunki techniczne
OCEANOTECHNIKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Oceanotechniki i Okrętownictwa
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-15-67
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Oceanotechniki i Okrętownictwa
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: absolwenci studiów inż. Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa - bez egzaminów, inne w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-15-67
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Techniki Morskiej
Specjalizacja: okręty, obiekty i urządzenia oceanotechniczne, siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych; automatyzacja i robotyzacja w technice morskiej; budowa i eksploatacja statków śródlądowych i przybrzeżnych; inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych; obsługiwanie maszyn i urządzeń okrętowych; technika portowa; techniki zintegrowanego transportu wodnego i lądowego; budowa i remonty statków morskich, logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw - matematyka, fizyka, j. obcy, średnia ocen z egzaminu maturalnego; punkty preferencyjne dla absolwentów Technikum Budowy Okrętów, Technikum Żeglugi Śródlądowej, Zespołu Szkół Morskich
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 41
Telefon, fax: (0-91)433-27-49; (0-91)449-49-20
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Techniki Morskiej
Specjalizacja: okręty, obiekty i urządzenia oceanotechniczne, siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych; automatyzacja i robotyzacja w technice morskiej; budowa i eksploatacja statków śródlądowych i przybrzeżnych; inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych; obsługiwanie maszyn i urządzeń okrętowych; technika portowa; techniki zintegrowanego transportu wodnego i lądowego; budowa i remonty statków morskich, logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw - matematyka, fizyka, j. obcy, średnia ocen z egzaminu maturalnego; punkty preferencyjne dla absolwentów Technikum Budowy Okrętów, Technikum Żeglugi Śródlądowej, Zespołu Szkół Morskich (dzienne zawodowe); konkurs świadectw - przedmioty jw. oraz punkty preferencyjne dla kandydatów pracujących w jednostkach gospod. morskiej i posiadających co najmniej 2 - letni staż pracy (zaoczne)
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 41
Telefon, fax: (0-91)433-27-49; (0-91)449-49-20
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Techniki Morskiej
Specjalizacja: okręty, obiekty i urządzenia oceanotechniczne, siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych; automatyzacja i robotyzacja w technice morskiej; budowa i eksploatacja statków śródlądowych i przybrzeżnych; inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych; obsługiwanie maszyn i urządzeń okrętowych; technika portowa; techniki zintegrowanego transportu wodnego i lądowego; budowa i remonty statków morskich, logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów zawodowych o kierunku oceanotechnika lub pokrewny i tytuł zawodowy inżyniera, ocena dyplomu studiów zawodowych, średnia ocen ze studiów zawodowych
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 41
Telefon, fax: (0-91)433-27-49; (0-91)449-49-20
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Techniki Morskiej
Specjalizacja: okręty, obiekty i urządzenia oceanotechniczne, siłownie i systemy zabezpieczeń okrętów i obiektów oceanotechnicznych; automatyzacja i robotyzacja w technice morskiej; budowa i eksploatacja statków śródlądowych i przybrzeżnych; inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych; obsługiwanie maszyn i urządzeń okrętowych; technika portowa; techniki zintegrowanego transportu wodnego i lądowego; budowa i remonty statków morskich, logistyka i zarządzanie w transporcie wodnym
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; w rozmowy mogą być zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia zawodowe w okresie ostatnich 5 lat z wynikiem nie mniej niż dobrym
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 41
Telefon, fax: (0-91)433-27-49; (0-91)449-49-20
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach