Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Technologia chemiczna  
Kierunki techniczne
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Technologii i Inżynierii Chemicznej
Specjalizacja: technologia procesów chemicznych; technologia ochrony środowiska; biotechnologia przemysłowa
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, średnia ocen z matematyki, fizyki, chemii; warunek chemia na świadectwie
Adres: 85-326 Bydgoszcz, Seminaryjna 3
Telefon, fax: (0-52)373-04 60
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Wydzial: Technologii i Inżynierii Chemicznej
Specjalizacja: technologia procesów chemicznych; technologia ochrony środowiska; biotechnologia przemysłowa
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów inżynierskich zgodnych z kierunkiem, na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 85-326 Bydgoszcz, Seminaryjna 3
Telefon, fax: (0-52)373-04 60
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy; dzienne magist. uzup. - tylko dla absolwentów kierunków technologia chemiczna i biotechnologia na podstawie średniej ocen z indeksu studiów inżynierskich (limit miejsc - 120)
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-13-45; (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z chemii lub matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości
Adres: 44-100 Gliwice, ks. M. Strzody 9
Telefon, fax: (0-32)237-15-74; (0-32)237-15-49
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: wstęp wolny, w przypadku przekroczenia limitu miejsc - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 44-100 Gliwice, ks. M. Strzody 9
Telefon, fax: (0-32)237-15-74; (0-32)237-15-49
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Specjalizacja: ceramika i szkło; materiały budowlane
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test z matematyki lub fizyki, lub chemii
Adres: 30-059 Kraków, Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-35-35; (0-12)617-22-34
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Specjalizacja: ceramika i szkło; materiały budowlane
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-35-35; (0-12)617-22-34
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Specjalizacja: ceramika i szkło; materiały budowlane
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 30-059 Kraków, Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-35-35; (0-12)617-22-34
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Specjalizacja: ceramika i szkło; materiały budowlane
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-35-35; (0-12)617-22-34
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Paliw i Energii
Specjalizacja: energochemiczne przetwórstwo węgla, paliwa i energia
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test z matematyki lub fizyki, lub chemii; oceny na świadectwie dojrzałości, o przyjęciu decyduje suma punktów z testu i punktów za oceny na świadectwie dojrzałości
Adres: 30-059 Kraków, Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-66
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Paliw i Energii
Specjalizacja: energochemiczne przetwórstwo węgla, paliwa i energia
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 30-059 Kraków, Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-66
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Paliw i Energii
Specjalizacja: energochemiczne przetwórstwo węgla, paliwa i energia
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-66
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska
Wydzial: Inżynierii Technologii Chemicznej
Specjalizacja: chemiczna technologia ropy i węgla; lekka technologia organiczna; techniki komputerowe w inżynierii i technologii chemicznej; technologia nieorganiczna; technologia tworzyw sztucznych, technologia ropy i gazu
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki lub chemii; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. obcy; punkty dodatkowe za oceny z matematyki, fizyki dla absolwentów klas matematyczno - fizycznych LO lub chemii dla absolwentów klas biol- chem LO oraz techników i liceów chemicznych
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-33-74; (0-12)633-03-00 w. 27-10
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Technologii Chemicznej
Specjalizacja: chemiczna technologia ropy i węgla; lekka technologia organiczna; techniki komputerowe w inżynierii i technologii chemicznej; technologia nieorganiczna; technologia tworzyw sztucznych, technologia ropy i gazu
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. obcy; punkty dodatkowe za oceny z matematyki, fizyki dla absolwentów klas matematyczno - fizycznych LO lub chemii dla absolwentów klas biol- chem LO oraz techników i liceów chemicznych
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-33-74; (0-12)633-03-00 w. 27-10
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Technologii Chemicznej
Specjalizacja: chemiczna technologia ropy i węgla; lekka technologia organiczna; techniki komputerowe w inżynierii i technologii chemicznej; technologia nieorganiczna; technologia tworzyw sztucznych, technologia ropy i gazu
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera kierunku technologia chemiczna lub pokrewnego, przyjęcie na podstawie listy zgłoszeń
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-33-74; (0-12)633-03-00 w. 27-10
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Chemiczny
Specjalizacja: (s. dzienne) technologia chemiczna i nieorganiczna, organiczna, technologia biomedyczna i radiacyjna, technologia polimerów, technologia celulozy, papieru i poligrafii, technologia ochrony środowiska, przetwórstwo polimerów, lekka synteza organiczna, technologia papiernictwa i poligrafii; (s. zaoczne): technologia chemiczna organiczna, technologia polimerów
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: do 95 % limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka, chemia lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-534 Łódź, Żeromskiego 116
Telefon, fax: (0-42)636-47-03; (0-42)636-61-58
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Chemiczny
Specjalizacja: technologia spożywcza
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95 % limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka, chemia lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-924 Łódź, Stefanowskiego 4/10
Telefon, fax: (0-42)631-34-02
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Płock 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka lub chemia), liczba miejsc - 130
Adres: 09-400 Płock, Łukasieicza 17
Telefon, fax: (0-24)262-74-94
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Technologii Chemicznej
Specjalizacja: inżynieria procesów chemicznych; technologie chemiczne nieorganiczne; technologie chemiczne organiczne
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z chemii
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-351
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Technologii Chemicznej
Specjalizacja: inżynieria procesów chemicznych; technologie chemiczne nieorganiczne; technologie chemiczne organiczne
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, jeżeli liczba kandydatów przekroczy limiy miejsc: konkurs świadectw: j. obcy, j. polski, matematyka, historia, geografia, fizyka, chemia i wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-351
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Technologii Chemicznej
Specjalizacja: inżynieria procesów chemicznych; technologie chemiczne nieorganiczne; technologie chemiczne organiczne
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna polegająca na ocenie zainteresowań zawodowych kandydata, obejmująca także sprawdzenie znajomości przynajmniej jednego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-351
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy
Adres: 26-600 Radom, Bolesława Chrobrego 27
Telefon, fax: (0-48)361-75-50

Wydzial: Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 26-600 Radom, Bolesława Chrobrego 27
Telefon, fax: (0-48)361-75-50

Wydzial: Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; dyplom inżyniera na kierunku chemia lub technologia chemiczna lub ochrona środowiska
Adres: 26-600 Radom, Bolesława Chrobrego 27
Telefon, fax: (0-48)361-75-50

 Rzeszów 
Politechnika Rzeszowska
Wydzial: Chemiczny
Specjalizacja: synteza organiczna; technologie tworzyw sztucznych; inżynieria i sterowanie procesami chemicznymi; biotechnologia; analiza chemiczna w przemyśle i środowisku; informatyka w chemii i technologii chemicznej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. polski, historia, j. obcy, punkty za oceny na egzaminie maturalnym z matematyki, fizyki
Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy 6
Telefon, fax: (0-17)854-36-55 w. 270
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Chemiczny
Specjalizacja: technologia organiczna
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające, zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: zaoczne inżynierskie - konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. polski, historia, j. obcy, punkty za oceny na egzaminie maturalnym z matematyki, fizyki; magisterskie uzupełniające - konkurs ocen z dyplomu studiów inżynierskich
Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy 6
Telefon, fax: (0-17)854-36-55 w. 270
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Technologii i Inżynierii Chemicznej
Specjalizacja: technologia chemiczna nieorganiczna; technologia chemiczna organiczna; technologia tworzyw sztucznych; technologia tworzyw sztucznych i polimerów; technologia chemiczna
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy, dla kandydatów, którzy przedłożą świadectwo bez oceny z matematyki, fizyki lub chemii - nieobowiązkowy test sprawdzający z ww. przedmiotów
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 42
Telefon, fax: (0-91)434-30-86; (0-91)449-49-64
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Technologii i Inżynierii Chemicznej
Specjalizacja: technologia chemiczna nieorganiczna; technologia chemiczna organiczna; technologia tworzyw sztucznych; technologia tworzyw sztucznych i polimerów; technologia chemiczna
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin z jednego przedmiotu podstawowego dla kier. oraz j. obcego; tytuł zawodowy inżyniera na kier. Inżynieria chemiczna i procesowa lub technologia chemiczna; w przypadku oceny dobrej ze studiów i przerwy krótszej niż 5 lat kandydat będzie zwolniony z egzaminu
Adres: 71-065 Szczecin, al. Piastów 42
Telefon, fax: (0-91)434-30-86; (0-91)449-49-64
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Wałbrzych 
Politechnika Wrocławska - Filia w Wałbrzychu
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 58-302 Wałbrzych, Armii Krajowej 78
Telefon, fax: (0-74)847-86-56
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Chemiczny
Specjalizacja: materiały i technologie przyjazne środowisku; technologia organiczna i kataliza; technologia i charakteryzacja ciała stałego; technologia materiałów wysokoenergetycznych, technologia tworzyw sztucznych; technologia nieorganiczna i ceramika; technologia produktów lekkiej syntezy organicznej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka lub chemia), liczba miejsc - 270
Adres: 00-664 Warszawa, Naoakowskiego 3
Telefon, fax: (0-22)629-57-14; (0-22)660-73-72
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-373 Wrocław, Norwida 4/6
Telefon, fax: (0-71)320-48-71; (0-71)320-24-25
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach