Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Transport  
Kierunki techniczne
TRANSPORT
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gdynia 
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Wydzial: Nawigacyjny
Specjalizacja: eksploatacja portów i floty
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 81-345 Gdynia, al.Zjednoczenia 30
Telefon, fax: (0-58)620-26-74
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wydzial: Nawigacyjny
Specjalizacja: eksploatacja portów i floty
Typ studiów: wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: wstęp wolny
Adres: 81-345 Gdynia, al.Zjednoczenia 30
Telefon, fax: (0-58)620-26-74
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

 Katowice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości
Adres: 40-019 Katowice, Krasińskiego 8b
Telefon, fax: (0-32)255-20-83
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 40-019 Katowice, Krasińskiego 8b
Telefon, fax: (0-32)255-20-83
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu
Typ studiów: wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: wstęp wolny, w przypadku przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw
Adres: 40-019 Katowice, Krasińskiego 8b
Telefon, fax: (0-32)255-20-83
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kraków 
Politechnika Krakowska
Wydzial: Inżynierii Lądowej
Specjalizacja: zarządzanie i marketing w transporcie
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie dojrzałości
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-57-70; (0-12)633-03-00
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Lądowej
Specjalizacja: zarządzanie i marketing w transporcie
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie dojrzałości; posiadanie dyplomu inżyniera
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-57-70; (0-12)633-03-00
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: eksploatacja środków transportu szynowego; systemy i urządzenia transportowe, eksploatacja i zarządzanie w transporcie
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: egzamin wstępny z matematyki, konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy (dodatkowe punkty dla absolwentów klas mat- fiz LO)
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-58-24; (0-12)633-03-00 w. 25-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: eksploatacja środków transportu szynowego; systemy i urządzenia transportowe, eksploatacja i zarządzanie w transporcie
Typ studiów: zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy (dodatkowe punkty dla absolwentów klas mat- fiz LO); uzupełniające: rozmowa kwalifikacyjna, dyplom inżyniera
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-58-24; (0-12)633-03-00 w. 25-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Legnica 
Wyższa Szkoła Techniczna w Legnicy
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 59-220 Legnica, Jaworzyńska 151
Telefon, fax: (0-76)862-71-20

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Maszyn Roboczych i Pojazdów
Specjalizacja: transport drogowy, transport szynowy, ekologia transportu
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 85 % limitu miejsc - na podstawie konkursu świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki; 15% limitu miejsc - na podstawie egzaminu pisemnego z matematyki i do wyboru: fizyki, informatyki, j. obcego
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-357
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Maszyn Roboczych i Pojazdów
Specjalizacja: transport lądowy
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, jeżeli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc: konkurs świadectw: j. obcy, j. polski, matematyka, historia, geografia, fizyka, chemia i wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-357
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Maszyn Roboczych i Pojazdów
Specjalizacja: transport drogowy, transport szynowy, ekologia transportu
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka i fizyka
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-357
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Maszyn Roboczych i Pojazdów
Specjalizacja: transport lądowy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna polegająca na ocenie zainteresowań zawodowych kandydata, obejmująca także sprawdzenie znajomości przynajmniej jednego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-357
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Transportu
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy; 50% limitu - rozmowa kwalifikacyjna: matematyka, fizyka
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 29
Telefon, fax: (0-48)362-37-89

Wydzial: Transportu
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 29
Telefon, fax: (0-48)362-37-89

Wydzial: Transportu
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające, zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; dyplom inżyniera transportu lub inżyniera elektryka
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 29
Telefon, fax: (0-48)362-37-89

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: organizacja transportu; inżynieria ruchu drogowego
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 19
Telefon, fax: (0-91)448-07-17; (0-91)449-45-50
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
Wydzial: Nawigacyjny
Specjalizacja: eksploatacja portów i floty morskiej, eksploatacja portów i floty śródlądowej
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, dodatkowe punkty za oceny z matematyki, fizyki i j. obcych oraz rozmowa kwalifikacyjna i praktyka przygotowawcza; absolwenci LO Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu - na podstawie skierowań ze szkół; bez postępowania rekrutacyjnego po spełnieniu wymagań zdrowotnych i zaliczeniu praktyki przygotowawczej - zdobywcy dziesięciu pierwszych miejsc w niżej wymienionych konkursach szkół ponadpodstawowych na poziomie wojewódzkim i wyższym: międzyszkolne zawody matematyczne, międzyszkolny turniej fizyczny, turniej młodych mistrzów techniki, olimpiada wiedzy technicznej oraz finaliści Olimpiady Wiedzy o Morzu
Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1-2
Telefon, fax: (91) 480-95-15; (91) 434-59-73
Adres WWW: http://www.wsm.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Transportu
Specjalizacja: eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych, logistyka i technologia transportu, sterowanie ruchem w transporcie
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka), liczba miejsc: dzienne - 270, zaoczne - 270, zaoczne magist. uzup. - 135
Adres: 00-662 Warszawa, Koszykowa 75
Telefon, fax: (0-22)660-73-64; (0-22)625-00-94
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach