Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Automatyka i robotyka  
Kierunki techniczne
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw uwzględniający sumę ocen: z matematyki z egzaminu dojrzałości oraz końcowej klasyfikacji i dwie oceny do wyboru spośród fizyki, chemii i j. obcego
Adres: 15-893 Białystok, Wiejska 45c
Telefon, fax: (0-85)742-15-41; (0-85)742-20-41 w. 460
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 30% limitu miejsc - na podstawie egzaminu pisemnego: matematyka, fizyka, j. obcy; 70% - na podstawie konkursu świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Informacje dodatkowe: przyjęcie na studia dzienne bez podziału na rodzaje studiów, podział na st. magisterskie i zawodowe (inż.) po 6 semestrze
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-17-62
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 5% limitu miejsc - na podstawie egzaminu pisemnego: matematyka, fizyka, j. obcy; 95% - na podstawie konkursu świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-12-58
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (2 - stopniowe)
Kryteria przyjęć: 5% limitu miejsc - na podstawie egzaminu pisemnego: matematyka, fizyka, j. obcy; 95% - na podstawie konkursu świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Informacje dodatkowe: przyjęcie na studia dzienne bez podziału na rodzaje studiów, podział na st. magisterskie i zawodowe (inż.) po 5 semestrze; wybór kierunku - po 6 semestrze- tylko na studia magisterskie
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-20-32
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie i inżynierskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 16
Telefon, fax: (0-32)237-13 10
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Typ studiów: wieczorowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: wstęp wolny, w przypadku wyczerpania limitu miejsc - konkurs świadectw, jeżeli kandydat nie ubiegał się na studia dzienne; wynik sprawdzianu pisemnego z matematyki i fizyki, jeżeli kandydat ubiegał się na studia dzienne
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 16
Telefon, fax: (0-32)237-13 10
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Mechaniczno-Technologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzamine dojrzałości
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-24-20; (0-32)237-16-10
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Mechaniczno-Technologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny- dla absolwentów studiów dziennych inżynierskich z odpowiednich wydziałów, którzy ukończyli studia w latach 1999/2000, dla pozostałych - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-24-20; (0-32)237-16-10
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Mechaniczno-Technologiczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny - jeśli liczba kandydatów nie przekroczy limitu miejsc; w przypadku przekroczenia limitu - konkurs świadectw
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-24-20; (0-32)237-16-10
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Koszalin 
Politechnika Koszalińska
Wydzial: Elektroniki
Specjalizacja: komputerowe systemy automatyki
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. obcy (premiowanie egzaminu z matematyki i/lub fizyki na egzamine maturalnym); test sprawdzający predyspozycje do studiowania na kierunku technicznym
Adres: 75-411 Koszalin, Partyzantów 17
Telefon, fax: (0-94)343-33-31 w. 203
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

Wydzial: Elektroniki
Specjalizacja: komputerowe systemy automatyki
Typ studiów: wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. obcy (premiowanie egzaminu z matematyki i/lub fizyki na egzamine maturalnym)
Adres: 75-411 Koszalin, Partyzantów 17
Telefon, fax: (0-94)343-33-31 w. 203
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Specjalizacja: automatyzacja procesów przemysłowych; informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny i egzamin z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)633-59-95; (0-12)617-28-00
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Specjalizacja: automatyzacja procesów przemysłowych; informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.) i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; ranking ocen
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)633-59-95; (0-12)617-28-00
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Specjalizacja: automatyka i metrologia; robotyka i mechatronika
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne inżynierskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki; konkurs świadectw; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)633-81-00 w. 30-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: automatyzacja procesów wytwarzania; multimedia w systemach przemysłowych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; punkty za oceny z matematyki i fizyki dla absolwentów klas o profilu mat.- fiz. LO
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)648-14-32
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: automatyzacja procesów wytwarzania; multimedia w systemach przemysłowych
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw z przedmiotów matematyka, fizyka, j. obcy; dodatkowo punkty z matematyki i fizyki dla absolwentów klas mat.- fiz. LO (zaoczne zawodowe); dyplom inżyniera w zakresie kierunku automatyka i robotyka lub pokrewnego, rozmowa kwalifikacyjna (zaoczne magist. uzupełniające)
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)648-14-32
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: robotyka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 93-590 Łódź, al. Politechniki 6
Telefon, fax: (0-12)633-82-08; (0-12)633-03-00 w. 22-12
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Elektrotechniki i Elektroniki
Specjalizacja: automatyzacja procesów przemysłowych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-537 Łódź, Stefanowskiego 18/22
Telefon, fax: (0-42)31-25-00
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny; kryterium dodatkowe: ocena z matematyki, średnia ocen z j. polskiego, chemii, geografii i historii; preferencje dla absolwentów klas mat. - fiz., mat. - inform., inform. - menedż.
Adres: 45-233 Opole, Sosnkowskiego 33
Telefon, fax: (0-77)455-60-41 w. 216
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: automatyka, robotyka
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 60% limitu miejsc na podstawie konkursu świadectw: j. obcy, j. polski, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki; 40% limitu miejsc na podstawie egzaminu pisemnego z matematyki i fizyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)66-52-541
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: automatyka przemysłowa, automatyzacja procesów wytwórczych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy oraz wszystkie oceny z egzaminu maturalnego
Adres: 71-313 Szczecin, Sikorskiego 37
Telefon, fax: (0-91)434-09-26; (0-91)449-44-51
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Elektroniki i Technik Informacyjnych
Typ studiów: dzienne magisterskie i zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka)
Informacje dodatkowe: studia prowadzone na makrokierunku: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja
Adres: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 15/19
Telefon, fax: (0-22)825-37-58; (0-22)660-74-11
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: robotyka
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 375)
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka)
Adres: 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
Telefon, fax: (0-22)629-25-31; (0-22)660-72-28
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Produkcji
Specjalizacja: automatyzacja procesów wytwórczych, elastyczne systemy wytwarzania
Typ studiów: dzienne magisterskie i zawodowe (inż.) - limit miejsc - 75
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka)
Adres: 02-524 Warszawa, Narbutta 85
Telefon, fax: (0-22)849-97-95; (0-22)660-84-52
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 420)
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka)
Adres: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 24
Telefon, fax: (0-22)621-53-10
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Mechatroniki
Specjalizacja: automatyka przemysłowa, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, przemysłowe systemy pomiarowe; robotyka, techniki multimedialne, inżynieria fotoniczna, automatyka i metrologia
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 230, zaoczne - 120)
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka)
Adres: 02-525 Warszawa, Chodkiewicza 8
Telefon, fax: (0-22)849-07-11
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-35-98; (0-71)320-26-21
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Wydzial: Elektroniki
Typ studiów: dzienne magisterskie i zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-372 Wrocław, Janiszewskiego 11
Telefon, fax: (0-71)320-26-65; (0-71)320-35-74
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach