Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Wychowanie techniczne  
Kierunki techniczne
WYCHOWANIE TECHNICZNE
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: fizyka
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza 30
Telefon, fax: (0-52)34-19-377
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku wychowanie techniczne
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza 30
Telefon, fax: (0-52)34-19-377
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
Typ studiów: zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające (po licenc. oraz WZ)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń wraz z kompletem dokumentów
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza 30
Telefon, fax: (0-52)34-19-377
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne zawodowe (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka, matematyka, chemia, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15
Telefon, fax: (0-34)361-21-79
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Mechaniczny, Technologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości
Adres: 44-100 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-16-10; (0-32)237-24-20
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Mechaniczny, Technologiczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny
Adres: 44-100 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-16-10; (0-32)237-24-20
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Specjalizacja: technika z informatyką
Typ studiów: dzienne zawodowe (3 - letnie), zaoczne zawodowe (3 - letnie) - Kraków, PK Tarnów
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: średnia arytmetyczna wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości z matematyki, fizyki, j. obcego
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637-47-77 w. 201
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

 Lublin 
Politechnika Lubelska
Wydzial: Zarządzania i Podstaw Techniki
Specjalizacja: elektronika z informatyką, informatyka w technice i nauczaniu, nauczanie przedmiotów podstawowych i informatyka, zarządzanie w oświacie, kształcenie zawodowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z matematyki i fizyki; z pominięciem w/w laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Oddz. Wojewódzki SIMP w Lublinie
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38
Telefon, fax: (0-81)538-14-71
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Zarządzania i Podstaw Techniki
Specjalizacja: elektronika z informatyką, informatyka w technice i nauczaniu, nauczanie przedmiotów podstawowych i informatyka, zarządzanie w oświacie, kształcenie zawodowe
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38
Telefon, fax: (0-81)538-14-71
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Zarządzania i Podstaw Techniki
Specjalizacja: elektronika z informatyką, informatyka w technice i nauczaniu, nauczanie przedmiotów podstawowych i informatyka, zarządzanie w oświacie, kształcenie zawodowe
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38
Telefon, fax: (0-81)538-14-71
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Nauk Technicznych
Specjalizacja: podstawy techniki i zastosowanie informatyki, technologia chemiczna i żywienia, ergonomia i projektowanie form użytkowych
Typ studiów: dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. obcy - do wyboru angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Adres: 10-957 Olsztyn, Oczapowskiego 11
Telefon, fax: (0-89)523-34-76
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Nauk Technicznych
Specjalizacja: podstawy techniki i zastosowanie informatyki, technologia chemiczna i żywienia, ergonomia i projektowanie form użytkowych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów zawodowych tego samego lub pokrewnego kierunku; wynik studiów zawodowych
Adres: 10-957 Olsztyn, Oczapowskiego 11
Telefon, fax: (0-89)523-34-76
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny, kryterium dodatkowe: ocena z matematyki, średnia ocen z j. polskiego, chemii, geografii, historii; preferencje dla absolwentów klas mat. - fiz., informat.- matemat, inform.- menedż.
Adres: 45-233 Opole, Sosnkowskiego 31
Telefon, fax: (0-77)455-60-41 w. 216
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

Uniwersytet Opolski
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: podstawowe problemy techniki, inżynieria ekologiczna
Typ studiów: dzienne zawodowe, dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: podstawy techniki
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 do 48
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Specjalizacja: podstawowe problemy techniki, inżynieria ekologiczna
Typ studiów: zaoczne zawodowe, zaoczne zawodowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: podstawy techniki
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 do 48
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Nauczycielski
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy ogólnotechnicznej, predyspozycji do zawodu nauczyciela i motywacji wyboru kierunku studiów
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 20a
Telefon, fax: (0-48)361-78-81

Wydzial: Nauczycielski
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 20a
Telefon, fax: (0-48)361-78-81

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: wychowanie techniczne lub przedmiot z zakresu techniki, matematyka, fizyka oraz dwa spośród: chemia, historia, j. polski, biologia; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 35-959 Rzeszów, Turkienicza 24
Telefon, fax: (0-17)853-98-21
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich kierunku wychowanie techniczne, preferencje dla absolwentów WSP w Rzeszowie
Adres: 35-959 Rzeszów, Turkienicza 24
Telefon, fax: (0-17)853-98-21
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Sosnowiec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z matematyki; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, technika lub informatyka - dla absolwentów LO, dla absolwentów szkół technicznych; ocena z przygotowania zawodowego
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żeromskiego 3, p. 33
Telefon, fax: (0-32)291-99-49
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Techniki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, fizyka, technika lub informatyka- dla absolwentów LO, dla absolwentów szkół technicznych; ocena z przygotowania zawodowego
Adres: 41-200 Sosnowiec, Żeromskiego 3, p. 33
Telefon, fax: (0-32)291-99-49
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: budowlana, mechaniczna, samochodowa, elektryczno - elektroniczna
Typ studiów: dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw - matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 19
Telefon, fax: (0-91)448-07-17; (0-91)449-45-50
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy (jedna ocena z j. obcego - najlepsza) tylko wówczas, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc
Adres: 71-602 Szczecin, Wielkopolska 15
Telefon, fax: (0-91)422-54-81
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Specjalizacja: ergonomia w gospodarce; ;poradnictwo zawodowe; specjalność mechaniczna; zastosowanie technik komputerowych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): zagadnienia z fizyki; matematyki i techniki
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 275
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Specjalizacja: ergonomia w gospodarce; poradnictwo zawodowe; specjalność mechaniczna; zastosowanie technik komputerowych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów i wniesienia pierwszej opłaty
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 275
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Matematyki, Fizyki i Techniki
Specjalizacja: ergonomia w gospodarce; ;poradnictwo zawodowe; specjalność mechaniczna; zastosowanie technik komputerowych
Typ studiów: zaoczne zawodowe licencjackie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów i wniesienia pierwszej opłaty
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 275
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach