Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Zarządzanie i inżynieria produkcji  
Kierunki techniczne
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Częstochowa 
Politechnika Częstochowska
Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: informatyka w zarządzaniu, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, zarządzanie produkcją i jakością, zarządzanie rozwojem i konsulting
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy, historia, geografia; 5% limitu miejsc - test pisemny z matematyki i fizyki, j. obcego (dla kandydatów, którzy będą chcieli poprawić oceny uzyskane na świadectwie)
Adres: 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19
Telefon, fax: (0-34)361-38-76; (0-34)361-07-26
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: informatyka w zarządzaniu, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, zarządzanie produkcją i jakością, zarządzanie rozwojem i konsulting
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy, historia, geografia
Adres: 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19
Telefon, fax: (0-34)361-38-76; (0-34)361-07-26
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-200 Częstochowa, 1 Maja 40
Telefon, fax: (0-34)368-30-53
Adres WWW: http://wsz.edu.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Chemiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości
Adres: 44-100 Gliwice, Ks. M Strzody 9
Telefon, fax: (0-32)237-15-49
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Górnictwa i Geologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 2
Telefon, fax: (0-32)237-23-04
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Mechaniczny, Technologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe zawodowe i magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości (dzienne), konkurs świadectw dojrzałości (wieczorowe)
Adres: 44-101 Gliwice, Konarskiego 18
Telefon, fax: (0-32)237-16-10; (0-32)237-24-20
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Katowice 
Wydzial: Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe zawodowe i magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości (dzienne), konkurs świadectw dojrzałości (wieczorowe)
Adres: 40-019 Katowice, Krasińskiego 8
Telefon, fax: (0-32)255-20-83
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie, wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości (dzienne), konkurs świadectw dojrzałości (wieczorowe)
Adres: 40-019 Katowice, Krasińskiego 13
Telefon, fax: (0-32)256-55-04
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
Typ studiów: studia dzienne i zaoczne (licencjackie)
Kryteria przyjęć: Kwalifikacja na studia z zakresu "Bezpieczeństwa i higieny pracy" oparta jest na kolejności zgłoszeń kandydatów
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 8
Telefon, fax: (0 32) 355 97 97, (0 32) 258 92 64
Adres WWW: http://www.wszop.edu.pl

 Kielce 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydzial: Mechatroniki i Budowy Maszyn
Specjalizacja: inżyniersko-menedżerska
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, historia lub geografia j. obcy lub egzamin pisemny: matematyka, j. obcy (ang., ros., niem., franc.)
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-42-80
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

Wydzial: Mechatroniki i Budowy Maszyn
Specjalizacja: inżyniersko-menedżerska
Typ studiów: zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-42-80
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

 Kraków 
Politechnika Krakowska
Wydzial: Mechaniczny, Technologiczny
Specjalizacja: informatyka w systemach zarządzania produkcja, zarządzanie i restrukturyzacja zakładów
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin z matematyki; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, dodatkowe punkty z matematyki i fizyki dla absolwentów klas mat.- fiz. LO
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-58-24; (0-12)633-03-00w. 25-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Mechaniczny, Technologiczny
Specjalizacja: informatyka w systemach zarządzania produkcja, zarządzanie i restrukturyzacja zakładów
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, dodatkowe punkty z matematyki i fizyki dla absolwentów klas mat.- fiz. LO
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-58-24; (0-12)633-03-00w. 25-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Mechaniczny, Technologiczny
Specjalizacja: informatyka w systemach zarządzania produkcja, zarządzanie i restrukturyzacja zakładów
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: posiadanie dyplomu inżyniera w zakresie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji lub pokrewnego; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-58-24; (0-12)633-03-00w. 25-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-924 Łódź, Stefanowskiego 1/15
Telefon, fax: (0-42)631-22-00
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-924 Łódź, Piotrowska 266
Telefon, fax: (0-42)631-37-68
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny; kryterium dodatkowe: ocena z matematyki, średnia ocen z fizyki, chemii, geografii i historii; preferencje dla absolwentów klas mat.- fiz., mat.- inform., inform.- menedż.
Adres: 45-047 Opole, Waryńskiego 4
Telefon, fax: (0-77)454-35-33 w. 35
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Specjalizacja: inżynieria środowiska pracy, systemy informacyjne zarządzania, systemy produkcyjne
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie i zawodowe
Kryteria przyjęć: dzienne: egzamin pisemny z matematyki i do wyboru z fizyki, informatyki lub j. obcego z uwzględnieniem ocen na świadectwie dojrzałości z j. obcego, j. polskiego, historii, geografii, matematyki, fizyki, chemii i wstępu do informatyki ( przy braku fizyki - z ekonomii lub ekonomiki); zaoczne: na podstawie złożonych dokumentów, jeśli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - konkurs świadectw z j. polskiego, j. obcego, historii, geografii, matematyki, fizyki, chemii, wstępu do informatyki ( przy braku fizyki - z ekonomii lub ekonomiki)
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-362
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: złożenie dokumentów; przy liczbie kandydatów przekraczającej 20% planowanej liczby miejsc - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 26-600 Radom, Chrobrego 27
Telefon, fax: (0-48)361-75-50

Wydzial: Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 26-600 Radom, Chrobrego 27
Telefon, fax: (0-48)361-75-50

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Informatyki
Specjalizacja: zarządzanie i inżynieria produkcji oprogramowania i wydawnictw
Typ studiów: dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw- matematyka, j. polski, j. obcy, wiedza o społeczeństwie lub informatyka; dodatkowe punkty preferencyjne dla kandydatów legitymujących się międzynarodową maturą
Adres: 71-210 Szczecin, Żołnierska 49
Telefon, fax: (0-91)48-706-42
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Inżynierii Produkcji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; limit miejsc - 90
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-49-22
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-35-98; (0-71)320-26-21
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

 Zielona Góra 
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia - w przypadku braku oceny z fizyki; kryterium dodatkowe: ocena z j. polskiego i j. obcego, dodatkowe punkty z tytułu wyboru na egzaminie maturalnym matematyki i fizyki
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)328-23-56
Adres WWW: http://www.pz.zgora.pl

Wydzial: Podstawowych Problemów Techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia - w przypadku braku oceny z fizyki; kryterium dodatkowe: ocena z j. polskiego i j. obcego, dodatkowe punkty z tytułu wyboru na egzaminie maturalnym matematyki i fizyki
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)328-25-50
Adres WWW: http://www.pz.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach