Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Budownictwo  
Kierunki techniczne
BUDOWNICTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo komunikacyjne; budownictwo energooszczędne i ekologiczne; technologia, organizacja i ekonomika budownictwa; budownictwo ogólne i rolnicze
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - konkurs świadectw, uwzględniający sumę ocen z matematyki (matura i świadectwo końcowej kwalifikacji) oraz fizyki i chemii; 50% - sprawdzian kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub chemia
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45e
Telefon, fax: (0-85)742-84-06; (0-85)742-20-41 w. 330, 341
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo komunikacyjne; budownictwo energooszczędne i ekologiczne; technologia, organizacja i ekonomika budownictwa; budownictwo ogólne i rolnicze
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw na zasadach analogicznych jak na studiach dziennych
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45e
Telefon, fax: (0-85)742-84-06; (0-85)742-20-41 w. 330, 341
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo komunikacyjne; budownictwo energooszczędne i ekologiczne; technologia, organizacja i ekonomika budownictwa; budownictwo ogólne i rolnicze
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom wyższych studiów zawodowych w zakresie budownictwa na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 15-351 Białystok, Wiejska 45e
Telefon, fax: (0-85)742-84-06; (0-85)742-20-41 w. 330, 341
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: technologia i organizacja budownictwa; konstrukcje budowlane i inżynierskie; drogi, ulice i lotniska; budownictwo wodne
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia (do wyboru), j. obcy
Adres: 85-791 Bydgoszcz, Kaliskiego 7
Telefon, fax: (0-52)340-85-19; (0-52)340-85-32
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: technologia i organizacja budownictwa; konstrukcje budowlane i inżynierskie; drogi, ulice i lotniska; budownictwo wodne
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: lista rankingowa sporządzona wg oceny na dyplomie ukończenia studiów zawodowych z tytułem inżyniera w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów
Adres: 85-791 Bydgoszcz, Kaliskiego 7
Telefon, fax: (0-52)340-85-19; (0-52)340-85-32
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Politechnika Częstochowska
Wydzial: Budownictwa
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie, projektowanie wspomagane komputerem, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 70% limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy; 20% limitu miejsc- test pisemny z matematyki i fizyki; 10% - na podstawie egzaminu wstępnego połączonego z egzaminem dojrzałości
Adres: 42-200 Częstochowa, Akademicka 3
Telefon, fax: (0-34)325-09-31
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wydzial: Budownictwa
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie, projektowanie wspomagane komputerem, technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Akademicka 3
Telefon, fax: (0-34)325-09-31
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Inżynierii Lądowej
Typ studiów: dzienne magisterskie i zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-17-16; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Inżynierii Lądowej
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: tylko dla absolwentów kierunku budownictwo, na podstawie średniej ocen z indeksu studiów inżynierskich
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-17-16; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-13-22; (0-58)347-25-65
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Budownictwa
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne i wieczorowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: dzienne - egzamin pisemny z matematyki; wieczorowe - konkurs świadectw
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 5
Telefon, fax: (0-32)237-13-17; (0-32)237-14-10
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Budownictwa
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 5
Telefon, fax: (0-32)237-13-17; (0-32)237-14-10
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kielce 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydzial: Budownictwa Lądowego
Specjalizacja: drogi i mosty, konstrukcje budowlane, remonty budowli, remonty i ochrona budowli zabytkowych, technologia i organizacja budownictwa, budownictwo ogólne
Typ studiów: dzienne magisterskie i zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. obcy lub egzamin pisemny: matematyka, fizyka, j. obcy dla kandydatów, którzy nie uzyskają wymaganej ilości punktów w konkursie świadectw
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-45-41
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

Wydzial: Budownictwa Lądowego
Specjalizacja: drogi i mosty, konstrukcje budowlane, remonty budowli, remonty i ochrona budowli zabytkowych, technologia i organizacja budownictwa, budownictwo ogólne
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.) i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów w kolejności zgłoszeń (zaoczne zawodowe); dyplom inżyniera budownictwa (zaoczne magisterskie uzupełniające)
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-45-41
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

 Koszalin 
Politechnika Koszalińska
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie; konstrukcje inżynierski; teoria i wspomaganie komputerowe, zarządzanie i organizacja w budownictwie, drogi, ulice, lotniska
Typ studiów: dzienne magisterskie i zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. obcy, premiowanie egzaminu z matematyki i/lub fizyki na egzaminie maturalnym
Adres: 75-620 Koszalin, Racławicka 15/17
Telefon, fax: (0-94)342-78-81 do 87, w. 305
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie; konstrukcje inżynierski; teoria i wspomaganie komputerowe, zarządzanie i organizacja w budownictwie, drogi, ulice, lotniska
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż) i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. obcy, premiowanie egzaminu z matematyki i/lub fizyki na egzaminie maturalnym
Adres: 75-620 Koszalin, Racławicka 15/17
Telefon, fax: (0-94)342-78-81 do 87, w. 305
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Górniczy
Specjalizacja: geotechnika i budownictwo specjalne, geotechnika w rewaloryzacji zabytków
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-50; (0-12) 617-21-15
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska
Wydzial: Inżynierii Lądowej
Specjalizacja: drogi kolejowe; drogi, ulice i autostrady; inżynieria i technologia materiałów budowlanych; konstrukcje budowlane i inżynierskie; mechanika komputerowa; mosty i budowle podziemne; technologia i organizacja budownictwa; teoria konstrukcji inżynierskich; budownictwo ogólne; inżynieria miejska i komunalna, zarządzanie i marketing w budownictwie
Typ studiów: dzienne magisterskie i zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie dojrzałości
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08; (0-12)633-03-00 w. 22-12
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Lądowej
Specjalizacja: drogi kolejowe; drogi, ulice i autostrady; inżynieria i technologia materiałów budowlanych; konstrukcje budowlane i inżynierskie; mechanika komputerowa; mosty i budowle podziemne; technologia i organizacja budownictwa; teoria konstrukcji inżynierskich; budownictwo ogólne; inżynieria miejska i komunalna, zarządzanie i marketing w budownictwie
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy oraz średnia ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości; uzupełniające: rozmowa kwalifikacyjna; tytuł inżyniera z zakresu budownictwa lub pokrewnego kierunku studiów
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08; (0-12)633-03-00 w. 22-12
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki, konkurs świadectw - matematyka, fizyka, j. obcy; dodatkowe punkty z matematyki i fizyki dla absolwentów klas mat.- fiz. LO
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-55-71
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Lublin 
Politechnika Lubelska
Wydzial: Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Specjalizacja: drogi, ulice, lotniska; konstrukcje budowlane i inżynierskie; ochrona zabytków architektury i urbanistyki; technologia i organizacja budownictwa; urządzenia sanitarne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny z matematyki i fizyki; średnia ocen na świadectwie dojrzałości: matematyka, fizyka, j. obcy; średnia ocen mniejsza niż 3,0 nie będzie uwzględniana
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 40
Telefon, fax: (0-81)538-14-56
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Specjalizacja: budownictwo ogólne
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 40
Telefon, fax: (0-81)538-14-56
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie, modernizacja i rekonstrukcja budowli, inżynieria procesów budowlanych; studia zaoczne - zarządzanie w budownictwie i gospodarka przestrzenna, drogi i mosty, konstrukcje budowlane i inżynierskie
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne i zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości ( w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, lub chemia, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 93-590 Łódź, al. Politechniki 6
Telefon, fax: (0-81)538-14-56
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Nauk Technicznych
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: 100% limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy - do wyboru angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Adres: 10-736 Olsztyn, Oczapowskiego 11
Telefon, fax: (0-89)523-34-76
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Nauk Technicznych
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: 100% limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy - do wyboru angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
Adres: 10-736 Olsztyn, Oczapowskiego 11
Telefon, fax: (0-89)523-34-76
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Budownictwa
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne i zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny; kryterium dodatkowe: ocena z matematyki, średnia ocen z j. polskiego, chemii, geografii i historii; preferencje dla absolwentów klas mat.- fiz., mat.- inform., inform.- menedż.; zaoczne magist. uzup. - ocena na dyplomie ukończenia studiów zawodowych oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 45-951 Opole, Katowicka 48
Telefon, fax: (0-77)456-50-84
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

 Płock 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 90- Płock), zaoczne zawodowe (inż.) (50 - Płock), zaoczne magisterskie uzupełniające (30 - Płock)
Kryteria przyjęć: sprawdzian z matematyki, fizyki lub chemii
Adres: 09-400 Płock, Łukasiewicza 17
Telefon, fax: (0-24)262-71-01
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: budowa i eksploatacja autostrad, drogi, ulice i lotniska, drogi żelazne, konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty i budowle podziemne, technologia i organizacja budownictwa
Typ studiów: dzienne magisterskie i zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki
Adres: 61-138 Poznań, Piotrowo 5
Telefon, fax: (0-61)66-52-410
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo komunikacyjne (drogi, mosty, autostrady) konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów lub, jeżeli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 61-138 Poznań, Piotrowo 5
Telefon, fax: (0-61)66-52-410
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo komunikacyjne (drogi, mosty, autostrady) konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna polegająca na ocenie zainteresowań zawodowych kandydata, obejmująca sprawdzian znajomości przynajmniej jednego j. obcego na poziomie średnio zaawansowanym
Adres: 61-138 Poznań, Piotrowo 5
Telefon, fax: (0-61)66-52-410
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Rybnik 
Politechnika Śląska - Filia w Rybniku
Wydzial: Centrum Kształcenia Inżynierskiego
Typ studiów: dzienne i wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 42-200 Rybnik, Kościuszki 54
Telefon, fax: (0-36)422-39-25
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Rzeszów 
Politechnika Rzeszowska
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: budowa i utrzymanie mostów, budownictwo miejskie, konstrukcje budowlane i inżynierskie, komputerowe projektowanie konstrukcji i teoria konstrukcji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw uwzględniający oceny z matematyki, fizyki, j. polskiego, historii, j. obcego nowożytnego
Adres: 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6
Telefon, fax: (0-17)854-35-65 w. 248
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: budowa i utrzymanie mostów, budownictwo miejskie, konstrukcje budowlane i inżynierskie, komputerowe projektowanie konstrukcji i teoria konstrukcji
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.) i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw uwzględniający oceny z matematyki, fizyki, j. polskiego, historii, j. obcego nowożytnego (zaoczne inż.), konkurs ocen z dyplomu studiów inżynierskich (zaoczne magisterskie uzupełn.)
Adres: 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6
Telefon, fax: (0-17)854-35-65 w. 248
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Wydział Budownictwa i Architektury
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie; technologia i organizacja budownictwa; drogi, ulice, lotniska; budownictwo wodne; urządzenia sanitarne; organizacja i zarządzanie w budownictwie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. polski, j. obcy; egzamin ustny sprawdzający z fizyki w przepadku świadectwa maturalnego bez oceny z tego przedmiotu
Adres: 70-311 Szczecin, al. Piastów 50
Telefon, fax: (0-91)434-79-90; (0-91)449-42-21
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Wydział Budownictwa i Architektury
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie; technologia i organizacja budownictwa; drogi, ulice, lotniska; budownictwo wodne; urządzenia sanitarne; organizacja i zarządzanie w budownictwie
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. polski, j. obcy; egzamin ustny sprawdzający z fizyki w przepadku świadectwa maturalnego bez oceny z tego przedmiotu
Adres: 70-311 Szczecin, al. Piastów 50
Telefon, fax: (0-91)434-79-90; (0-91)449-42-21
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Wydział Budownictwa i Architektury
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie; technologia i organizacja budownictwa; drogi, ulice, lotniska; budownictwo wodne; urządzenia sanitarne; organizacja i zarządzanie w budownictwie
Typ studiów: zaoczne zawodowe ( inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. polski, j. obcy
Adres: 70-311 Szczecin, al. Piastów 50
Telefon, fax: (0-91)434-79-90; (0-91)449-42-21
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Wydział Budownictwa i Architektury
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie; technologia i organizacja budownictwa; drogi, ulice, lotniska; budownictwo wodne; urządzenia sanitarne; organizacja i zarządzanie w budownictwie
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów wyższych na ww. kierunku lub pokrewnym i tytuł inż..; ew. egzamin sprawdzający przy dłuższym niż 5 lat okresie przerwy od ukończenia studiów, nabór w kolejności zgłoszeń
Adres: 70-311 Szczecin, al. Piastów 50
Telefon, fax: (0-91)434-79-90; (0-91)449-42-21
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Inżynierii Lądowej
Specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie; inżynieria produkcji budowlanej; inżynieria komunikacyjna
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 300), zaoczne zawodowe (inż.) (300), zaoczne magisterskie uzupełniające (30)
Kryteria przyjęć: sprawdzian z matematyki, fizyki lub chemii
Adres: 00-659 Warszawa, Koszykowa 55
Telefon, fax: (0-22)628-28-87; (0-22)660-52-24
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Inżynierii i Kształtowania
Typ studiów: dzienne zawodowe i magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub fizyka lub chemia
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-90-41 w. 10-30; (0-22)847-24-53
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Inżynierii i Kształtowania
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów inżynierskich - na kierunku inżynieria środowiska, średnia ocen ze studiów inżynierskich; limit miejsc - 30
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-90-41 w. 10-30; (0-22)847-24-53
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wydzial: Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej
Specjalizacja: infrastruktura obronna, inżynieria wojskowa (dzienne); organizacja i zarządzanie w budownictwie, budowa dróg i mostów, infrastruktura i inżynieria środowiska (zaoczne)
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne i zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: studia dzienne - egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem- kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 01-489 Warszawa, Kaliskiego 2
Telefon, fax: (0-22)685-90-57; (0-22)685-94-39
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

 Wrocław 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Melioracji i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: budownictwo rolnicze
Typ studiów: inż. 3,5 letnie dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (absolwenci z lat 1998-2001): j. obcy, matematyka, fizyka; egzamin wstępny (dotyczy absolwentów sprzed 1998r. oraz kandydatów, którzy chcą uzyskać wyższą ocenę niż na świadectwie); egzamin pisemny: j. obcy; egzamin ustny - matematyka, fizyka
Adres: 50-365 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24
Telefon, fax: (0-71)320-55-10
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Wydzial: Melioracji i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: budownictwo rolnicze
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy lub egzamin pisemny (j. obcy) i ustny (fizyka, matematyka), dla kandydatów chcących uzyskać wyższą ocenę niż na świadectwie; punkty za co najmniej roczny staż pracy zgodny z obranym kierunkiem; dzienne magist. uzup.- dyplom wyższych studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku, średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wpisanych do indeksu podczas studiów inżynierskich
Adres: 50-365 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24
Telefon, fax: (0-71)320-55-10
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Politechnika Wrocławska
Wydzial: Budownictwa Lądowego i Wodnego
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne i zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-377 Wrocław, pl. Grunwaldzki 11
Telefon, fax: (0-71)320-23-45; (0-71)320-34-57
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

 Zielona Góra 
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne zawodowe, dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, a w przypadku braku oceny z fizyki - chemia, kryterium dodatkowe: ocena z j. polskiego i j. obcego, dodatkowe punkty z tytułu wyboru na egzaminie maturalnym matematyki i fizyki; uzupełniające - na podstawie oceny ukończenia studiów zawodowych
Adres: 65-016 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)327-22-06
Adres WWW: http://www.uz.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach