Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Elektronika i telekomunikacja  
Kierunki techniczne
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: sprawdzian kwalifikacyjny z matematyki i fizyki; punkty za oceny na świadectwie dojrzałości (celujące, b. dobre i dobre) z matematyki i fizyki
Adres: 15-893 Białystok, Grunwaldzka 11/15
Telefon, fax: (0-85)742-05-66; (0-85)742-16-51 do 57
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości - matematyka, fizyka
Adres: 15-893 Białystok, Grunwaldzka 11/15
Telefon, fax: (0-85)742-05-66; (0-85)742-16-51 do 57
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Telekomunikacji i Elektrotechniki
Specjalizacja: systemy telekomunikacyjne
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 85-791 Bydgoszcz, Kaliskiego 7
Telefon, fax: (0-52)340-80-16
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Wydzial: Telekomunikacji i Elektrotechniki
Specjalizacja: systemy telekomunikacyjne, inżynieria poczty
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; premiowany staż pracy w zawodzie (zaoczne zawod.); na podstawie kolejności zgłoszeń; posiadanie dyplomu ukończenia studiów zawodowych z tytułem inżyniera w zakresie zgodnym z kierunkiem (zaoczne magist. uzup.)
Adres: 85-791 Bydgoszcz, Kaliskiego 7
Telefon, fax: (0-52)340-80-16
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: studia dzienne: 70% limitu miejsc - konkurs świadectw (matematyka, fizyka, j. obcy); 30% limitu miejsc - egzamin pisemny z matematyki, fizyki i j. obcego; studia wieczorowe konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, limit miejsc - 50
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-17-62
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gdynia 
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: elektronika morska; radiokomunikacja cyfrowa; radioelektonika
Typ studiów: dzienne i zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; zaoczne: wg kolejności zgłoszeń
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-99-38; (0-58)62-89-651
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie i inżynierskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki i fizyki
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 16
Telefon, fax: (0-32)237-13-10; (0-32)237-21-49
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Typ studiów: wieczorowe inżynierskie
Kryteria przyjęć: wstęp wolny, jeśli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu miejsc; w przypadku przekroczenia limitu - wynik egzaminu pisemnego z matematyki i fizyki, jeśli kandydat ubiegał się na studia dzienne; konkurs świadectw, jeśli kandydat nie ubiegał się na studia dzienne
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 16
Telefon, fax: (0-32)237-13-10; (0-32)237-21-49
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny, jeśli liczba kandydatów nie przekroczy ustalonego limitu miejsc; w przypadku przekroczenia limitu - konkurs dyplomów
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 16
Telefon, fax: (0-32)237-13-10; (0-32)237-21-49
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki (st. dzienne), wstęp wolny dla absolwentów studiów dziennych inżynierskich, którzy ukończyli studia w latach 1999/2000; dla pozostałych - rozmowa kwalifikacyjna (st. dzienne magisterskie uzup.)
Adres: 44-100 Gliwice, Bolesława Krzywoustego 2
Telefon, fax: (0-32)237-15-07
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny dla absolwentów Wydziału Elektrycznego PŚ z lat 1999/2000; dla pozostałych - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 44-100 Gliwice, Bolesława Krzywoustego 2
Telefon, fax: (0-32)237-15-07
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Jelenia Góra 
Politechnika Wrocławska - Filia w Jeleniej Górze
Specjalizacja: sieci telekomunikacyjne (dzienne zawodowe), urządzenia elektroniczne (dzienne magist. uzupełn)
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 58-560 Jelenia Góra, pl. Piastowski 27
Telefon, fax: (0-75)755-15-99
Adres WWW: http://www.pwr.jgora.pl

 Koszalin 
Politechnika Koszalińska
Wydzial: Elektroniki
Specjalizacja: systemy elektroniczne; układy automatyki; inżynieria komputerowa; telekomunikacja cyfrowa; aparatura medyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, z premiowaniem osób, które na egzaminie maturalnym zdawały matematykę lub fizykę lub egzamin w formie testu z matematyki i fizyki (st. magist); konkurs świadectw (matematyka, fizyka, j. obcy) oraz test sprawdzający predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku technicznym (st. zawodowe)
Adres: 75-411 Koszalin, Partyzantów 17
Telefon, fax: (0-94)343-33-31 w. 203
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

Wydzial: Elektroniki
Specjalizacja: systemy elektroniczne; układy automatyki; inżynieria komputerowa; telekomunikacja cyfrowa; aparatura medyczna
Typ studiów: wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (matematyka, fizyka j. obcy) oraz test sprawdzający predyspozycje do studiowania na kierunku technicznym
Adres: 75-411 Koszalin, Partyzantów 17
Telefon, fax: (0-94)343-33-31 w. 203
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Specjalizacja: aparatura elektroniczna; systemy automatyki i aparatury medycznej, telekomunikacja
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki; egzamin z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-28-00; (0-12)633-59-95
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Specjalizacja: aparatura elektroniczna; systemy automatyki i aparatury medycznej, telekomunikacja
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-28-00; (0-12)633-59-95
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Specjalizacja: aparatura elektroniczna; systemy automatyki i aparatury medycznej, telekomunikacja
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: ranking ocen
Adres: 30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-28-00; (0-12)633-59-95
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Elektrotechniki i Elektroniki
Specjalizacja: przetwarzanie sygnałów i obrazów, systemy telekomunikacyjne, układy elektroniki przemysłowej, układy i systemy scalone, technologie w elektronice powszechnego użytku, systemy teleinformatyczne, aparatura elektroniczna
Typ studiów: dzienne magisterskie i magisterskie uzupełniające, dzienne i zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu miejsc - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-537 Łódź, Stefanowskiego 18/22
Telefon, fax: (0-42)631-25-00
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Specjalizacja: Telecommunications and Computer Science
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu miejsc - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw; kandydatów na studia w CKM obowiązuje pisemny i ustny egzamin z j. angielskiego lub francuskiego
Adres: 90-924 Łódź, Ks. Skorupki 10/12
Telefon, fax: (0-42)631-32-50; (0-42)636-61-58
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny, kryterium dodatkowe: ocena z matematyki, średnia ocen z j. polskiego, chemii, geografii i historii; preferencje dla absolwentów klas mat.- fiz., mat.- inform, inform.- menedż.
Adres: 45-233 Opole, Sosnkowskiego 31
Telefon, fax: (0-77)455-60-41 w. 216
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, integracja technik komunikacyjnych, sieci transportu informacji, systemy telekomunikacyjne, układy elektroniczne
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki i fizyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)66-52-541
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, sieci transportu informacji, systemy telekomunikacyjne, układy elektroniczne
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: zainteresowania zawodowe kandydata z uwzględnieniem ocen na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: j. obcy, j. polski, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)66-52-541
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: multimedia
Typ studiów: wieczorowe zawodowe (Leszno)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: zainteresowania zawodowe kandydata z uwzględnieniem ocen na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: j. obcy, j. polski, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)66-52-541
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: urządzenia i systemy elektroniczne, sieci i systemy telekomunikacyjne, aparatura elektroniczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy oraz wszystkie oceny z egzaminu maturalnego
Adres: 70-310 Szczecin, Sikorskiego 37
Telefon, fax: (0-91)434-09-26
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: urządzenia i systemy elektroniczne, sieci i systemy telekomunikacyjne, aparatura elektroniczna
Typ studiów: zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskei uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy oraz wszystkie oceny z egzaminu maturalnego; wymagany tytuł zawodowy inżyniera na kierunku elektronika, elektrotechnika lub tytuł inżyniera (licencjata) na kierunku pokrewnym, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin sprawdzający przy dłuższym niż 5 lat okresie przerwy od ukończenia studiów zawodowych (zaoczne mag. uzup.)
Adres: 70-310 Szczecin, Sikorskiego 37
Telefon, fax: (0-91)434-09-26
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: urządzenia i systemy elektroniczne, sieci i systemy telekomunikacyjne, aparatura elektroniczna
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna i dyplom inżyniera w zakresie elektroniki lub elektrotechniki; egzamin sprawdzający przy dłuższym niż 5 lat okresie przerwy od ukończenia studiów zawodowych
Adres: 70-310 Szczecin, Sikorskiego 37
Telefon, fax: (0-91)434-09-26
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Elektroniki i Technik Informacyjnych
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), dzienne zawodowe (inż.) w j. angielskim, wieczorowe inż., wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka); limit miejsc: dzienne - 600, wieczorowe - 130, wiecz. magist. uzup.- 60
Informacje dodatkowe: studia prowadzone na makrokierunku: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja
Adres: 00-665 Warszawa, Nowowiejska 15/19
Telefon, fax: (0-22)825-37-58; (0-22)660-74-11
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wydzial: Elektroniki
Specjalizacja: metrologia, optoelektronika, łączność, radiolokacja, systemy radioelektroniczne (dzienne i zaoczne)
Typ studiów: dziene magisterskie, dzienne i zaoczne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: studia dzienne- egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 01-489 Warszawa, Kaliskiego 2
Telefon, fax: (0-22)685-91-50
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Elektroniki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające, wieczorowe zawodowe (inż)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-372 Wrocław, Janiszewskiego 11
Telefon, fax: (0-71)320-26-65; (0-71)320-35-74
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach