Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Elektrotechnika  
Kierunki techniczne
ELEKTROTECHNIKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: sprawdzian kwalifikacyjny z matematyki i fizyki; punkty za oceny na świadectwie dojrzałości (celujące, b. dobre i dobre) z matematyki i fizyki
Adres: 15-893 Białystok, Grunwaldzka 11/15
Telefon, fax: (0-85)742-05-66; (0-85)742-16-51 do 57
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości- matematyka, fizyka
Adres: 15-893 Białystok, Grunwaldzka 11/15
Telefon, fax: (0-85)742-05-66; (0-85)742-16-51 do 57
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; dyplom wyższych studiów zawodowych kierunku elektrotechnika lub pokrewnego
Adres: 15-893 Białystok, Grunwaldzka 11/15
Telefon, fax: (0-85)742-05-66; (0-85)742-16-51 do 57
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

 Bielsko-Biała 
Politechnika Łódzka - Filia w Bielsku-Białej
Wydzial: Budowy Maszyn
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu miejsc - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 43-309 Bielsko-Biała, Findera 3
Telefon, fax: (0-33)815-70-61 do 65
Adres WWW: http://www.pb.bielsko.pl

 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Telekomunikacji i Elektrotechniki
Specjalizacja: elektrotechnika przemysłowa
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 85-791 Bydgoszcz, Kaliskiego 7
Telefon, fax: (0-52)340-80-16
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Wydzial: Telekomunikacji i Elektrotechniki
Specjalizacja: elektrotechnika przemysłowa
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; premiowany staż pracy w zawodzie
Adres: 85-791 Bydgoszcz, Kaliskiego 7
Telefon, fax: (0-52)340-80-16
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Politechnika Częstochowska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: automatyzacja procesów przemysłowych, elektroenergetyka, elektronika i inżynieria komputerowa, informatyka w elektroenergetyce, systemy pomiarowe i sterowania, zautomatyzowane urządzenia elektrotechnologiczne, informatyka z elementami ekonomii, mikroprocesowe systemy pomiarowo - informacyjne, elektrotechnika przemysłowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 80% limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy; 20% - test pisemny z matematyki i fizyki
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 17
Telefon, fax: (0-34)325-08-22
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: automatyzacja procesów przemysłowych, elektroenergetyka, elektronika i inżynieria komputerowa, informatyka w elektroenergetyce, systemy pomiarowe i sterowania, zautomatyzowane urządzenia elektrotechnologiczne, informatyka z elementami ekonomii, mikroprocesowe systemy pomiarowo - informacyjne, elektrotechnika przemysłowa
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inz), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, j. polski, j. obcy; uzupełniające: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 17
Telefon, fax: (0-34)325-08-22
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

 Elbląg 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki PG Oddział w Elblągu
Typ studiów: dzienne zawodowe (inż.), wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 82-300 Elbląg, Grunwaldzka137
Telefon, fax: (0-55)233-44-66
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gdańsk 
Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: 95% limitu miejsc - konkurs świadectw (matematyka, fizyka, j. obcy); 5% limitu miejsc - egzamin pisemny z matematyki, fizyki i j. obcego
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-12-58; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-12-58; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gdynia 
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: elektroautomatyka okrętowa
Typ studiów: dzienne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; praktyczny sprawdzian predyspozycji do pracy na morzu; zaoczne - kolejność zgłoszeń
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-99-38; (0-58)62-89-651
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: elektroautomatyka okrętowa
Typ studiów: zaoczne zawodowe 4 - letnie
Kryteria przyjęć: wg kolejności zgłoszeń
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-99-38; (0-58)62-89-651
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzaminie dojrzałości
Adres: 44-100 Gliwice, Krzywoustego 2
Telefon, fax: (0-32)237-14-09; (0-32)237-13-79
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: wieczorowe zawodowe
Kryteria przyjęć: wstęp wolny, jeśli liczba kandydatów przekroczy ustalony limit miejsc - konkurs świadectw
Adres: 44-100 Gliwice, Krzywoustego 2
Telefon, fax: (0-32)237-14-09; (0-32)237-13-79
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny - dla absolwentów studiów dziennych inż. z odpowiednich wydziałów, którzy ukończyli studia w latach 1999/2000; dla pozostałych - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 44-100 Gliwice, Krzywoustego 2
Telefon, fax: (0-32)237-14-09; (0-32)237-13-79
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: wstęp wolny - dla absolwentów z Wydziału Elektrycznego PŚ z lat 1999/2000; dla pozostałych rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 44-100 Gliwice, Krzywoustego 2
Telefon, fax: (0-32)237-14-09; (0-32)237-13-79
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kielce 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Specjalizacja: automatyka, elektronika przemysłowa i energoelektronika, informatyka techniczna, komputerowe systemy pomiarowe; przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; telekomunikacja
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy lub egzamin pisemny (matematyka, fizyka) dla kandydatów, którzy nie uzyskają wymaganej ilości punktów w konkursie świadectw
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskeigo 7
Telefon, fax: (0-41)342-41-28
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Specjalizacja: automatyka, elektronika przemysłowa i energoelektronika, informatyka techniczna, komputerowe systemy pomiarowe; przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; telekomunikacja
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w razie przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskeigo 7
Telefon, fax: (0-41)342-41-28
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Specjalizacja: automatyka i metrologia; automatyka urządzeń technologicznych; elektroenergetyka; energoelektronika; inżynieria komputerowa w przemyśle; maszyny elektryczne w systemach napędowych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki, egzamin z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)633-59-95; (0-12)617-28-00
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Specjalizacja: automatyka i metrologia; automatyka urządzeń technologicznych; elektroenergetyka; energoelektronika; inżynieria komputerowa w przemyśle; maszyny elektryczne w systemach napędowych
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: zaoczne zawodowe - konkurs świadectw, zaoczne magist. uzup.- ranking ocen
Adres: 30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)633-59-95; (0-12)617-28-00
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska
Wydzial: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; dodatkowe współczynniki preferencyjne dla określonych typów szkół średnich
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-66-92; (0-12)633-03-00 w. 26-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; dodatkowe współczynniki preferencyjne z tytułu zdawania egzaminu dojrzałości z matematyki, zdawania po raz kolejny na elektrotechnikę i dla określonych typów szkół średnich
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-66-92; (0-12)633-03-00 w. 26-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera z zakresu kierunku elektrotechnika; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-66-92; (0-12)633-03-00 w. 26-01
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Lublin 
Politechnika Lubelska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: elektroenergetyka, inżynierskie zastosowanie informatyki, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej, elektromagnetyczne urządzenia i technologie; informatyka w elektrotechnice
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: do 40% limitu miejsc - w wybranych szkołach łącznie z egzaminem dojrzałości, pozostałe miejsca z limitu - test pisemny z matematyki (z wagą 70%) oraz średnia ocen ze świadectwa dojrzałości (z wagą 30%)
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38a
Telefon, fax: (0-81)538-13-68; (0-81)538-12-88
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: elektroenergetyka, inżynierskie zastosowanie informatyki, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej, elektromagnetyczne urządzenia i technologie; informatyka w elektrotechnice
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs ocen z matematyki, fizyki, j. obcego
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38a
Telefon, fax: (0-81)538-13-68; (0-81)538-12-88
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: elektroenergetyka, inżynierskie zastosowanie informatyki, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej, elektromagnetyczne urządzenia i technologie; informatyka w elektrotechnice
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc - konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów I stopnia
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38a
Telefon, fax: (0-81)538-13-68; (0-81)538-12-88
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Elektrotechniki i Elektroniki
Specjalizacja: elektroenergetyka, informatyka stosowana, automatyka i metrologia elektryczna, elektrotechnologie ochrony środowiska, mikromaszyny i mikrosystemy, przetworniki i elektromechaniczne użytkowanie energii elektrycznej, informatyka w elektrotechnice i zarządzaniu
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu miejsc - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-537 Łódź, Stefanowskiego 18/22
Telefon, fax: (0-42)631-25-00
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Elektrotechniki i Automatyki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny, kryterium dodatkowe: ocena z matematyki, średnia ocen z j. polskiego, chemii, geografii i historii; preferencje dla absolwentów klas mat.- fiz., mat.- inform, inform.- menedż.
Adres: 45-233 Opole, Sosnkowskiego 31
Telefon, fax: (0-77)455-60-41 w. 216
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: elektroenergetyka przemysłowa i elektrownie, elektroniczna aparatura i systemy pomiarowe, energoelektronika i napęd elektryczny, inżynieria wysokich napięć, maszyny elektryczne i transformatory, mikrokomputerowe systemy sterowania, systemy sieci i automatyka elektroenergetyczna, technika świetlna, układy elektryczne i elektroniczne pojazdów, urządzenia elektryczne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 70% limitu miejsc - na podstawie konkursu świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki; 30% limitu - na podstawie egzaminu pisemnego z matematyki i fizyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)66-52-541
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: automatyka, elektroenergetyka, elektronika przemysłowa, elektrotechnika przemysłowa, mikrokomputerowe systemy pomiarowe, urządzenia elektryczne i technika wysokich napięć, układy elektryczne w przemyśle (Kalisz), przetwarzanie, przesył i dystrybucja energii elektrycznej (Kalisz)
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)66-52-541
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: elektroenergetyka
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: zainteresowania zawodowe kandydata z uwzględnieniem znajomości przynajmniej jednego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3a
Telefon, fax: (0-61)66-52-541
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Transportu
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy, 50% limitu - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu matematyki i fizyki
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 29
Telefon, fax: (0-48)361-77-70

Wydzial: Transportu
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, dyplom inżyniera transportu lub inżyniera elektryka
Adres: 26-600 Radom, Malczewskiego 29
Telefon, fax: (0-48)361-77-70

 Rzeszów 
Politechnika Rzeszowska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: aparatura elektroniczna, informatyka i automatyka, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; metrologia i systemy pomiarowe
Typ studiów: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, j. polski, historia
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, j. polski, historia
Adres: 35-959 Rzeszów, Pola 2
Telefon, fax: (0-17)854-20-88; (0-17)854-98-33 w. 289
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: aparatura elektroniczna i systemy pomiarowe, przetwarzanie i użytkowanie energii
Typ studiów: zaoczne inżynierskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, j. polski, historia
Adres: 35-959 Rzeszów, Pola 2
Telefon, fax: (0-17)854-20-88; (0-17)854-98-33 w. 289
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: aparatura elektroniczna, informatyka i automatyka, maszyny i urządzenia elektryczne, metrologia i systemy pomiarowe, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; nauczycielska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen z dyplomu studiów inżynierskich
Adres: 35-959 Rzeszów, Pola 2
Telefon, fax: (0-17)854-20-88; (0-17)854-98-33 w. 289
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: automatyka i metrologia elektryczna, elektroenergetyka, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy oraz wszystkie oceny z egzaminu maturalnego
Adres: 70-310 Szczecin, Sikorskiego 37
Telefon, fax: (0-91)434-09-26
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: automatyka i metrologia elektryczna, elektroenergetyka, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy oraz wszystkie oceny z egzaminu maturalnego
Adres: 70-310 Szczecin, Sikorskiego 37
Telefon, fax: (0-91)434-09-26
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: automatyka i metrologia elektryczna, elektroenergetyka, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna i dyplom inżyniera w zakresie elektroniki lub elektrotechniki; egzamin sprawdzający przy dłuższym niż 5 lat okresie przerwy od ukończenia studiów zawodowych
Adres: 70-310 Szczecin, Sikorskiego 37
Telefon, fax: (0-91)434-09-26
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: automatyka i inżynieria komputerowa; elektroenergetyka; elektrotechnologia, elektromechatronika, elektrotechnika stosowana, mechatronika i systemy informacyjno - pomiarowe
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), dzienne inżynierskie w j. angielskim, zaoczne zawodowe,zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka); limit miejsc: dzienne - 375, zaoczne - 270, zaoczne magist. uzup. - 50
Adres: 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
Telefon, fax: (0-22)629-25-31; (0-22)660-72-28
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.), zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-71)320-26-19
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

 Zielona Góra 
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial: Elektryczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe, zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, a w razie braku oceny z fizyki - chemia, kryterium dodatkowe: ocena z j. polskiego, j. obcego, dodatkowe punkty z tytułu wyboru na egzaminie maturalnym matematyki i fizyki
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)325-48-31 w. 217
Adres WWW: http://www.pz.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach