Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Fizyka techniczna  
Kierunki techniczne
FIZYKA TECHNICZNA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Instytut Matematyki i Fizyki
Specjalizacja: fizyczne miernictwo komputerowe
Typ studiów: dzienne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, średnia ocen z matematyki, fizyki, chemii lub j. obcego (gdy brak oceny z chemii na świadectwie), co najmniej 3,0; warunek: matematyka i fizyka na świadectwie maturalnym; dodatkowe punkty dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego szkół ponadpodstawowych
Adres: 85-791 Bydgoszcz, Kaliskiego 7
Telefon, fax: (0-52)340-86-92
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

 Częstochowa 
Politechnika Częstochowska
Wydzial: Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Specjalizacja: fizyka komputerowa
Typ studiów: dzienne zawodowe inż.
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 19
Telefon, fax: (0-34)325-07-13
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

 Gdańsk 
Politechnika Gdańska
Wydzial: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 10% limitu miejsc - na podstawie egzaminu pisemnego: matematyka, fizyka, j. obcy; 90% - na podstawie konkursu świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Matematyczno-Fizyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny: matematyka lub fizyka
Adres: 44-101 Gliwice, Kaszubska 18a
Telefon, fax: (0-32)237-20-29
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Fizyki i Techniki Jądrowej
Specjalizacja: fizyka jądrowa, fizyka ciała stałego, fizyka komputerowa, energetyka, fizyka medyczna i dozymetria, fizyka środowiskowa
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: test z matematyki lub fizyki
Adres: 30-059 Kraków, al. Reymonta 19
Telefon, fax: (0-12)617-29-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska
Wydzial: Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
Specjalizacja: fizyka fazy skondensowanej, mechanika komputerowa, modelowanie komputerowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy; punkty dodatkowe dla absolwentów klas matematyczno - fizycznych LO
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Specjalizacja: fizyka ciała stałego, fizyka komputerowa
Typ studiów: dzienne magisterskie (inż.)
Kryteria przyjęć: do 95 % limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian w PŁ: matematyka, fizyka lub informatyka, j. obcy; o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw
Adres: 90-361 Łódź, Wólczańska 215
Telefon, fax: (0-42)684-80-01
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

 Poznań 
Politechnika Poznańska
Wydzial: Fizyki Technicznej
Specjalizacja: budowa aparatury naukowej, fizyka materiałowa i nanotechnologia, symulacje komputerowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: wstęp wolny
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)66-52-323
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

 Szczecin 
Politechnika Szczecińska
Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: optoelektronika i fizyka materiałów, fizyka ciała stałego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. obcy oraz wszystkie oceny z egzaminu maturalnego
Adres: 71-313 Szczecin, Sikorskiego 37
Telefon, fax: (0-91)434-09-26; (0-91)449-44-51
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Elektryczny
Specjalizacja: optoelektronika i fizyka materiałów, fizyka ciała stałego
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera lub licencjata na tym samym lub pokrewnym kierunku, rozmowa kwalifikacyjna; może być wymagany egzamin sprawdzający przy dłuższym niż 5 lat okresie od ukończenia studiów zawodowych
Adres: 71-313 Szczecin, Sikorskiego 37
Telefon, fax: (0-91)434-09-26; (0-91)449-44-51
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Fizyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka), liczba miejsc - 100
Adres: 00-661 Warszawa, Koszykowa 75
Telefon, fax: (0-22)660-76-60; (0-22)660-72-47
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wydzial: Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej
Specjalizacja: fizyka i elektronika ciała stałego, fizyka półprzewodników, techniczne zastosowanie fizyki (dzienne); nowoczesne materiały i kompozyty (zaoczne)
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne inżynierskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: studia dzienne - egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 01-489 Warszawa, Kaliskiego 2
Telefon, fax: (0-22)685-90-57; (0-22)685-90-15
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Podstawowych Problemów Techniki
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
Telefon, fax: (0-22)660-76-60; (0-22)660-72-47
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach