Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Geodezja i kartografia  
Kierunki techniczne
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: geodezja inżynieryjno-przemysłowa; geoinformatyka i teledetekcja; szacowanie nieruchomości i katasrer, geodezja inżynieryjno-gospodarcza
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki, egzamin z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-22-50; (0-12)634-56-68
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: geodezja inżynieryjno-przemysłowa; geoinformatyka i teledetekcja; szacowanie nieruchomości i kataster, geodezja inżynieryjno-gospodarcza
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-22-50; (0-12)634-56-68
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: geodezja inżynieryjno-przemysłowa; geoinformatyka i teledetekcja; szacowanie nieruchomości i kataster, geodezja inżynieryjno-gospodarcza
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-22-50; (0-12)634-56-68
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Inżynierii Środowiska i Geodezji
Specjalizacja: geodezja rolna i wycena nieruchomości
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28
Telefon, fax: (0-12)633-11-70; (0-12)633-23-55 w. 328, 334
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska i Geodezji
Specjalizacja: geodezja rolna i wycena nieruchomości
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28
Telefon, fax: (0-12)633-11-70; (0-12)633-23-55 w. 328, 334
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Inżynierii Środowiska i Geodezji
Specjalizacja: geodezja rolna i wycena nieruchomości
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28
Telefon, fax: (0-12)633-11-70; (0-12)633-23-55 w. 328, 334
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Specjalizacja: geodezja i systemy informacji przestrzennej, geodezja i szacowanie nieruchomości
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (I stopnia), dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy do wyboru (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski)
Adres: 10-957 Olsztyn, Oczapowskiego 1
Telefon, fax: (0-89)523-34-77
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Specjalizacja: geodezja i systemy informacji przestrzennej, geodezja i szacowanie nieruchomości
Typ studiów: zaoczne zawodowe inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: fizyka lub geodezja, matematyka, j. obcy do wyboru (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski); uzupełniające: dyplom studiów zawodowych tego samego lub pokrewnego kierunku, wynik studiów zawodowych
Adres: 10-957 Olsztyn, Oczapowskiego 1
Telefon, fax: (0-89)523-34-77
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Geodezji i Kartografii
Specjalizacja: fotogrametria i kartografia, geodezja inżynieryjno- gospodarcza, geodezyjne pomiary podstawowe, poligrafia (wydzielone od I roku i z oddzielnym naborem), pomiary geodezyjne, kataster i systemy informacji przestrzennej
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inz), zaoczn4e zawodowe (inż.), zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian klasyfikacyjny (egzamin pisemny: matematyka, fizyka); na specjalność poligrafia - chemia lub fizyka; liczba miejsc: dzienne magisterskie - 110, dzienne inżynierskie - 55, dzienne - poligrafia - 40, zaoczne - 75, zaoczne - poligrafia - 60, zaoczne magist. uzup. - 30
Adres: 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1
Telefon, fax: (0-22)621-36-80
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wydzial: Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej
Specjalizacja: topografia i kartografia topograficzna, teledetekcja i fotogrametria, meteorologia (dzienne); pomiary geodezyjne i systemy informacji pomiarowej (zaoczne)
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne inżynierskie, zaoczne magisterskie uzupełniające, zaoczne inżynierskie
Kryteria przyjęć: studia dzienne - egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 01-489 Warszawa, Kaliskiego 2
Telefon, fax: (0-22)685-90-57; (0-22)685-90-15
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

 Wrocław 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Melioracji i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami
Typ studiów: dzienne zawodowe, dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka i konkurs świadectw dojrzałości: j. obcy, fizyka, dla absolwentów z lat 1999-2001; dla absolwentów sprzed 1999 roku oraz chcących uzyskać wyższą niż na świadectwie ocenę: egzamin pisemny - j. obcy, egzamin ustny - fizyka (dzienne); dyplom wyższych studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku; średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen wpisanych do indeksu podczas studiów inżynierskich (magist. uzup.)
Adres: 50-365 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24
Telefon, fax: (0-71)320-55- 10
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Wydzial: Melioracji i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami
Typ studiów: zaoczne zawodowe, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, fizyka, j. obcy, punkty za co najmniej roczny staż pracy zgodny z obranym kierunkiem, dla kandydatów pragnących uzyskać wyższą niż na świadectwie ocenę- egzamin pisemny z j. obcego oraz egzamin ustny z matematyki i fizyki (zaoczne zawodowe); dyplom wyższych studiów zawodowych na tym samym lub pokrewnym kierunku (zaoczne magist. uzup.)
Adres: 50-365 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24
Telefon, fax: (0-71)320-55- 10
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach