Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki techniczne > Górnictwo i geologia  
Kierunki techniczne
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gliwice 
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Górnictwa i Geologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki lub kwalifikacja na egzamine dojrzałości
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 2
Telefon, fax: (0-32)237-23-04
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Górnictwa i Geologii
Typ studiów: wieczorowe zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 44-101 Gliwice, Akademicka 2
Telefon, fax: (0-32)237-23-04
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Kraków 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Górniczy
Specjalizacja: budownictwo podziemne; ekonomika i organizacja górnictwa; geotechnika górnicza; projektowanie i budowa kopalni; przeróbka kopalin stałych; technika odkrywkowej eksploatacji złóż; technika podziemnej eksploatacji złóż
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki; świadectwo dojrzałości z "czerwonym paskiem", oceny na świadectwie dojrzałości; o przyjęciu decyduje suma punktów z testu i  punktów za oceny na świadectwie dojrzałości; dodatkowe punkty absolwentom wybranych szkół (technika górnicze), pochodzenie z rodziny górniczej
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-50; (0-12) 617-21-15
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Górniczy
Specjalizacja: budownictwo podziemne; ekonomika i organizacja górnictwa; geotechnika górnicza; projektowanie i budowa kopalni; przeróbka kopalin stałych; technika odkrywkowej eksploatacji złóż; technika podziemnej eksploatacji złóż
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-50; (0-12) 617-21-15
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Górniczy
Specjalizacja: budownictwo podziemne; ekonomika i organizacja górnictwa; geotechnika górnicza; projektowanie i budowa kopalni; przeróbka kopalin stałych; technika odkrywkowej eksploatacji złóż; technika podziemnej eksploatacji złóż
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-50; (0-12) 617-21-15
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Specjalizacja: maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-30-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Specjalizacja: maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-30-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Specjalizacja: maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-30-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Specjalizacja: geofizyka poszukiwawcza; geologie górnicze; geologia i prospekcja złóż; hydrogeologia i geologia inżynierska; geologia naftowa i geotermia; geoinformatyka; mineralogia i geochemia stosowana
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki; preferencja dla laureatów i finalistów międzyszkolnych zawodów matematycznych, geologicznych i geograficznych
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-23-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Specjalizacja: geofizyka poszukiwawcza; geologie górnicze; geologia i prospekcja złóż; hydrogeologia i geologia inżynierska; geologia naftowa i geotermia; geoinformatyka; mineralogia i geochemia stosowana
Typ studiów: zaoczne zawodowe
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-23-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Specjalizacja: geofizyka poszukiwawcza; geologie górnicze; geologia i prospekcja złóż; hydrogeologia i geologia inżynierska; geologia naftowa i geotermia; geoinformatyka; mineralogia i geochemia stosowana
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin - geologia ogólna; z egzaminu zwolnieni są absolwenci Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH ze średnia ocen min. 3,75
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-23-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: geodezja górnicza
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki, egzamin z matematyki
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-22-50; (0-12)634-56-68
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Specjalizacja: geodezja górnicza
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-22-50; (0-12)634-56-68
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Specjalizacja: wiertnictwo i geoinżynieria; kopalnictwo otworowe; gazownictwo ziemne; ochrona środowiska w gospodarce, przemyśle naftowym i gazowniczym
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z matematyki; dodatkowo oceny na świadectwie dojrzałości
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-22-02
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Specjalizacja: wiertnictwo i geoinżynieria; kopalnictwo otworowe; gazownictwo ziemne; ochrona środowiska w gospodarce, przemyśle naftowym i gazowniczym
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.) (PK Piła, PK Kraków, PK Krosno)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-22-02
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Specjalizacja: wiertnictwo i geoinżynieria; kopalnictwo otworowe; gazownictwo ziemne; ochrona środowiska w gospodarce, przemyśle naftowym i gazowniczym
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (PK Krosno, PK Piła)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna i ranking ocen
Adres: 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-22-02
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

 Legnica 
Politechnika Wrocławska - Filia w Legnicy
Specjalizacja: górnictwo podziemne
Typ studiów: zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: ocena na dyplomie studiów inżynierskich lub licencjackich z uczelni technicznych; dodatkowe kryterium - kierunek ukończonych studiów inżynierskich lub licencjackich oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 59-220 Legnica, Batorego 8
Telefon, fax: (0-76)862-23-79
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

 Rybnik 
Politechnika Śląska - Filia w Rybniku
Wydzial: Centrum Kształcenia Inżynierskiego
Typ studiów: wieczorowe zawodowe (inz)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 42-200 Rybnik, Kościuszki 54
Telefon, fax: (0-36)422-39-25
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Wałbrzych 
Politechnika Wrocławska - Filia w Wałbrzychu
Specjalizacja: geonżynieria, górnictwo odkrywkowe, górnictwo podziemne
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne zawodowe (inż)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego, j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lub j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 58-302 Wałbrzych, Armii Krajowej 78
Telefon, fax: (0-74)847-86-56
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Górniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe (inż.)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego, j. obcego lub dobrowolny egzamin kwalifikacyjny: matematyka, fizyka lun j. obcy dla kandydatów, którzy chcą poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości
Adres: 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
Telefon, fax: (0-71)343-41-93; (0-71)343-86-84 w. 305
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Wydzial: Górniczy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: ocena na dyplomie studiów inżynierskich lub licencjackich z uczelni technicznych; dodatkowe kryterium - kierunek ukończonych studiów inżynierskich lub licencjackich oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
Telefon, fax: (0-71)343-41-93; (0-71)343-86-84 w. 305
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach